Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

፲፱/19 ሓምለ በዓለ ሊቀ መላእኽት ቅዱስ ቅዱስ ገብርኤል

  በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!

፲፱/19 ሓምለ በዓለ ሊቀ መላእኽት ቅዱስ ቅዱስ ገብርኤል

  ግህፍግፍግፍህህግእዚ ዕለት እዚ ሊቀ መላእኽት ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ንቅዱስ ቂርቆስን ንቅድስት ኢየሉጣን ካብ ፍሉሕ ማይ ዘድሓነሎም ዕለት እዩ
ቅዱስ ቂርቆስ ሃገሩ ሮም እዩ። ኣቦኡ ቆዝሞስ ኣዲኡ ከኣ ቅድስት ኢየሉጣ ይበሃሉ።  ቅድስት ኢየሉጣ ሓረገ ትውልዳ ካብ ነግስታት እዩ።

ድዮቅልጢያኖስ  ምስ ነገሰ ኣብ 20 ዓመቱ  “ኣብያተ ክርስቲያናት ይተዓጸዋ ኣብያተ ጣኦታት ይከፈታ” ዝብል  ሰይጣናዊ ኣዋጅ ኣወጀ። ብዚ መሰረት ብዙሓት ክርስቲያን   ዓዶም ገዲፎም ካብ ሃገር ናብ ሃገር ተሰዱ።  ቅድስት ኢየሉጣ ድማ ወዲ 3 ዓመት ወዳ ሒዛ ካብ ሃገራ ናብ ኢቆንዮን  ሃደመት።  እንተኾነ ግና መስፍን ናይታ ኣሃገር ዝነበረ  እለእስክንድሮስ ዝተባህለ ውን  ንክርስቶስ ክሓዱ ንጣኦት ስገዱ በሎም። ቅድስት ኤየሉጣ ድማ “ነዞም ኣፍ ከለዎም ዘይዛረቡ፡ እዝኒ ከለዎም ዘይሰምዑ፡ ኢድ ከለዎም ዘይድህሱ፡ ዓይኒ ከለዎም ዘይርእዩ፡ ስርሓት የእዳውካ ንዝኾኑ ጣኦታት ኣይሰግድን እየ” በለቶ።  ንሱ ከኣ “ንጣኦታተይ እንተዘይሰጊድኪ  ብሰይፊ ክስይፈኪ እየ” በላ። ንሳ ድማ ፈሪሃ ነዚ ሕጻን በል ሕተቶ በለት። ንሱ ድማ ንወዲ 3 ዓመት ህጸን ቂርቆስ “ብዙሕ ወርቂ ክህበካ እየ  ጣኦት ስገደ” በሎ። ህጻን ቂርቆስ ድማ “ንእምነተይ ብወርቅን ብሩርን ኣይሸይጥን እየ፡ ነዞም ንገዛእ ርእሶም እኳ ከድሕኑ ዘይክእሉ ርጉማት ጣኦታትካ ከኣ ኣይሰግድን እየ” በሎ። ዲዮቅልጢያኖስ በዚ ተቖጢዑ “ኣብ ናይ ሓጺን ዕትሮ ኣብ ፍሉሕ ማይ ጠጥቕዎም ኢሉ” ቄናን ፍርዲ ፈረደ።  እቶም ወታሃደራቱ ድማ ከምቲ ዝተኣዘዝዎ ገበሩ። ጌና ርሑቕ ከላኻ ከም ነጎድጓድ ክሳብ ዝስማዕ ድማ ማይ ኣፍልሑ። ናብቲ ፍሉሕ ማይ ከእትውዎም እናወሰድዎም ከለዉ ከኣ ኢየሉጣ ፍርሒ ተሰምዓ። ህጻን ቄርቆስ ግን መሊሱ ጸንዐ፡ እግዚኣብሔር ንኣዲኡ ፍርሓት ካብኣ ኣርሒቑ ጽንዓት ክህባ ከኣ ጸሎት ገበረ። “ንሃናንያ ኣዛርያ ሚሳኤል ካብ እቶን ሓዊ ዘጽኦም  እግዚኣብሔር ንዓና ውን ከውጽኣና እዩ ኣደየ ኣጆኪ” እናበለ ከኣ ኣጸናንዓ። በዚ ንሳ ውን ኣዝያ ጸንዐት።  ኣብ እምነቶም ጸኒዖም ዝረኣዩ ወታሃደራት ዲዮቅልጢያኖስ  ድማ ናብቲ ፍሉሕ ማይ ኣእተውዎም።  እግዚኣብሔር ድማ  ብስሙ መስኪሮም መከራ ዝጸግቡ ክጠፍኡ ስቕ ኢሉ ስለ ዘይርኢ ንሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ለኣኸሎም። ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ነቲ ፍሉሕ ማይ ብበትሪ መስቀሉ ገይሩ ተንከፎሞ ናብ ዝሑል ማይ ተቐየረ። ካብቲ መከራን ስቓይን ድማ  ኣናገፎም። ኣብ ፍሉህ ማይ ኣትዮም ገለ ነገር ከይኮኑ ብሰላም ውጹ ነዚ ዝረኣዩ ብዙሓት ድማ ብኣምላኽ ቂርቆስን ኢየሉጣን ኣመኑ። እዚ ዕለት እዚ ብኽብሪ ዝበዓል እንበኣር ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ንቅዱስ ቂርቆስን ንቅድስት ኢየሉጣን ካብ ፍሉሕ ማይ ስለ ዘድሓኖም እዩ።

ክቡራት ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ንሕና ሎሚ ከመይ ኣሎና ኣብ እምነትና ከም ህጻን ቂርቆስን ኣዲኡ ኢየሉጣንዶ ጽኑዓት ኣለና፧

እግዚኣብሔር መልኣኹ ልኢኹ ካብ ክሉ ሽግርና ምእንቲ ከድሕነና ኩሉ ግዜ ኣብ እምነትና ጽንዓት ንኹን። እግዚኣብሔር ኣብ እምነትና የጽንዓና ኣሜን!!!

በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን!!!

ስብሃት ለእግዚኣብሔር

ወወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር

ኣሜን!!!

Leave a reply