Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

Category Archives: ቅድመ ገጽ

ስለምንታይ ቅዱሳት ኣሳእል ንጥቀም፧

ሕቶ፡ “እግዚኣብሔር ንሙሴ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ካብ ዘለዉ ኣብ ታሕቲ ድማ ኣብ ምድሪ ካብ ዘለዉ ምስልን ስእልን ዘበለ ንዓካ ኣይትግበር ኣይትስገደሎምን ኣይተገልግሎምን ድማ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እየ።” ዘጽ 20፡4-6 ከም ዝብለና በንጻሩ ግን ኦርቶዶክሳውያን ስእልን ምስልን እትጥቀሙ? ስለምንታይ? መልሲ፦ ስእሊ ማለት መልክዕ፡ንድፊ፡ቀለማዊ ቅርጺ፡ዝብል ትርጉም ዝሓዘ ኢዩ። ስእሊ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ብኣህዛብ ንኣምልኾ ይጥቀምሉ ከምዝነበሩ… Continue Reading

ምጽዋት፡ ዕሽር ቦኽራት

ምጽዋት ምጽዋት ካብ ናይ መንፈስ ፍርያት ሓደ እዩ። ናይ ሰማይ ኣቦኹም ርህሩህ እዩ እሞ ንስኻትኩም ድማ ርህሩሃት ኩኑ ከም ዝተባህለ እዩ፡ ምጽዋት ድማ ሰብ ካብ ድኻሙ ካብ ስርሑን ፡ ንግዱን ዝረኽቦ እግዚኣብሔር ባሪኹ ንዝሃቦ ንዝተሸገሩን ንዝተጸገሙን ብናይ ልብኻ ርህራሄ ዝወሃብ እዩ። ‘’ ኣቦኹም መንግስቱ ክህበኩም ፈትዩ ኣሎ እሞ ኣይትፍርሁ ጥሪትኩም ሸጥኩም ምጽዋት ሃቡ’’ ሊቃ 12፡32። ምጽዋት… Continue Reading

ሓጺር ታሪኽ ገድሊ ናይ ገዳም ሰማዕት ደምበላስ

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን!! ሓጺር ታሪኽ ገድሊ ናይ ገዳም ሰማዕት ደምበላስ      ኣብ ሃገርና ኤርትራ ብጥንታውነቶምን ታሪኾምን ቅድስናኦምን ዝፍለጡ ብዙኃት ገዳማት ኣለዉ። ሓደ ካብኣቶም ከኣ ገዳም ሰማዕት ደምበላስ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ  እቲ ገዳም ምሉእ ብምሉእ ዓንዩ ንብዙሓት ዓይነት ሕማማት ዝፍውስ ጸበል ጥራይ ዝርከቦ ቅዱስ ቦታ ኮይኑ ተሪፉ ኣሎ።    እዚ ገዳም… Continue Reading

(ዮሓ 14፡28) “ኣቦይ ካባይ ይዓቢ እዩ” ዝብል ቃል ኣሎ እዚ ከመይ እዩ?

 በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን!!!    ዝኸበርኩም ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና  እንቋዕ  ናብ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናብ ቤተመቕደስ ዝኣተወትሉ ወርሓዊ ብዓል (ባእታ ማርያም) ኣብጽሓና እንበልና ሎሚ’ውን ከም ወትሩ ካብ ተኻተትልትና ንዝመጸና ሕቶታት ከምፍቓድ ኣምላኽ ክንምልስ ኢና ኣምልኽ ምስጢሩን ጥበቡን ንቅዱሳኑ ዝገለጸ ምስጢሩን ጥበቡን ይግለጸልና      ሕቶ፡–  ዝኸበርኩም ኣሕዋት ኣብ (ዮሓ… Continue Reading

“ንሰብ ዘርክሶ ካብ ኣፍ ዝወጽእ እምበር ናብ ኣፍ ዝኣቱ ኣየርክሶን እዩ”ማቴ15፡11 ማለት፥

መልሲ ንሕቶታኩም. በሰመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን። ሕቶ፥ ዝኸበርኩም ማሕበረ ማሪያም ኣነ ሓውኹም እዛ እትስዕብ ሕቶ ኣላትኒ እሞ ከም ፍቃድ ኣምላክ ክትምልሱለይ ብትሕትና ይሓትት።ምስ እናይ ይቕረታ፡ “ንሰብ ዘርክሶ ካብ ኣፍ ዝወጽእ እምበር ናብ ኣፍ ዝኣቱ ኣየርክሶን እዩ”ማቴ15፡11 እዚ ዝተዛረበ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ፡ስለዚ ባዕሉ ዝተዛረቦ ስለ ዝኾነስ ብምብላዕና ወይ ድማ ስለዘይጾምና ሓጢኣት… Continue Reading

ምሥጢረ ቁርባን

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ! ምሥጢረ ቍርባን ‘ቍርባን’፦ ማለት መንፈሳዊ ኣምኃ፣ መሥዋዕት፣ መባእ . . . ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ዝቐርብን ዝወሃብን እዩ። ኣብ ዘመነ ብሉይ፡ ንእግዚአብሔር ዝቐርብ መሥዋዕቲ እንስሳን እኽልን ቍርባን ይብሃል ነበረ። (ዘሌ. 4፥1-35፤ 5፥1-19፤ 6፥1-30፤ 7፥1-15) ኣብ ሓዲስ ኪዳን ግና ቍርባን ዚበሃል ናይ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋን ደምን እዩ። (ማቴ. 26፥26፤… Continue Reading

ምሥጢረ ጥምቀት

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን!!! ሥጢረ ጥምቀት ጥምቀት፡- ኣጥመቀ ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ግሲ ዝተረኽበ ክኸውን ከሎ ምጥላቕ፡ ምጥሓል፡ ኣብ ውሽጢ ማይ ብስመ ሥላሴ ምጥላቕ ማለት እዩ። ጥምቀት ናይ ሥላሴ ውልድነት ዝወሃበሉን ናይ ሓጢኣት ስርየት ዝርከበሉ ምሥጢር እዩ። ናይ ጥምቀት ኣድላይነት (ጥቕሚ) ፩ ብጥምቀት ንድሕን ማር 16፡16 ፪              ብጥምቀት ካብ መንፈስ ቅዱስ ዳግማይ… Continue Reading

8 ይ ዓመት ምምስራት ትምህርቲ ሰንበት ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን መድሃኔ ኣለም ኣብ እስራኤል ከምፍቓድ ኣምላክ ብጽቡቕ ተዛዚሙ

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን መድሃኔኣለም ኣብ ቅድስት ሃገረ እስራኤል፡ ትማሊ ሰንበት ዕለት 31ጥሪ 2016 ናይቲ ብምኽንያት ዓመታዊ ክብረ በዓል ዕረፍታ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም 21ጥሪ (ኣስተርእዮ) ከምኡ’ውን መበል 8ይ ዓመት ምምስራት ቤት ትምህርቲ ሰንበት ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ… Continue Reading

መንፈሳዊ ቪድዮ ገድሊ ቅዱስ ኣባኖብ ብትግርኛ

  በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን! ብናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤ/ት/ሰ/ቅ/ድ/ማርያም ቤተክርስቲያን መድሃኔ ኣለም ኣብ ቅድስት ኣሃገረ እስራኤል ካብ ቋንቋ ዓረብ ናብ ቋንቋ ትግርኛ ዝተተርጎመ መንፈሳዊ  ቪድዮ ገድሊ ቅዱስ ኣባ ኖብ በረከትን ኣምላድነትን ጸጋን ናይ ቅዱስ ኣባኖብ ምስኩላትና ይኹን ኣሜን!         Continue Reading

Leave a reply

ሓድሽ ዓመት/ Hadsh Amet

                                                         ሓድሽ ዓመት                        በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላኽ ኣሜን።    ኣብ ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያና ናይ ሓደ ዓመት ናይ መጀመርያ ወርሒ መስከረም   ኢዩ”ብላዕ በሐፈ ገጽከ” (ዘፍ፫፡፲፰/3፡18) ተባሂሉ ንኣቦና ኣዳም ዝተነግሮ ቃል ሕጊ ተፈጥራኣዊ ኮይኑ ወዲ ሰብ ላዕልን ታሕትን ኢሉ ብረሃጽ ገጹ መግቡን… Continue Reading