Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

23 ሓምለ ሰማዕት ቅድስት መሪና

  ቅድስት መሪና፡ ካብ መምለኽቲ ጣዖት ስድራ እያ ተወሊዳ። ጓል 5 ዓመት ከላ ኣደኣ ስለ ዝሞተት፡ እቲ ሓደ ካብ መኳንንቲ ኣንጾኪያ ዝነበረ ኣቦኣ ዳኬዎስ፡ ናብ መዕበዪ ሕፃናት ኣእተዋ። ኣላዪት ሕፃናት ዝነበረት ሰበይቲ፡ ክርስቲያን ስለዝነበረት ንዅሉ ትምህርተ ክርስትና ምሂራ ኣእመነታ። ቅድስት መሪና፡ ልቡናኣ ብቃለ እግዚአብሔር ብፍቅረ ክርስቶስ ተመሲጡ ብፍርሃት እናነበረት ብዛዕባ ገድለ ሰማዕታት ካብ መምህራ ትሰምዕ ነበረት። ብሃይማኖታ ጸኒዓ ምእንቲ ስም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማዕት ንኽትከውን ከኣ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ እናዞረት ኣብቲ ዓላዊ መኰንን ዘለዎ በጽሐት። ብዓይነ ሥጋዊ ፍቕሪ ዝጥምታ ዝነበረ መኰንን ሎፋሪዮስ ክርስቲያን ምዃና ምስ ፈለጠ፡ ንክርስቶስ ክሒዳ ንጣዖት ክትሥውዕ ኣዘዛ። ቅድስት መሪና ግና ‘ኢይክሕዶ ለክርስቶስ/ ንክርስቶስ ኣይኽሕዶን እየ’ ኢላ ተቓወመቶ። መኰንን ከኣ “ካበይ መጺእኪ፧ መን’ዩ ስምኪ፧” ኢሉ ሓተታ። ንሳ ግና፡ “ኣነ ብጐይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምን ክርስቲያናዊት’የ፣ ስመይ ድማ መሪና እበሃል” በለቶ። ሕራይ ከብላን ኪምርዓዋ ምዃኑን እናገለጸ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከታልላን እኳ እንሃቀነ፡ ንሳ ግና ምስ ጣዖታቱ ኣምሪራ ተጸየፈቶ። በዚ ዝተቘጥዐ መኰንን፡ ንመከራ ኣኅሊፉ ሃባ። ሥጋኣ እናቘራረጹ ክሳዕ ደማ ከም ማይ ዝውኅዝ ኣሳቐይዋ። ኣብ ግብ ዝበለ ጸልማት ቤት ማእሰርቲ’ውን ክትመውት ኢሎም ደርበይዋ። ቅድስት መሪና ግና ናብ እግዚአብሔር ጸለየት እሞ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል መጺኡ ኣድኃና። ንዅሉ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ስፍራ ቅዱሳን ሰማዕታትን ጻድቃንን ኣርእዩ ኸኣ ናብ ቦታኣ መለሳ።

                                  

ቅድስት መሪና፡ ከምቲ ልማዳ ኣእዳዋ ብመልክዕ መስቀል ዘርጊሓ ክትጽሊ ኸላ፡ ካብቲ ኵርናዕ ቤት ማእሰርቲ ሓደ ዓቢይ ተመን ናብኣ ገጹ መጽአ። ምስ ረኣየቶ ካብ ብዝኂ ስምባደኣ ዝተላዐለ ምዝራብ ስኢና ሰብነታ ኣንቀጥቀጠ። ብመልክዕ ትእምርተ መስቀል ኣእዳዋ ብዝርግሑ እቲ ተመን ወሓጣ። ገና ኣብ ከርሢ ተመን ከላ ገጻ ብትእምርተ መስቀል እናኣማዕተበት ምስ ጸለየት ብኡ ንብኡ ከብዱ ተቐዲዱ ሞተ፡ ንሳ ኸኣ ብዘይ ዝኾነ ጸገም ወፂኣ ንእግዚአብሔር ኣመስገነት።

እቲ ኣብ መኰንን ኃዲሩ ዝቃለሳ ዘሎ ሰይጣን፡ ንድኅሪት ገጻ ግልጽ ምስ በለት ብኣምሳል ጸሊም ሰብኣይ ርኣየቶ። “ኦ መሪና ነቲ ንሠናይኪ ዝደሊ መኰንን ኣይትንጸግዮ፡ ሕራይ እንተ በልክዮ ንስምኺ ልዕሊ ዅሉ ክብ ከብሎ’ዩ” በላ። ንሳ ግና ሰይጣን ምዃኑ ተረዲኣ፡ ገጻ ኣማዕቲባ ብጸጕሪ ርእሱ ኂዛ “ኦ ሰይጣን እግዚአብሔር ይገሥጽካ” እናበለት ቀጥቀጠቶ። ንሰባት ብኸመይ ከምዘኅጥኦም ንዅሉ ግብሩ ኣቃልዓቶ፦ ጸረ ደቂ ሰብ ሰይጣን ድማ “ ንሰባት ብዝሙት፡ ስርቂ፡ ሕሜት፡ ምድራዊ ፍትወትን የውድቖም፣ በዚ እንተዘይወደቑ ድማ ሕሊናኦም ኣዕሪበ ድቃስ ትህኪት ኣውርደሎም እሞ ከምዘይጽልዩን ብኃጢኣቶም ከምዘይንስሑን እገብሮም” በላ። ገና ሕጂ’ውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከላ፡ መስቀል ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጸላ እሞ ኣብ ርእሲ እቲ መስቀል ድማ ፀዓዳ ርግቢት “ኦ መሪና ቅድስቲ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ክትቅበሊ ኢኺ እሞ ተሓጐሲ” በለታ።

በቲ ዝበጽሓ ጸዋትወ መከራ መሊሳ ክትጸንዕ ዝተመልከተ መኰንን፡ እናተገረመን እናተቘጥዐን ንዝገደደ ስቓይ ዕርቃና ጌሮም ቍልቁል ኣፋ ክሰቅልዋን ብሓዊ ከንድድዋን ኣብ ፍሉሕ ማይ ከእትውዋን ኣዘዘ። ቅድስት መሪና ግና እቲ ፍሉሕ ማይ ከም ጥምቀት ክገብረላ ናብ ጐይታ ክትጽሊ ኸላ፡ እንሆ ካብ ሰማይ ኣብ ኣፋ ኣኽሊል ዝኃዘት ርግቢት ናብኣ ወረደት። ካብቲ ዅሉ ማእሰርታ ፈቲሓ ድማ ሠለስተ ጊዜ ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን አሐዱ አምላክ ኣጥመቐታ። ካብ ሰማይ ድማ ‘ኦ መሪና ተጠሚቕኪ ኢኺ እሞ ተሓጐሲ’ ዝብል ቃል ሰምዐት። ቅድስት መሪና ድማ ንእግዚአብሔር እናመስገነት ካብቲ ማይ ወፅአት። ነዚ ዝሰምዑን ዝረኣዩን ኵሎም ድማ ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመኑ። ብኡ ንብኡ ከኣ መኰንን ንቅድስት መሪናን ንዅሎም እቶም ዝኣመኑን ክሳውዶም ክስይፍዎም ኣዘዘ።

ቅድስት መሪና ኣብቲ እትስየፈሉ ቦታ ምስ በጽሐት፡ እቲ ኪስይፋ ዝተዳለወ ወተሃደር “ኣኽሊል ኣብ ሰማያት ተዳልዩልኪ እርኢ ኣሎኹ” በላ። ንሳ ድማ በል ሓንሳብ ተጸበየኒ ኢላ ኢዳ ዘርጊሓ “ኦ ጐይታ ንነፍሰይ ብሰላም ተቐበላ” እናበለት ጸለየት። ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣ ተገሊጹ፡ “ስምኪ ዝጸውዐ፡ ተዝካርኪ ዝገበረ፡ ገድልኺ ዝጸሓፈን ዝሰምዐን ኃጢኣቱ ኃዲገ ክምሕሮ እየ’ ዝብል ቃል ኪዳን ሃባ። ብድኅር’ዚ ነቲ ሰያፊ ‘ ሕጂስ ነቲ ዝተኣዘዝኻዮ ግበር’ በለቶ። “ ኣይከኣለንን እዩ ምግባር ኣብዩኒ” በላ። ቅድስት መሪና ድማ “እንተ ዘይሰዪፍኻኒ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ክፍሊ የብልካን’ ምስ በለቶ ክሳዳ ሰየፋ። በዚ ድማ ብ23 ሓምሌ ሰማዕትነት ተቐበለት። እቲ ሰያፊ ውን ብጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኣምን’የ ኢሉ መስኪሩ ኣኽሊለ ሰማዕትነት ተቐበለ። ኣብዚ ጊዜ’ዚ ካብ ሥጋኣ ብዙኅ ተኣምራት ተራእየ፡ ዕዉራት ረኣዩ፡ ሓንካሳት ከዱ፡ ጸማማት ሰምዑ፡ ዓባሳት ከኣ ተዛረቡ፡ ብዙኃት ውን ብክርስቶስ ኣመኑ።

በረኸታ ምስ ኵልና ይኹን ኣሜን።

Sorry, comments are closed for this post.