Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

30/፴ ሚያዝያ ዕረፍቲ ሓዋርያ ማርቆስ/April 30, The Death 0f St. Mark

                 በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!!!

           30/ሚያዝያ ዕረፍቲ ሓዋርያ ማርቆስ

    About-St-Markማርቆስ  ማለት ንህቢ፡ ኣንበሳ፡ ካህን ማለት እዩ። ንህቢ ዝተባህለሉ ንህቢ ንኹሉ ዕንባባታት ክም ዝጥዕሞ እሱ ድማ ቅድም ካብ ጎይታ ድሓር ድማ ካብ ሓዋርያት ስለ ዝተማህረ እዩ።  ኣንበሳ ዝተባህለሉ ድማ  ኣንበሳ ንላም ከም ዝሰባብራ እሱ ድማ ብአምሳለ ላም ዝተሰርሑ  ጣኦታት ግብጺ ብሓያል ትምህርቱ ስለ ዝሰባበሮም፡ ካህን ዝተባህለሉ ድማ “ወአምጽኡ ማሬ ዘድዮስ” (ግ.ዋ 14፡13)። ቀዳማይ ሽሙ የውሃንስ እዩ፡ ቁጽርሩ ካብ 72 ኣርድእቲ እዩ።  ኣቦኡ ኣርስጦቦሎስ ኣዲኡ ድማ ማርያም ይበሃሉ። ኣዲኡ ብጎይታ ዝኣመነት ንወንጌል ዝተቐበለት  ጎይታ ምስ ዓረገ ገዝአ ቤት ጸሎት ክኸውን ንሓዋርያት ዝሃበት ንዕኦም ድማ ተገልግሎም ዝነበረት ካብ 36 ቅዱሳን ኣንስቲ እያ (ግ.ዋ 12፡12)።

 ጎይታ ድሕሪ ምዕራጉ ደድሕሪ ሓዋርያት እናኸደ ይመሃር ነይሩ ንጳውሎስን ንባርናባስን ተኸቲሉ ኣንጾኪያ ከይዱ ምሂሩ እዩ (ግ.ዋ 12፡25)።

ድሕሪ’ዚ ንሓዋርያ ጴጥሮስ ተኸቲሉ ሮም ከደ። ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ከም ዝተማህረ ምስ ፈለጠ ብጵጵስና ሸይሙ  ናብ ሃገረ ግብጺ ለአኾ። ኣብ ግብጺ ምስ በጽሐ ኣብ ኣፍደገ ናይ ሓንቲ ከተማ  ጫምኡ ተበትከ ኣንድያኖስ ዝተባህለ ሰፋይ ጫማ ረኺቡ ስፈየለይ ብምባል ሃቦ፡ ክሰፍየሉ ከሎ ኢዱ ወግአ እሞ “ኢስ ታኦስ” ኢሉ ኣድመጸ፡ እዚ ማለት ድማ ሓደ ኣምላኽ ማለት እዩ፡ ዝጸዋዕካዮ ትፈልጦ ዲኻ ብምባል ድማ ሓተቶ፡ ክብሉ ሰሚዔ  እምበር ዝመሃረንስ የለን ኢሉ ድማ መለሰሉ፡ ፍቃዱ ርእዩ ድማ ምስ ቤተሰቡን ጎረቤቱን ኣሚኖም ተማሂሮም ተጠመቑ። ኣድያኖስ ድማ ቀንዲ ሓጋዚኡ ብምዃን ንህዝቢ ከስተምህር ጀመረ፡ እቶም ህዝቢ ድማ ትምህርቱ ሰሚዖም ተአምራቱ ርእዮም ኣመኑን ተጠመቑን። ንጣኦታት ሰባቢሮም ድማ ቤተክርስትያን ሰርሑ። ኣምለኽቲ ጣኦት ኣብ ልዕሊኡ ስለ ዝተላዕሉ እቶም ህዝቢ ናብ ካልእ ቦታ ክግዕዝ ለመንዎ ምኽንያቱ መምህሮም ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ብካህናተ ጣኦት ናብ ፍርዲ ቀሪቡ ክቕተል ክርእዩ ኣይደለዩን። ንእንያሞስ ኢጲስቆጶስ ንደቁ ድማ ካህንን ድያቆንን ገይሩ ነቶም ህዝቢ ሸመሎም። ኣብ ባርቃናን ከባቢአን ዘለዋ ሓሙሽተ ኣህጉራት እናሰበኸ ንቅዱስ ጴጥሮስ ንክርእዮ ናብ ሮማ ኸደ። ኣብኡ ኮይኑ ድማ ወንጌሉ ብሮማይስጥ ጸሓፎ። ጎይታ ምስ ዓረገ 11 ዓመት ክውዳእ ከሎ መበል 12 ዓመት ክጅምር ክሎ ቀላውድዮስ ቄሳር ምስ ነገሰ ኣብ 4ይ ዓመቱ (45-46) ዓ/ም) እዩ።

 ድሕሪ ቁሩብ ዓመታት ምስተመልሰ ኣመንቲ በዚሖም ጸንሕዎ በዚ ድማ ብዙሕ ተሓጎሰ ከምቲ ሓረስታይ ዝዘርኦ ዘራእቲ  በቂሉ ዝተኸሎ ድማ ጸዲቑ ምስ ረአዮ ደስ ዝብሎ ንዕኡ ድማ ደስ በሎ። በዓለ ትንሳኤ ምስኦም ኮይኑ ከምዝሕልፎ ምስ ሰምዑ እቶም  ዓላውያን ኣብ ልዕሊኡ ተላዕሉ። እቶም ኣመንቲ ድማ ህደም በልዎ “ኖላዊሰ ሄር ይሜጡ ነፍሱ በእንተ ኣባግኢሁ” (ዮሓ 10፡11) ሓቀኛ ጓሳ ስለ ኣባጊዑ ነፍሱ እዩ ዘሕልፍ  ስለዚ ካብዚ ኣይሃድምን  ብምባል ኣበዮም። እቶም ዓላውያን ድማ ሒዞም ገመድ ኣብ ክሳዱ የእትዮም  ምሉእ መዓልቲ  ክጓትትዎ  ወዓሉ፡ ስግኡ ከኣ ተበሳስዐ። ናብ ጎይታ ምስ ኣመልከተ ድማ ጎይታ ልመናኡ  ሰሚዑ  ስቓዩ  ርእዩ” ከዕርፈካ መጼ ኣለኹ በቲ ዝተቐበልካዮ መከራ ምስ 12 ሓዋርያት ሰርዔካ ኣለኹ፡ ብስምካ ዝተማሕጸነ  ምሒረልካ  ኣለኹ” ብምባል ቅድስቲ ነፍሱ ካብ ስግኡ ፈለያ። ብቃለ ኣቅርንት ብስባኤ መላእኽት ድማ ንነፍሱ ኣዕረጋ። ክዓርፍ ከሎ ወዲ ሰብዓ ዓመት ኣረጋዊ ነበረ።

እቶም  መምለኽቲ ጣኦት ህዝቢ ስጋኡ ብሓዊ ከቃጽሉ ዕንጨት ኣኪቦም ኩሉ ምስ ኣዳለዉ መሬት ብነጎድጋድ ተጨነቐት ጸሓይ ብርሃና ከልአት እቶም ህዝቢ ድማ መዓት ወረደና እናበሉ ሃደሙ መእመናን ስግኡ ብብርሃነ መብረቕ ተኸቢቡ ረኸብዎ  ብኽብሪ ድማ ቐበርዎ።

  በረኸትን ኣማላድነትን ናይ ቅዱስ ማርቆስ ምስኩላትና ይኹን ኣሜን!!!

ስብሃት ለእግዚኣብሔር

ወለወላዲቱ ድንግል

 ወለመስቀሉ ክቡር

 ኣሜን!!!

Leave a reply