Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

ናብ ቤት እግዚኣብሔር ንኺድ ምስ በሉኒ ተሓጎስኩ (መዝ 122፡1)

                      ናብ ቤት እግዚኣብሔር ንኺድ ምስ በሉኒ ተሓጎስኩ (መዝ 1221)

   ቤተክርስቲያን ማለት ናይ ክርስቲያን ቤት ማለት ኮይኑ፡ ትርጉሙ ንሰለስተ ነገራት የጠቓልል።

1, ኩሎም ኣወዳትን ኣወልድን ዓበይትን ንኣሽቱን ካብ ኩሉ ግብረ ስጋ ርሒቆም ጸሎት ዝገብሩሉን ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስጋኡን ኩቡር ደሙን ዝቕበሉሉ ቅዱስ ቦታ ንህንጻ ቤተክርስቲያን የመልክት (ግሃ 2028, 1ጢሞ 315, 1ነገ 93)

2, ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ባህርይ ኣምላኽ ምዃኑ ዝኣምኑ ብመንፈሳዊ ምስጢር ዉልድነት ካብ ክርስቶስ ዝረኽቡ ኣመንቲ ክርስቲያን ይባሃሉ (. 511, . 121, 1 ቆር 316)

3, ሓድነት ክርስቲያን ወይ ናይ ክርስቲያን ሕብረት ይባሃሉ። ብእብራይስጥ ኣክሌስያ ይብልዎ ዝተቐደሰት ጉባኤ ወይ ጽዉዕቲ ሕርይቲ ዝኾነት ጉባኤ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ክርስቲያን ምትእኽኻብ ዝግበረሉ ቤት ወይ ጉባኤ ናይ ክርስቲያን ቤት ይብሃል።

ናብ ቤት እግዚኣብሔር ንኺድ

 ዘማራይ ቅዱስ ዳዊት ብዛዕባ ቤት እግዚኣብሔር ኣዝዩ ከም ዘፍቅሮን ኣብኡ ድማ ንዘለኣለም ክነብር ከምዝደሊ ብዙሕ ተዛሪቡ ኣሎ። ዘማራይ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ናብ ቤት እግዚኣብሔር ንኺድ ክብል እንከሎ፡ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ጥራይካ ከም ዘይክየድን ሓሲብካ ከም ዝኽየድን ነቢይ ሚክያስ ድማ ናብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እንታይ ሒዘ ክመጽእ፡ ከመይ ገይረኸ ኣብ ቅድሚ ልዑል ኣምላኽ ክሰግድ እየ ይብል (ሚክ 66-8) ናብ ቤት እግዚኣብሔር እንታይ ሒዝና ክንመጽእ ይግባኣና፡ መጀመርያ ትሑትን ዝተጣዕሰ ልቢ ሒዝና ክንመጽእ፡ ብተወሳኺዉን ሕዝናዮ እንመጽእ መባእ ክንደይ ከምነዉድቕ ሓሲብና ወሲና ክንመጽእ የድሊ፡ ኣብ ቅድሚ ልዑል ኣምላኽ ብንጽህናን ብፍርሓትን ግቡእ ናይ ቤተክርስቲያን ኣከዳድናን ለቢስና ክንቀዉም ይግባኣ።

  ናብ ቤት ኣምላኽ ክትከይድ ከሎኻ ተጠንቀቕ፡ ከምቶም ጽቡቕ ካብ ክፉእ ፈልዮም ዘይክእሉ ዓያሹ ሰባት ዘቕርብዎ መስዋዕቲ ካብ ምቕራብ ኣብኡ ኬድካ ምስማዕ ይሓይሽ (መክ 51-3) ቤተክርስቲያን ዝተቐደሰት ቤት ስለዝኾነ ኣሳእና ኣዉጺእና ክፍኣት ካብ ልብና ደርቢና ብፍርሓት ክንመላለስ ኣሎና።  ብቐዳምነት ናብ ቤቱ ክትኣቱ ከለካ እተቕርቦ መስዋዕቲ ከምቲ ናይ ቃየል ንጽህና ዘይብሉ ከኸዉን የብሉን። እንታይ ድኣ ከም ናይ ኣቤል ብንጽህናን ቅንዕናን ዘለዎ ክኸዉን ይግባእ። ኣነ ግና ብብዝሒ ምሕረትካ ናብ ቤትካ ክኣቱ፡ ናብ ቅድስቲ መቕደስካ ኣቢለ ከኣ ብፍርሓት ክሰግድ እየ (መዝ 57) ቤት ኣምላኽ ብፍርሓት ሰጊድካ ዝእቶ እንበር ብድፍረት ክእቶ የብሉን። ኣቦና ቅዱስ ያዕቆብ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ከመይ ገይሮም ክኸዱ ከምዘለዎም ንስድርኡ ከምዚ ይብሎምኣብ ማእከልኩም ዘለው ጓኖት ኣማልኽቲ ኣርሕቑ፡ ጽረዩ፡ ክዳዉንትኹም እዉን ለውጡ። ንዑናይ ናብ ቤት ኤል ንደይብ፡ ኣነ ኸኣ ኣብኣ ነቲ ብመዓልቲ ጸባባ ዝሰማዓናንን ኣብ ዝኸድክዎ መገዲ ምሳይ ዝነብረ ኣምላኽ መሰውዒ ክገብር እየበሎም። ንሳቶም ከኣ ምስኣቶም ዝነበሩ ኹሎም ጓኖት ኣማልኽትን ኣብ ኣእዛኖም ዝነበረ ቀለቤትን ንያዕቆብ ሃብዎ። ያዕቆብ ድማ ኣብ ትሕቲ እቲ ጥቓ ሰኬም ዘሎ ዓበይቲ ኣእዋም ቀበሮ።

    ናብ ቤት ኣግዚኣብሔር ክንከይድ እንከሎና ብነፍስን ብስጋን ክንጸሪ፡ ክዳዉንትና ልብናን ክልውጥ ጓኖት ኣማልኽቲ ከነርሕቐ ኣሎና። ሎሚ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ቤት ኣምላኽ ክንመጽእ እንከሎና ልዕሊ ዓቐን ወርቅን መጋየጽን፡ ርእስኻ ከይተጎግልበብካ፡ ሓጺር ክዳን ዘይክርስቲያናዊ ኣከዳድና ተኸዲንካ ካብ ምምጻእ ምጥንቃቕ የድሊ ኣወዳትዉን ከምኡ።

  ብተወሳኺመባእካ ናብ መሰዉዒ እንተ ኣምጻእካ ሓዉኻ ከኣ ተቐይሙልካ ምህላዉ እንተዘከርካ ነቲ መባእካ ኣብኡ ኣብ ቅድሚ መሰዉዒ ሕደጎ ኪድ ቅድም ምስቲ ሓዉኻ ተዓረቕ ድሓር ድማ ተመሊስካ መባእካ ኣቕርብ” (ማቴ 523-25) ናይ ቂመኛ ጸሎት እግዚኣብሔር ኣይሰምዕን እዩ። ምኽንያቱ ሕደጉ ክሕደገልኩም ስለ ዝብለና፡ ኩሉ ሓዲግና ይቕረ ኢልና ናብ ቤቱ ምስ እንመጽእ እግዚኣብሔር ድማ ጸሎትና ይቕበሎ።

  ንኺድ ምስ በሉኒ ተሓጎስኩ

    ዘማራይ ቅዱስ ዳዊት ናይ እስራኤል ንጉስ እዩናብ እግዚኣብሔር ንኺድ ምስ በሉኒ ግና ተሓጎስኩክብል ከሎ ኢና ንምልከት። ንነገስታት ንጎልያድ ንኣማሌቃዉያን ፍልስጥኤማውያን ሲዒሩ ተሓጒሰ ኣይበለን። ሓደ ሰብ ጥራይዉን ኣይኮነን ቡዙሓት ሰባት መጺኦም ናብ ቤት እግዚኣብሔር ንኺድ ምስ በሉኒ እቲ ሰናይ ሓሳቦም ኣሐጒሲኒ እዩ ዝበለ። ምኽንያቱ ከምቲ እግዚኣብሔር ንሰሎሞንዓይነይን ልበይን ንሓዋሩ ኣብኣ እየንዝበሎ 1ነገ 93 ጸሎትን ምህለላን ዝስመዓላ ዝተቐደሰትን እግዚኣብሔር ዝሓድረላ ቤት ስለዝኾነት ናብኣ ምኻድ ዘሐጉስ እዩ። ምኽንያቱካብ ሽሕ መዓልቲ ኣብ ካልእ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ቤት መቕደስካ ምዉዓል ይሓይሽ፡ ኣብ ኣባይቲ ሓጥኣን ካብ ምንባር ኣብ ቤት ኣምላኸይ ሓልዊ ደገ ምዃን ይሕሸኒ” (መዝ 8410-11) ኣብ ቤት ንግስነት ብጽሕዲ ዝወቀበ ዝተሰለመ ቦታ፡ ምንባር ኣየሐጎሶን፡ ናይ ነግስታት ዕድመዉን ኣየሐጎሶን፡ እንታይ ደኣ ናብ ቤት ኣምላኽ ንኺድ ኣብኡ ከይድና ጸሎት ንግበር ኣብኡ ከይድና ንግእዚኣብሔር ነመስግኖ ምስ በልዎ ግና የሐጒስዎ።ንእግዚኣብሔር ሓንቲ ነገር እልምኖ ኣለኹ፡ ጽባቐ እግዚኣብሔር ንምርኣይ ኣብ መቕደሱዉን ክደልዮ ምሉእ ዕድመይ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ክነብር እልምኖ ኣለኹ። ብጎይታ ኩሉ ግዜ ተሓጎሱ ደጊመ ተሓጎሱ እብለኩም ኣለኹ። ድልየትኩም ዘበለ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ድኣ ይፈለት እንበር ብገለ እኳ ኣይትጨነቑ (ፊሊ 44-6) እግዚኣብሔር ኩሉ ዝኽእልን ኩሉ ዘድልየናን ዝፍጽመልናን ስለ ዝኾነ ክንሕጎስ ደስውን ክብለናን ይግባእ።ዝተሓጎሰ እንተሎ ይዘምር፡ ዝጸበቦ እንተሎ ይጸሊ ዝሓመመ እንተሎ ከኣ ንመራሕቲ ቤተክርስቲያን ይጸዉዕ” (ያዕ 513-15) ክንሕጎስ እንዝምረላ፡ ክጸበና ከም ሓና ጸሎትናን ጭንቀትናን ንኣምላኽ እነዕርገላ፡ ምስ እነሓምም እንፍወሰላ ስፍራ ብምዃና ናብኣ ምኻድ ኣዝዩ ዘሕጉስ እዩ። ብተወሳኺ ዘማራይ ቅዱስ ዳዊት ከምዚ ኢሉ ዘሚሩ ኣሎእቲ ንስኻ ኣብ ልበይ ዘንበርካዮ ሓጎስ ግና ካብቲ እቶም እኽሎምን ወይኖምን ምስ በዘሐ ዝሕጎስዎ ኣዝዩ ዓዘዘ” (መዝ 47) ኣብ ዓለም እንረኽቦ ደስታ ሓላፍን ግዚያውን እዩ። ኣብ ቤቱ እንረኽቦ ሓጎስን ደስታን ዘይጠፍእ ዘለኣለማዊ እዩ።

     ንዓናኸ እንታይኮን የሐጉሰና ይኸዉን፧ ናብ ሲነማ፡ እናመስተ፡ ናብ ጓይላን ዳንኬራን፡ ንኺድ ምስ ዝብሉና፡ ብዝሓት ሰባት ዘሐጉሰና ኣለና። እዚ ግና ሓላፊ ደስታ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ረብሓ ዘየዉህብ እዩ። ናብ ጸሎት ንጉሆ ተንስኡ ቅዳሴ ኬድኩም ኣቐድሱ ዝብለና፡ ናብ ቤተክርስቲያን ኬድኩም ትምህርቲ  በረኸት ወንጌል ተኻፈሉ ኢሎም ዝነግሩና ሰባት ከም ጸላእትና ንቖጽሮም ብዙሓት ኢና። ኤልያስ ንንጉስ ኣክኣብ  ሓደ መዓልቲ ምስ ረኸቦኣታ ጸላእየይ ረኺብካኒዶበሎ (1ነገ 2120)ኣንታ ጸላኢየይዝበሎ ካብቲ ክፉእ መገዱ ክምለስ ይመኽሮን ይምዕዶን ስለዝነበረ ጥራይ እዩ። ናብ ቤት እግዚኣብሔር ንኺድ ዝብሉና ሰባት ካብ ሞት ናብ ህይወት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዝመርሑና ሰባት ስለዝኮኑ ክንጸልኦም ኣይግባእን እዩ።  ከምቲ ፊልጶስ ንናትናኤልናብ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል ናዝሬት ንኺድምስ በሎ፡ካብ ናዝሬት እሞ እንታይ ሰናይ ነገር ክርከብ ኢሉ፧ኢሉ ዝመለሰሉ፡ ሎሚዉን ሰባት ናብ ቤተክርስቲያን ንኺድ ምስ እንብሎምኣብኡ ከይድና እንታይ ክንረክብ እቶም ኣብኡ ዝመላለሱ ንበዓሎም ፍቕርን ሰላምን የብሎምንይብሉ። ምኽንያቱ ሰይጣን፡ ሰባት ናብ ቤት እግዚኣብሔር መጺኦም ድሕነትን ህይወትን ከይረኽቡኣብርሃም ከም ቀደሙ የለንብምባል ኣጋይሽ ናብ ቤቱ ከይመጽኡ ዝኽልክሎም ዝነበረ፡ ሎሚውን ዝተፋላለየ ወረ ብምንዛሕ ሰባት ናብ ቤት እግዚኣብሔር ከይመጽኡ ይኽልክሎም ኣሎ። ፊልጶስ ግና ንናትናኤልንዓናይ ሰባት ብዝበሉኻ ብዝገመትካዮን ዘይኮነስ ንዓናይ ብዓይንኻ ርአኢሉ ምስ ወሰዶ፡ ጎይታ ከኣ ንፊልጶስ ምስ ረኣዮ ሓጢኣት ከም ዘይብሉን ኣብ ትሕቲ ኦም በለስ ከሎ ከም ዝፈልጦን  ነገሮ። ናትናኤል ድማ እቲ ኹሉ ዝሰምዖ ዝነበረን ዝግምቶ ዝነበረን ሓቂ ከምዘይኮነ ተረደአ እሞመምህር ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ! ንስኻ ንጉስ እስራኤል ኢኻኢሉ መለሰሉ። ሎሚዉን  ገለ ሰባት ብግምትን ሰባት ብዘውርይዎ ከንቱ ወረን ኣብ ልዕሊ ቅድስት ቤተክርስቲያን ጉጉይ ርዲኢት ዘለዎም ሰባት ኣለዉ።  ቤተክርስቲያን ግን ናይ ሰላም ወደብ፡ ንኹሉ ሓቚፋ እትቕበልን ኣደ ፍቕርን ሰላምን እያ። ስለዝኾነት ከኣ ኣብኣ ምንባር ኣዝዩ ጥዑም እዩ። እቶም ብወረ ዓዊርና ካብ ቤት ኣምላኽ ርሒቕና ዘለና  ካብዚ ጉጉይ ዝኾነ ርድኢት ተኣሊና  ናብኣ መጺእና ሰላማን ፍቕራን ጣዕማን ሰማያዊ መግባን ከነስተማቕሮ ይግባእ።

ጎይታ በዓሉ ናብ ቤት መቕድስ ከም ዝኸደ

ኣብ ግዜ ሆሳዕና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣድጊ ምስ ዒሉኣ ተወጢሑ ናብ ኢየሩሳሌም ናብ ቤት መቐደስ ምስ ኣተወ፡ ነቶም ኣብኡ ዝሸጡን ዝሻየጡን ዝነብሩ ኹሎም ሰጎጎም፡ ጠረጴዛታት መሽረፍትን መናብርቲ ሸየጥቲ ርግብንዉን ገልበጦ።ቤተይ ቤት ጸሎት ክበሃል እዩ፡ ንስኻትኩም ግና በዓቲ ጓሓሉት ገበርኩማበሎም። ደቂ መዛምርቱ ከኣቅንኣት ቤትካ በልዓኒዝብል ጽሑፍ ከም ዘሎ ዘከሩ። ሎሚውን  ቤተክርስቲያን ቤት ጸሎትን ምህለላን ድኣ እምበር፡ በዓቲ ምፍልላይ፡ ንዓይ ይጥዓመንን፡ ንግድን ከምዘይኮነት ፈሊጥና ብፍርሓትን ብቕንኣት እግዚኣብሔርን ክንመላለስ ኣሎና።

   ብተወሳኺዉን ጎይታ ሓደ መዓልቲ ምስ ወለዱ በዓል ከብዕሉ ካብ ናዝሬት ናብ ኢየሩሳሌም መጹ። ኣብቲ ቤት መቕደስ ድማ ምስቶም መምህራን ኣይሁድ ይዛረብ ነበረ። እቲ በዓል ምስ ተወድአ ወለዱ ናብ ናዝሬት ተመልሱ። እቲ ህጻን  ኢየሱስ ክርስቶስ ምስቶም ህጻናት ዝኸደ መስሊዎም እኳ እንተነበረ ክረኽብዎ ኣይከኣሉን። ናብ ኢየሩሳሌም ድማ ተመልሱ፡ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት እንተደለይዎ ክረኽብዎ ኣይከኣሉን። ብድሕሪኡ ናብ ቤት መቕደስ ምስ ከዱ ግን ምስቶስም ምሁራት ክከራኸር ረኸብዎ። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከኣስለምታይ ከምዚ ገበረካና፡ እነሆ ኣነን ኣቦኻን ተሸጊርና ክንደልየካ ቀኒናበሎቶ። ንሱ ከኣንምንታይ እሞ ትደልዩኒ ኣብ ቤት ክህሉ ከም ዝግበኣኒዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም፧ኢሉ መለሰ።

ንሕናዉን ሎሚ ኣብክንዲ ኣብዘይግበኣና ቦታ ማለት ቤት መስተን ጓይላን ክፍኣትን ምኻድ ኣብቲ ዝግብኣና ቦታ ማለት ቤት እግዚኣብሔር ክንነብር ይግባእ። ሓዋርያት ዉን ንጎይታ ተኸቲሎም ኩሉ ግዜ ናብ ቤት መቕደስ ይኸዱ ከምዝነበሩ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ (. 33)

ናብ ቤት እግዚእብሔር መኣስ ኢና ንኸይድ፧

  ናብ ቤት እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ሓጎስ ኮነ ሓዘን ብዘይ ምቁራጽ ክንከይድ ኣሎና። ገለ ሰባት ግና መጀመርታ ኣቦኦም ኣዲኦምን ክጥመቑ ሓቚፎም ምስ ኣምጽእዎም ቤተክርስቲያን ተመሊሶማ ኣይፈጡን። ምስ ሞቱ ከኣ ሰብ ተስኪሙ እዩ ዘምጸኦም። ገሊኦምዉን ክምርዓዉ ኢሎም ዝሞጹ ኣለዉ። ገለ ሰባት ከኣ ንዝምርዓዉን ዝጥምቑን ከሰንዩን ከጸብቑን ሰባት ከይቅየሙሎም ኢሎም ዝመጹ፡ ቤተክርስቲያን ቤት መስኣልን መዕለልን ዝመስሎም፡ ንዝጽሊ ሰብ ዝርብሹ እዮም። እዞም ሰባት እዚኣቶም ሰባት ክሕጎሱሎም ኢሎም ክዳኖም ቀይሮም ድቃሶም ገዲፎም ከምዚ ካብ ገበሩ፡ እግዚኣብሔር ከይቅየመልና ወይ ከይሓዝን ኢሎም ቤተክርስቲያን ዘይምምጸኦም ዘገርም እዩ። ዕላማና ንሰብ ምሕጓስ ዘይኮነስ ንኣምላኽ ምሕጓስ ክኸዉን ኣለዎ። ገለ ሰባት ዉን ኣብ ዓበይቲ ክበረ በዓላት ማለት ትንሳኤ፡ ልደት፡ መስቀል፡ ቅዱስ ዮሓንስ ዝመጹ ብድሕሪኡ ግን ቅልቅል ዘይብልዋ እዮም። ካልኦት ሰባት ድማ ምስ ኣረግካ ጥራይ ኢኻ ክትቆርብ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ክትከይድ ዘለካ ዝብል ርድኢት ዘለዎም እዮም። ብንእስነትካ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ምኻድ ውሰደኒ ምባልዩ ብዝብል ዘይመጽሓፍ ቅዱሳዊ  ጥቕሲ  ከኣ ንሓሳቦም የሰንይዎ። እዚ ግና ጉጉይ ኣተሓሳስባን ፍጹም ተቐባልነትት ዘይብሉን እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ  “ብንእስነትካ ¬¬¬¬ፈጣሪኻ ዘክር እዩዝብል (ምሳሌ 121-2) ነዚ ጉጉይ ኣተሓሳስባ ካብ ልብና ከነውጸኦ ኣለና። ምኽንያቱ ከም በዓል ነቢይ ሳሙኤል፡ ቅዱስ ዮሴፍ፡ ኣናንያ ኣዛርያ ምሳኤል ዝኣመሰሉ ብንእስነቶም እዮም ንእግዚኣብሔር ኣገልጊሎሞ። ሓዋርያ ቅዱስ ጳዉሎስዉንሓደ እኳ መንሰይ ኢኻ ኢሉ ኣይንዓቕካእዩ ዝበለ። ስለዚ ክቡር ኣንባቢ ንስኻ ካበዮኖት ኢኻ ካብቶም ንመርዓን ጥምቀትን ከሰንዩ ዝመጽኡዶ ወይስ ካብቶም  ምስ ዓበና ነርክበሉን ዝብሉ ኢኻ ነብስኻ ፈቲሽካ ኣካይዳኻ ኣማዓራሪ። ናብ ቤት እግዚኣብሔር ምስ ሞትካ ምምጻእካ ዘይተርፍካ እዩ ስለዚ ፈቲኻ ብህይወት እከለኻ ምምጻእ ይሕሸካ።

ናብ ቤት እግዚኣብሔር ዘይምኻድ ዘምጽኦ ሳዕቤን፥

  “ተንስእ እሞ ነቲ መቕደስ ኣምላኽን መሰውዕን ዓቅኖ ነቶም ኣብኣ ዝሰግዱ ዘለዉ ፍቐዶም እቲ ብወጻኢ መቕደስ ዘሎ ቀጽሪ ግና ነሕዛብ ተዋሂቡ ኢዮ ሕደጎ ኣይትስፈሮ”(ራኢ 111-2) ክንቁጸር ክንዕቀንን እንተኾይና ካብ ቀጽሪ ቤተክርስቲያን ክንወጽእ የብልናን። ካብ ቤተክርስቲያን ወጻኢ ዝነብር ሰብ ህይወት የብሉን። ከምቲ ዓሳ ካብ ባሕሪ እንተወጺኡ ዝመውት ሓደ ክርስቲያን ከኣ ካብ ቤተክርስቲያን ምስ ዝወጽእ ዋላ ብስጋ እኳ እንተ ተንቀሳቀሰ ብመንፈስ ግና ምዉት እዩ። ቤተክርስቲያን ናይ ኖህ መርከብ ምሳሌ እያ። ኣቦና ኖህ ብቅድስናን ብቑኑዕ ልብን ንእግዚኣብሔር ዘገልግሎ ዝነበረ ቅዱስ ኣቦ እዩ። ኩሉ ሰብ ድማ ብሓጢኣት ተባላሽዩ ነበረ። ምድሪ ከኣ ብዓመጻ መሊኣ ነበረት፡ እግዚኣብሔር ድማ ብዕንጨይቲ ገይርካ መርከብ ስራሕ በሎ። ንሱ ድማ ከምኡ ገበረ፡ ሰበይቱን ደቁን ካብ ኩለን እንስሳታት ድማ ናብታ መርከብ ኣእተወ። በታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዘሎ ዓይኒ ማያት ገንፊሉ ወጸ፡ መሳኹቲ ሰማይ ድማ ተኽፈተ ኣብ ምድሪ ከኣ ኣርብዓ መዓልትን ኣርብዓ ለይትን ዝናብ ዘነበ። ካብታ መርከብ ወጻኢ ዝነበሩ ኩሎም ፍጥረታት ኣብ ምድሪ ዝንቀሳቐስ ኩሉ ለመምታን ሰብን ሞቱ። እቶም ኣብ መርከብ ዝኣተዉ ኖህን ቤተሰቡን ኩሎም እንስሳታትን ግና ድሓኑ። ሎሚዉን ኣብዛ ብናይ ኖህ መርከብ እትምሰል ቅድስት ቤተክርስቲያን ጸኒዕና ኩሉ ፈተና ተጻዊርና ምስ ንነብር ክንድሕን ኢና። ፈተና በርቲዑና፡ ናይ ዓለም ነገር ሲሒቡና ካብ ቤተክርስቲያን ምስ እንወጽእ ግና ህይወትና ነጥፍኣ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚመንፈስ ገዛኢ ኣብ ልዕሌኻ ምስ ዝዝንቢ ስፍርኻ ኣይትሕደግከምዝተባሕለ ኩሉ ዓይነት ፈተነታትን ሽግርን እኳ እንተኣጋጠመና ናብ ቤተክርስቲያን ምኻድን  ከነቋርጽ የብልናን።

   ከምቲ ሓዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ንዓና ኣብዚ ምንባር ጽቡቕ ኢዩ ዝበሎ፡ እቲ ካብ ኩሉ ዝበልጽ ቃሉ እንመሃረላ፡ ዘለኣለማዊ ህይወት ዝህብ ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን እንቕበለላ ስለዝኾነት ኣብኣ ምንባር ጽቡቕ እዩ። ጸሎትናን ምስጋናናን ናብ እግዚኣብሔር ነቕርበላ፡ ዝተቐደሰት ስፍራ ስለዝኾነት፡ ኩሉ ገዲፍና ናብታ ቤት ጸሎትን ምህለላን ዝኾነት ቅድስት ቤተክርስቲያን ኬድና ምስ እንነብር በረኸት ንሓፍስ ጸጋና ከኣ ይበዝሓልና።ናብዛ ዝሓረኹዉዋ ከተማን ናብዛ ብስምካ ዝሰርሓክዋ ቤት መቕደስን ገጾም መሊሶም እንተ ጸለዩ፡ ሽዑ ኣብ ሰማይ ኣብታ እትነብረላ ቦታ ኮይንካ ጸሎቶምን ምህለላኦም ሰሚዕካ ምሕረት ግበረሎም። ነቶም ዝበደልኩኻ ህዝብኻ ድማ በደሎም ሕደገሎም። ሕጂ ከኣ ኣምላኸይ ኣዕይንቲኻ ናባና ኣብል፡ ነቲ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ኮይና ዝጸለናዮ ጸሎት ስምዓዮ (2ዜና 638-39) ኢሉ ንጉስ ሰሎሞን ምስ ጸለየ፡ እግዚኣብሔር ጸሎቱ ሰሚዑ ኩሉ ኣብኣ ዝጽለ ጸሎት ሰሚዑ  ፈውሰ ምሕረቱ ክሰደላ ምዃኑ ቃል ዝኣተወላ  ናይ ቃል ኪዳን ስፍራ ስለዝኾነት ካብኣ ከየልገስና ክሳዕ ፍጻመ ህይወትና ናብኣ ክንመላለስን ብጽንዓት ኣብኣ ክንነብርን ይግባእ። 

ስብሓት ለእግዚኣብሔር

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር

ኣሜን!!!

 

 

Sorry, comments are closed for this post.