Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

24 ነሐሰ ዓመታዊ በዓል ቅድስት ክርስቶስ ሠምራ

                       በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን፡

                         24 ነሐሰ ዓመታዊ በዓል ቅድስት  ክርስቶስ ሠምራ

ልክልክልክክርስቶስ ሠምራ ኣብ ሽዋ  ቡልጋ ፍሉይ ስሙ ጌየ ኣብ ዝተባህለት ዝተወልደት ኮይና፡ ኣቦኣ ደረሳኒ ኣዲኣ ድማ ዕሌኒ ይበሃሉ። ክልቲኦም ፍርሓት እግዚኣብሔር ዝነበሮም ቅኑዓት ሰባት ነበሩ፡እዞም ስድራ ብእግዚኣብሔር ዝተመርጸት ክብርቲ ኣዝያ ኣስተውዓሊት ዝኮነት ቆልዓ ንኣዴና ክርስትስ ሠምራ ወለዱ ብመልክዓን ብጠባያን እናተሓጎሱ ከኣ የዕበይዋ። ናይ እግዚኣብሔር ሕግታት ስርዓትን  ከኣ ኩሉ መሃርዋ። ዓቅሚ ሔዋን ምስ በጸሐት ከኣ ነገዱ ካብ ኣባ ጸሠርጋ ወገን ዝኮነ ፡ወዲ ኢየሱስ ሞአ ንሰምረ ጊዮርጊስ ብሕጊ ኣመርዓውዋ። ብፍቅርን ብሓልዮትን እና ነበሩ ብዙሓት ቆልዑ ወለዱ። ንነዋልዶምን ኣወዳቶምን ከኣ ሕገ እግዚኣብሔር ይምህርዎም ነበሩ።

   ኣዴና ቅድስት ክርስቶስ ሠምራ ኣብ ዘመነ ዐፄ ገብረ መስቀል ዝነበረት ጻድቅ እያ። ካብ ህጻንነታ ጀሚራ ብስነ ምግባር፡ ብሃይማኖት ዝተሃንጸት፡ ኣብ ብሓዳራ ጸኒዓ ዓሰርተ ሓደ ቆልዑ ዝወለደት ኣደ እያ። ንጉስ ዓፄ ገብረመስቀል ብሓዳራ፡ብስነ ምግባራን ብሃይማኖታ ብኩሉንትናኣ፡ዝተመስገነት ብምዃና ወረኣ ስለዝሰመዐ “ብጸሎትኪ ዘክርኒ” ብምባል ካብ ኣገልገልቱ ንዓኣ ከገልግልዋ 174 ኣገልገልቲ ለኣከላ። ብሃርን ወርቅን ዝተሰርሐ ክዳንን ጫማን ውን ለኣከላ። ኣብ ገዝኣ ምስ ሰብኣያ ኣብ ሓዳራ እንኮላ ቅዱስ ሚካኤል ሰለስተ ሕብስት ኣምጺኡ መገባ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ካብ ኣገልገልታ ብሓዊ ተቃጸለት እሞ ሞተት። በዚ ከኣ ኣዝያ ሓዘነት። እንተዲሒናትላ፡ ገዝኣን ፡ሰብኣያን ደቃን ንብረታን ኩሉ ሓዲጋ ናብ ገዳም ኣትያ ንክትሙንኩስ መብጸዓ ኣተወት። መሪር ብኽያት እናበከየት፡ብጸሎት ምስተማሕጸነት፡ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ነታ ዝሞተት ኣገልጋሊታ ካብ ሞት ኣተንስኣላ። ንሳውን መብጽዓኣ ሓልያ ኩሉ ሓዲጋ ናብ ደብረ ሊባኖስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ገዳም ኣተወት። ሓደ መዓልቲ ቅዱስ ሚካኤል ካብ ዝነበረቶ በዓቲ ኣውጺኡ ብክንፉ ተሰኪሙ ኣብ ጣና ደሴት፡ ኣብጸሓ። ኣብዚ ከኣ ሰብነታ ተባሳሲዑ፡ናይ ባሕሪ ዓሳ መማላለሲ ክሳዕ ዝከውን በጽሐት። ከም ዝተተኽለ ዓንዲ ኮይና ከይወጸት ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ንዓሰርተ ክልተ(12) ዓመት ቆይማ ጸለየት። ድሕሪ ዓሰርተ ክልተ (12) ዓመት ጎይታ ተገሊጹ ቃልኪዳን ኣተወላ። ካብዚ ንዳሓር፡ ሙሉእ ሕይወታ ብዓቢይ ተጋድሎ እናሕለፈት ከላ ጎይታውን ምስ ቅድስት ኣዲኡ ብሓባር ኮይኑ በብግዚኡ ይመጻ ነበረ። ቅዱስ ሚካኤል ውን ንኩሉ ግዜ ሓላዊ ገይሩ ሃባ። ኣዴና ቅድስት ክርስቶስ ሠምራ ብሔረ ብፁዓን እንዳከደት ምስቶም ኣብኡ ዝነብሩ ቅዱሳን ክሳዕ ሸውዓተ መዓልቲ እናተዘራረበት ትጸንሕ ነበረት፡ሄኖክን፡ኤልያስን፡ናብ ዘሎውዎ እናከይደ ትምለስ ነበረት።

ሰምራራ ኣብ ግዜ በዓለ ጥምቀት ሙሴን ኤልያስን፡ ዮሓንስ መጥምቕን ጎይታ ዝተጠመቀሉ ማይ ዮርዳኖስ ኣምጺኦም፡ሙሴ የማናይ ኢዳ፡ ኤልያስ ጸጋማይ ኢዳ ሒዞም፡ዮሓንስ፡ነቲ ማይ ኣብ ርእሳ ኣፍሲሱ ኣጥመቃ።ድሕሪ ጥምቀት ጎይታ ብከምዚ ዓይነት መገዲ ዝተጠምቀ ማንም የሎን። ንሳቶም ውን ጋንጉት ንኣብትባሃል ገዳም ናይቲ ገዳም ኣማሓዳሪት ከምእትከውንን ኣዝየን ብዙሓት ተኸተልቲ ከም ዝህልውዋ ትንቢት ተዛሪቦም ናብ ቦታኦም ዓረጉ። ብዝተነግራ ትንቢት መሰረት ውን ድሕሪ ብዙሕ፡ግዜ ቅዱስ ሚካኤል ብስሙ ዝተቐርጸ ጽላት ኣምጺኡ ሃባሞ ኣብዚኣ ኣብ ጋንጉት ደሴት ብናቱ ስም ቤተ ክርስቲያን ንክትሰርሕ ነገራ። ንሳ ከኣ “እዚ ከመይሉ ይኮነለይ” በለቶ። ንሱ ከኣ “እቶም ዘጠሞቑኪ ቅዱሳን ድሕሪ ቅሩብ ዓመታት እመ ምኔት ክትኮኒ ኢኺ ከምዝበሉኺ ረሲዕክዮ፧ እታ ግዜ እንሆ ሎሚ በጺሓ ኣላ” ኢሉ ነገራ። ኣባ ይስሓቅ ዝበሃል መነኩሴ ላኣከላ እሞ ናታ ደቃ ክኮና ዝመጻ 600 መነኮሳት ብሓባር ብሰለስተ ወርሒ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ሰረሐት። ብዙሓት ተከተልቲ መነኮሳት ውን ኣፍረየት። ኣብዛ ጋንጉት ደሴት ቆይማ እንዳጸለየት ከምቲ ዝተለምደ ጎይታ መጽዩ ተገሊጹላ እሞ ንሳ ከኣ “ንኣዳም ብኣራያካን ኣምሳልካን ንምንታይ ፈጠርካዮ፧ ኣብ መስቀል ስለምንታይ ተሰቒልካ፧ ስለ ኣዳምን ደቁንዶ ኣይኮንካን፧” በለቶ። ጎይታውን “እወ ስለ ኣዳምን ደቁን ክብል እየ ዝተሰቐልኩ” በላ ንሳውን “እምባኣርሲ ምስቃልካ ሰለኦም ካብ ኮነ ካብ ኣቤል ጀሚሮም ክሳዕ ሎሚ ዝሞቱን ካብ ሎሚ ንዳሓር ክሳዕ ዓለም ፍጻሜ ዝበጽሕ ንዝመቱ ማሓሮም ይቅረ በለሎም”በለቶ። ጎይታውን “ኦ ፍቕርተይ ክርስቶስ ሠምራ! እስኺ ንርእስኪ ፍረዲ” ብምባል ኣብ ዘመን ጲላጦስ ኣይሁድ ዘውረዱሉ ኣሰቃቂ መከራታትን ናይ ሞቱ ኩነታት ኩሉ ብዝርዝር ድሕሪ ምንጋሩ “እምበኣርሲ እዚ ውዕለታ ዘንጊዖም፡ካብ ክፉእ ዘይምለሱን፧ ካብ ቶንኮል ዘይዕርፉን ክምሕሮም ወይስ ክኩንኖም ይግባእ፧ እስኪ ንስኪ ፍረዲ” በላ። ብዙሕ ግዜ ድሕሪ ምዝራቦም፡ኣብ መወዳእታ “ኣቤት ፈጣርየይን መድሓንየይን ፍቃድካ እንተኮይኑ፡ደቂ ኣዳም ካብ ስቓይ ኩነኔ ክድሕኑ ምእንቲ ንዲያብሎስ ይቕረ ክትብሎ ክትምሕሮ ምእንቲ እልምነካ ኣሎኩ። ንሓጥኣን ካብ ሓጢኣቶም ክምለሱ እምበር ጥፍኣቶም ኣይትፈቱን ኢካ። ዝልምነካ ዘለኹ ፈትየ ኣይኮንኩን ነገር ግን ንሱ እንተተማሒሩ፡ ኣብ ደቂ ኣዳም ስቓይን ኩነኔን ክህሉ ኣይክእልን ብዝብል ግምት እየ እምበር”በለቶ። እዚ ብዝበለቶ ግዜ ጎይታ ብሕቶኣ ተገሪሙ “ካልኦት ቅድሜኺ ዝነበሩ ካባኪ ንዳሓር ዝትንስኡ ዘይሓስብዎ ኣዝዩ ዘደንቕ ልመና ለሚንኪ” በላ። ንቅዱስ ሚካኤል ጸዊዑ ከኣ “ሳጥናኤል ሕራይ እንተበለ ከተውጽኦ ምእንቲ ናብ ሲኦል ሒዝካያ ኪድ” ኢሉ ኣዘዞ። ዲያብሎስ ከኣ ናብ ሲኦል ከትዋ ኢሉ ጸዓረ። እቲ ቅዱስ መልኣኽ ከኣ ብሓዊ ሰይፊ ንዲያብሎስ ብምቕጻዕ፡ንዓኣ ሲሒቡ እናውጻኣ ብዙሓት ነፍሳት ኣብ ኣኽናፋ ተሰቒሎም ኣሽሓት ክወጹ ከኣሉ። ንሳውን በዚ ብዙሕ ተሓጎሰት፡ ናብ ፈጣሪኣ ከኣ “ኦ ጎይታየ ፍርድካ ዝቐንዐ ምሕረትካ ዝበዝሐ እዩ” እናበለት ንጎይቱነቱ ኣመስጊና ሰገደትሉ። ብድሕሪዚ ናብ ቦታኣ ተመሊሳ ገድላ ቀጸለት። ልክዕ ማዕረ ቑመታ ጉድጓድ ፍሒራ በርባዕቲኡ ማእዝን ብቅድሚት ድሕሪት፡ብየማን ብጸጋም፡ሰለስተ ሰለሰተ በላሕቲ ነገራት ተኪላ ሰብነታ ኣብኡ ኣሲራ ምእንቲ ኩሉ ዓለም ትጽሊ ነበረት። እቲ ኲናት እንዳወጋኣ ስውነታ ክሳዕ ዝሽትትን ክሳዕ ዝሕስክን ን12ዓመታት ብተጋድሎ ጸንሐት። ዝዓረፈትሉውን ኣብዚ ጉድጋድ ቆይማ ሰለ ዓለም ክትጽልይ ከላ እዩ። ጎይታውን ክብራ ምስ ሙሴ፡ኣሮን ፡ጴጥሮስ ፡ጳውሎስ ምስ ሕጻን ቂርቆስ፧ ምስ እንጦንስ ፡ምስ ጊዮርጊስ፡ምስ እስጢፋኖስ፡ምስ ኩሎም ቅዱሳን ዝተስተኻኸለ ምኻኑ ብዘይ ሕሶ ቃሉ ነገራ። ኣብዚ ምድሪ ን375 ዓመታት ዝኣክል ጸኒሓ  ከኣ ኣቦና ቅዱስ ኣቡነ ተክለሃይማኖት ኣብ ዝዓረፈሉ ዕለት ማለት ነሐሰ 24 ብዓብይ ክብሪ ዓረፈት።

ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ውን ዓሰርተ ኣኽሊላት ሃባ፡ ብዙሓት ዓበይቲ ቃልኪዳናት ድማ ሃባ።

    ኣዴና ቅድስት ክርስቶስ ሥምራ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቆይማ እንኮላ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣዲኡ ምስ ቅድስት ድንግል ማርያም ናብኣ መጸ።ካብዚ ውን “ኦ ፍቕርተይ ክርስቶስ ሠምራ! ኣደይ ማርያም ኣደ ክትኮነኪ፡ ጡባ ከምዘጥበወትኒ ተጥብኪ፡ ንዓይ ከምዝሰዓመትኒ ትስዓምኪ፡ ኣብ ሕቅፋኣ ከምዝሓቆፈትኒ ትሕቆፍኪ”በላ። ኣዴና ክርስቶስ ሰምራ ብግንባራ ተደፍአት።እመቤታችን ውን ቀልጢፋ ኣተንሰኣታ “ኦ ፍቅርተይ ክርስቶስ ሠምራ ! ኣጆኪ ኣይትፍርሂ፧ ፍቁር ወደይ ዝኣዘዘልኪ ኩሉ ክፍጽመልኪ ኢየ ኣይትሕዘኒ”በለታ። እዚ ኢላ ከኣ ብኢዳ ሓቚፋ ሰዓመታ፡ጡባውን ኣጥበወታ።ካብዚውን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ የማናይ ጎኑ ዝፈሰሰ ደሙ ኣብ ግንባራ ስሉስ ቅዱስ ዝብል ጽሑፍ ጽሒፉ ሓተማ።ካብዚ ንዳሓር ብዓብይ ክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ”

       መድሓኔዓለም ክርስቶስ ሰራዒ ካህን ኮይኑ ንክርስቶስ ሰምራ ከምዘቑረባ፥

“ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣዴና ቅድስት ክርስቶስ ሠምራ ኣብ ስግደትን ኣብ ጸሎትን እንከላ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሚካኤልን፡ቅዱስ ገብሪኤልን፡ቅዱስ ፋኑኤልን፡ኣዲኡ ቅድስት ድንግል ማርያምን፡ኣኸቲሉ፡መጽዩ “ንሚካኤል፡ረዳኢኺ ሂበኪ ነይረ፧ ሎሚ ድማ ገብርኤልን ፋኑኤልን፡ተወሲኾም፡ረዳእትኪ ይኹንኪ፧ ኣደይ ማርያም ኣደ ትኩንኪ፡ኣነውን ኣቦኺ ክኮነኪ እየ”በላ። ዳግማይ ውን ብኢድ ዮሓንስ መጥምቕ ስጋይ፧ ብኢድ ሊቀ ዲያቆናት ደመይ ክሳዕ ሰለስተ መዓልቲ ተቐበሊ፣ ብራብዓይ መዓልቲ ግን ኣብ ደብረ ጽዮን ኣነ ባዕለይ ሠራዒ ካህን ኮይነ ከቁሩበኪ እየ” በላ።

ካልእ ግዜውን ጎይታ ተገለጸላ “ብናተይ ፍቓድ ብናይ ኣቦይ ፍቃድ ኣይሁድ ብዕለተ ዓርቢ ዝወጉኡኒ ጎድነይ ጥበዊ>በላ።ኣብዚ ግዜ ውን ቆልዓ ናይ ኣዲኡ ጡብ ከም ዝጦቢ ናይ ጎይታኣ ናይ ኢየሱስ ብዕለተ ዓርቢ ዝተወገኦ ጎኑ ጠበወት። ጎይታውን “ቶማስ ዝተወገአ ጎድነይ ዳህሰሰ፧ ንስኪ ግን ጠበኪ። እስኪ ካብ ዝጠበወን ዝዳህሰሰን ኣየናይ ብልጫ ከምዘለዎ ፍረዲ”በላ። ንሳውን “ኣቤት ጎይታየ ዝጠበወ ይበልጽ” በለቶ። ዳግማይ ውን “ፍቕርተይ ክርስቶስ ሠምራ! ካብ ኣደይ ካብ ድንግል ማርያም ሰብ ኮይነ ብዕለተ ዓርቢ ዝተቆረሰ ስጋይ እንኪ” በላ። እዚ ኢሉ ኢዱ ኣብ ርእሳ ብዘንበሮ ግዜ ስውነታ ብርሀን ከበባ። ነዚ ዝተመልከቱ ትጉሃን መላእክት፡ ጻድቃንን ሰማዕታት፡ደናግልን መነኮሳትን፡ ኩሎም ፈጺሞም ኣደነቁ።ስለቲ ዝተዋህባ ጸጋን ክብርን መንፈሳዊ ቅንኣት ሓደሮም። ቅዱሳን ውን ኩሎም ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ገዛእቲ ገዛኢ ንዝኾነ ኣምላኽ ብሓድነት ምስጋና ይግበኦ በሉ። ናይ ጽቡቕ ነገር ጸላኢ ዝኾነ ዲያብሎስ ውን እካ ነዚ ምስ ራኣየ “ከቶ ንዓካ ዘፍቁሩኻ ፍቃድካ ንዝፍጽሙ ኩሎም ክንድዚ ዝኣክል ዕፅፍን ድርብን ክብሪ ትህቦም ኢካ! ንጎይትነትካ ምስጋና ይግባእ ኢሉ ኣመስገነ”

ናይ ቅዱሳን ገድሊ ሓሶት እዩ ኢሎም ንዘቃልሉ ሰባት ዕጮኦም ምስ በዓል ኣርዮስ ምዃኑ ጎይታ ንክርስቶስ ሠምራ ከምዝነገራ፥

“ካብ ዕለታት ቀዳመይቲ መዓልቲ ኣዴና ክርስቶስ ሠምራ ናይ መላእኽት ሓለቓ ቅዱስ ሚካኤል ናብ ሰማይ ዓሪጉ ኣብ ቅድሚ ፈጣሪኣ ኣቆማ።ጎይታውን በብዕለቱ ካብ ሲኦል ሰለስተ ሽሕ ነፍሳት ክተውጽእ ስልጣን ሃባ ።በዚ ግዜ “ኣቤት ጎይታየ ናይ ቅዱሳን ገድሎም ክንበብ ከሎ ሓሶት እዩ ብምባል ዘይኣምኑ ብዙሓት ሰባት ኣለው። እምባኣርሲ ነዚኦምከ ትምሕሮም ዲካ፧ ወይስ ኣይትምሕሮምን ኢካ በለቶ፧” ጎይታ ከኣ “ብሙሉእ ልቢ ኮይኖም ብዘይምጥርጣር ንዝኣምኑ ናብ መንግስተ ሰማያት ክኣትው እዮም ፧ ዘይኣምኑ ምስዝህልው ግን ክፍሎም ወይ ዕጮኦም ምስ ኣርዮስን ሰባልዮስን ብሓባር እዩ በላ”።

 ጎይታ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንዝፍተት ስጋን ደሙን ኣማናዊ ስጋን ደሙን ምካኑ ከምዘርኣያ፥

“ኣብ መጋቢት 27 ናይ መድሓኒዓለም በዓል ብዝኸብረሉ ዕለት ስጋኡን፡ደሙን፡ንምቅባል ኣዴና ቅድስት ክርስቶስ ሠምራ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣተወት። ኣብዚ ግዜ ኣደናቂ ረቂቅ ምስጢር ረኣየት። በዚ ዕለት ከም ሕጊ ከም ስርዓቱን ካህናት ስርዓተ ቁርባን ክፍጽሙ ምእንቲ ናብ ቤተ መቅደስ ኣተው።በዚ ወቅት ዲያቆን ሙቆት ዘይተፈልዮ ሕብስት ብመሶበ ወርቅ ሒዙ ወጸ።እዛ ናይ ወርቂ መሶብ ተለዊጣ ብድንግልና ዘላ ጋል ኮነት፡ ሕብስቲ’ውን ሕፃን ቆልዓ ብሙኻን ተለወጠ። ካህን ካብ ኢድ ድያቆን ብዝተቀበሎ ግዜ እቲ ህጻን ሕብስት ኮነ፡ እታ ድንግል ውን መሶበ ወርቅ ኮነት። ድሕሪ’ዚ ስርዓተ ቅዳሴ ጀሚሩ፡ ካህን ፈኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ( ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋኻ ለኣኸልና) ኣብ ዝብል በጸሐ። ኣብዚ ግዜ ( ሕብስቲ) ከኽብሮ ምእንቲ፡መንፈስ ቅዱስ ብጻዕዳ ርግቢ ኣምሳል ወረደ። ዳግማይ’ውን እቲ ሕብስቲ ተለዊጡ ህጻን ኮነ። ካብዚ’ውን እቲ ሕጻን ክስዋእ ምእንቲ መልኣኽ ንካህን ሴፍ ሃቦ እሞ ካህን ውን ነቲ ህጻን ሰውኦ። እዚ መሎኮታዊ ምስጢር ኣብ ዝረአየትሉ ግዜ ብጣዕሚ ተደነቀት! ፈጺማውን ፈርሐት፡ኣምሪራ ድማ ነብዓት። ድሕሪ’ዚ ድማ ቅዱስ ሚካኤል መጸ’’ ኦ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ክርስቶስ ሰምራ ኣይትብከዪ! ነገር ግን ነዚ ድንቂ ምስጢር ተመልከቲ በላ’’። ድሕሪ’ዚ ክትምልከት ጀመረት።ዳግማይ ውን ‘’ እዚ ካህን ስርዓተ ቅዳሴ ብትኽክል ከምዝፍጽምን ንጹሕ ካህን ውን ብምዃኑ ትምልከትዮ ኣለኺ’’በላ።ንሳውን ‘’እወ’’ በለቶ። ብድሕሪ’ዚ ካህን ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ንሕዝቢ ከቀብሎም  ወጸ። ንሳውን ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ተቐበለት። ብዝተቐበለትሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ ኣፋ ስጋኡ ውዑይ ስጋ ፡ደሙ’ውን ውዑይ ደም ኮይኑ ተረኽበ። ከምኡውን ካብ ሕብስቲ ሓደ ካብቲ ጻሕሊ ተላዒሉ፡ናብ ብኢድ ድያቆን ተታሒዙ፡ናብ ናይ ደም ጽዋእ ውሽጢ ኣትዩ ምስቲ ውሽጢ ጽዋእ ዘሎ ደም ብሓባር ተዋህዶ ናብ መቕደስ ክኣቱ ራኣየት።ነዚ ኩሉ ርእያ ፈጺማ ኣደነቐት።ምስኣ ዝነበረ መልኣኽ’’ እዚ ዝርእዮ ዘሎኩ ምስጢር እንታይ እዩ’’ኢላ ሓተተቶ። ናይ መላእኽቲ ሓለቓ ቅዱስ ሚካኤል ውን  ቀዲሙ ካህን ከም በጊዕ ክስውእ ዝተመልከትክዮ፡ ሕጂውን ከም ናይ ሰብ ሞይቱ ዝተርፍ ከምዘየሎ ብሓቂ ክነግረኪ እየ።ብመሎኮቱ ሕያው እዩ እምበር።መጽሓፍ’’ ብስብነትካ ንስኻ ምስ ምውታን ክትመውት ኢኻ፡ብመሎኮትካ ግን ምስ ኣብ ምስ መንፈስ ቅዱስ ሕያው ኢኻ። ንስኻ ሰለስተ መዓልትን ለይትን ኣብ ከርሲ መቓብር ሓዲርካ ፍጻሜኡ ግን ብመሎኮትካ ምስ ኣብ ምስ መንፈስ ቅዱስን ኣብ ላዕሊ ዝፉንካ ትርከብ’’ኢሉ ከምዝነገራ። ዳግማይ’ውን፡ብስጋ እኮ እንተ ሞተ ብመሎኮቱ ግን ሕያው እዩ’’በላ።ንሳውን እዚ ብዝበላ ግዜ ፈጺማ ተሓጎሰት።

ሰይጣን ዝስዕረለን ሰለስተ ቀንዲ  መገዲ ንክርስቶስ ሰምራ ከምዝነገራ።

    ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣዴና ክርስቶስ ሳምራ ዕለተ ሞታ እናሓሰበት ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ጣና ቆይማ እናበኸየት ክትጽሊ እንከላ ዲያብሎስ ሊቀ ጳጳስ ተመሲሉ ናብኣ መጸ። ንሳውን ከጸናንዓ ምእንቲ ካብ ቅዱሳን ሓደ ዝመጻ መሲልዋ ክትሰግደሉ ደለየት። እንተኾነ ግን ቅዱስ ሚካኤል ብቁልጡፍ መጽዩ “እዚ ዲያብሎስ እምበር ጳጳስ ወይ ውን ካብ ቅዱሳን ኣይኮነን ኣይትስገድሉ” ኢሉ ንድሕሪት መለሳ። ዳግማይ ውን “ሕጂ ውን ኪዲ ከምልማድኪ መን ከምዝኾነ ሕተትዮ መን ከምዝኾነ ክነግረኪ እዩ”በላ። በዚ ግዜ ናብኡ ከደት እሞ “ክሰግደልካ ምእንቲ ንስኻ መን እዩ” ኢላ ሓተተቶክትብ። ንሱ ከኣ “ናይ መላእኽቲ ሓለቓ ቅዱስ ሚካኤል እየ” በላ።ናይ መላእክት ሓለቓ ቅዱስ ሚካኤል ምስኣ ከምዘሎ ኣይፈለጠን ነበረ።ንሱ ኣብ ልዕሊኣ ተንኮል ንምሰራሕ ከምዝተራቐቐ፡ብኩሉ ንሳውን ነቒሓ ተራቐቐት።ቀጺላውን “እምባኣር ንስኻ ሚካኤል እንተኾይንካስ እስከ ጽድቅ መሃረኒ” በለቶ። በዚ ግዜ ፈጺሙ ተሓጎሰ ካብ ዕላማኣ ኣስሒቱ ኣብ ኢዱ ዘእተዋ መሰሎ።ከምዚ ውን በላ፥ “ንምንታይ ሰብነትኪ ተድክሚ ኣለኺ፧ ካብ ሎሚ ጀሚርኪ ካብዚ ሓላፊ ዓለም ድኻም ምዕራፍ የድልየኪ ኣሎ፡ ምጻምን፡ምጽላይን ኣይተቕመክን እዩ። ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ቆይምኪ ምጽላይ ውን ንከንቱ ድኻም እንተዘይኮይኑ፡ ዝጠቕመኪ የብሉን” በላ። ሽዑ “ንስኻ እትብሎን መጻሕፍቲ ዝነግሩንን ዝተፋላለየ ኮይኑ” በለቶ። ንሱ ከኣ “እንታይ እዩ ፍልልዩ” በላ። ንሳ ከኣ “መጻሕፍቲ ዝጾመ፡ዝጸለየ ዝለመነ ዋጋኡ ክረክብ እዩ ይብሉ። ንስኻ ግን ኣይትጽሙ ኣይትጸልዩ፡ ትብል ኣሎኻ” በለቶ። እዚ ምስ በለቶ ኣዝዩ ተቖጠዐ። ደጊማ ውን “ንምንታይ ትስነፍ፧ ንሱ ከኣ “በዞም ሰለስተ ነገራት ይስነፍ እየ” በላ።

1ይ፣  ዝኮነ ሰብ ኣብዚ ዓለም ብዝነብረሉ ግዜ ነፍሱ ካብ ስጋኡ ቅድሚ ምፍላያ ጋሻ ተቀቢሉ ዘእንግድ ።

2ይ፣  ኣብ ልዕሊኡ መከራን ሽግርን ምስ መጽኦ ንመከራ ተዓጊሱ ዝነብር።

3ይ፥ ኣቀዲመ ካብ መሬት (ሓመድ) ዝተረከብኩ እየ ፡ ዳሓር ውን ተመሊሰ ናብ መሬት ክኣቱ እየ ክመውትየ ክፈርስየ ኢሉ ብምሕሳብ ብትሕትና ዝሰርሕን ነዚኦም ዝመሰሉ ኩሎም ዝገብር ንሱ ፈጺሙ የሸንፈኒ እዩ” በላ።

እዚ ኢሉ በሪሩ ከደ፡ ንሳ ንሳውን ካብ ግርማኡ ዝተላዕለ ፈጺማ ፈረሐት።ኣብ መሬትውን ወደቀት። ሽዑ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኡ ቅዱሳት ብዝኮና የእዳው ካብ ዝወደቀቶ ኣተንሰኣ፡ “ፍቅርተይ ክርስቶስ ሠምራ! ኣጆኪ ኣይትፍርሂ ነገር ግን ናብ ላዕሊ ናብ ሰማይ ኣቅኒዕኪ ጠምቲ” በላ። ናብ ሰማይ ኣቅኒዓ ብዝተመልከተት ግዜ ናይ ዲያብሎስ ክንፉ ኣብ ሰማይ ካብ ጻት ክሳዕ ጻት (መላእ ዓለም መሊኡ) ተዘርጊሑ ራኣየት። ቀጺሉ ውን ጎይታ “ብኣይ ፡ብባሕሪ ኣቦይ ብኣብ ፡ብባሕሪ ሕይወተይ መንፈስ ቅዱስ ዘይኣመነ ከሸንፎ ኣይክእልን”በላ። ደጊሙ ከኣ “ሰብ ሓጢኣት ምስዝነብሮ እሞ  ብፉጹም ንስድሓ ምስዝምለስ ካብ መጻወድያ ዲኣብሎስ ከመልጥ እዩ” በላ።

ጎይታ ዝሃባ ቃል ኪዳን፥

  ሰምራ  “ገድልኪ ንምስማዕ ትሩፋትኪ ንምርኣይ ናባኪ ንዝመጹ  ኩሎም ተስፋ መንግስተ ሰማያት ክህቦም እየ፡ ንዓኪ ዘፍቅሩ ኩሎም ዝተመስገኑ እዮም።ብሓቂ ብሓቂ እብለኪ ኣሎኩ ንዓኪ ዝፈተወ ኣነውን ክፈትዎ እየ።  እቲ ንዓኺ ዘየኽብር ግን ኣነውን ኣይከኽብሮን እየ ተስፋ መንግሰተ ሰማያት ውን ኣይህቦን እየ” በላ።

 ደጊሙ ከኣ “መካነ ምቃብርኪ ዝተሳለመ ሰብ መካነ መቓብር ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ከምዝተሳለመ ክሕሰበሉ እዩ” ፡ብስምኪ ንዝጠመየ ዘብለዐ፡ኣነውን ብዕለተ ዓርቢ ካብዝተቆርሰ ስጋይ ከብልዖ እየ፡ብስምኪ ንዝጸመአ ዘስተየ፡ኣነውን ብዕለተ ዓርቢ ካብ ጎነይ ዝፈሰሰ ደመይ ከስትዮ እየ።ብሓቂ ብሓቂ ይብለኪ ኣሎኩ፡ስጋኪ ኣብዝተቀብሮ ከይዱ መካነ መቃብርኪ ዝተሳለመ ናይ ኣደይ ድንግል ማርያም መካነ መቃብር ከምዝተሳለመ ክቁጸረሉ እዩ፡ ክሳዕ 10 ትውልዱ  ከኣ ክምሕሮ እየ” ኢሉ ተስፋ ብምሃብ ንነፍሳ ካብ ስግኣ ብምፍላይ ብቃል ኣቕርንት፡ ብዝማሬ መላእኽት ኣዕረጋ።

በረከትን ጸጋን ናይ ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ምስ ኩላትና ሕዝበ ክርስቲያን ይኩን ኣሜን!!።

(ምንጪ፥ ገድሊ ክርስቶስ ሠምራ፡ ከገድላት ኣንደበት)

ስብሃት ላእግዚኣብሔር

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን።

Sorry, comments are closed for this post.