Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

Category Archives: ቤተክርስቲያን

ምስጢረ ስጋዌ

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ምስጢረ  ስጋዌ   ናይ  ኣምላኽ ሰብ ምዃን  ምስጢር ማለት እዩ። ብዙሓት  እግዚኣብሔር ንኣዳምን ንሄዋን ከድሕን ንምንታይ ሰብ ክኸው ኣድለዮ፧ ዝብል ሕቶ ዘቕረቡ ኣለው። እግዚኣብሔር ንስጋ ተዋሒዱ ንሰይጣን ሲዒሩ  ንሰባት ነጻ ከውጽኦም ዘድለየ ምስጢር፡ ኣዳምን ሄዋንን ኣብ ገነት ብሓጎስ ብደስታ  እንዳ ነበሩ ከለው  ጸላኢና  ዲያብሎስ ቀኒኡ  ኣብ ተመን ተሰዊሩ… Continue Reading

ኣዕማደ ምሥጢር

                                     በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ!             ኣዕማደ ምሥጢር መሠረታዊ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንና ትምህርትን እምነትን ከምኡ’ውን ዓምዲ ሃይማኖትና እተን ኃሙሽተ ኣዕማደ ምሥጢራት’የን። እዚኣተን ከኣ፦ ምሥጢረ ሥላሴ፣ ምሥጢረ ሥጋዌ፣ ምሥጢረ… Continue Reading

“ኣብ ምድሪ ዕድሜኻ ምእንቲ ክነውሕ፣ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር”(ዘጸ፦20፣12)

ዓምደ  ህጻናት “ኣብ ምድሪ ዕድሜኻ ምእንቲ ክነውሕ፣ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር”(ዘጸ፦20፣12) እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብኣቦና ሙሴ ኣቢሉ ካብ ዝሃበና ትእዛዛት ሓደ ንሎሚ ክንርኢ ኢና። 4ይትእዛዝ፦“ኣብ ምድሪ ዕድሜኻ መታን ክነውሕ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር” ብምባል ዝኣዘዘና ትእዛዝ ኢዩ። ወለድኻኣኽብር፦ወለድና ንዓና ወሊዶም  ምስ ወለዱና ድማ ብዙሕ ነገራት ብምውጻእ፣ንጽቡቕና እምበር ንሕማቕና ዘይሓስቡ ዘይምነዩ ኢዮም። ዋላ ዝጎድኣና ይኹን ኣይኹን ከይፈለጥና ሕማቕ ነገር ክንልምኖም… Continue Reading

ናብ ቤት እግዚኣብሔር ንኺድ ምስ በሉኒ ተሓጎስኩ (መዝ 122፡1)

                      ናብ ቤት እግዚኣብሔር ንኺድ ምስ በሉኒ ተሓጎስኩ (መዝ 122፡1)    ቤተክርስቲያን ማለት ናይ ክርስቲያን ቤት ማለት ኮይኑ፡ ትርጉሙ ንሰለስተ ነገራት የጠቓልል። 1, ኩሎም ኣወዳትን ኣወልድን ዓበይትን ንኣሽቱን ካብ ኩሉ ግብረ ስጋ ርሒቆም ጸሎት ዝገብሩሉን ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስጋኡን ኩቡር ደሙን ዝቕበሉሉ ቅዱስ ቦታ ንህንጻ ቤተክርስቲያን የመልክት (ግሃ 20፡28, 1ጢሞ 3፡15, 1ነገ… Continue Reading

በዓቲ ሰማያዊ በረኸት

                        በዓቲ ሰማያዊ በረኸት      ኣእጋር ጎርዞ ዘይከም ቀደሙ ኣካይድኡ ክጽይቕ ዝተዓዘቡ  ወለዲ፣ቅድሚ ሰብ ኣኪባ ምሕራሳ፣ከብዳ ምስ ተነፍሔ ቅድሚ ምኽሳሳ ፣ዓውዓው ከይተባህለ ብኣግኡ ስለ ቆብ ዘብልዋ ካብ በትሪ  ዝኸፍእ ኣዒንቶም እና ወርወሩ እዮም ፣ “ዝኾነ ከይኮነ ካብ መን ኢኺ ?”ብምባል ዓቕላ ዘጽበቡላ ፣፣እዋእ ኣይውረድ ፣ኣደ  ብርካ እና ጠፍጠፈት “ዋይ…….ዋይ’’ ክትብል ፣ኣቦ እውን ርእሱ እና ሓዘ… Continue Reading

ተራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቅድስት ቤተክርስቲያን

           “ ተራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ  ቅድስት ቤተክርስቲያን”       ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ካብ ጥንቲ ጀሚራ ንክልቲኡ ጾታ፣ ንደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብማዕረ እያ እትጥምቶም። ክልቲኦም ብማዕረ ብመልክዕን ብምስልን ኣምላኽ እዮም ተፈጢሮም። “ኣምላኽ ድማ ብመልክዑ ሰብ ፈጠረ። ብመልክዕ ኣምላኽ ፈጠሮ። ተባዕታይን ኣንስተይትን ገይሩ ፈጠሮም።” /ዘፍ 1፡27/ ክልቲኦም ብማዕረ ወዲቖም፣ ክልቲኦም ድማ ብማዕረ… Continue Reading

ጾምን ጥቕሙን

            በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን!!!                        ጾምን ጥቕሙን     ጾም ማለት ግእዛዊ ግሲ ኮይኑ ብእብራይስጥ ይኹን ብዓረብ ሓደ ዓይነት ስም ኣለዎ። ትርጉሙ ከኣ ንዝተወሰነ ግዜ መግቢ ካብ ምብላዕን ማይ ካብ ምስታይን ምቑጣብን ወይ ዝተወሰኑ ኣዋርሕ ካብ ጥልላት… Continue Reading

ጾመ ገሃድ

 በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን!!!                                     ጾመ ገሃድ       ጾመ ገሃድ ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንና ብኣዋጅ ክጽወሙ ካብ ዝሰርዓቶም ሸውዓተ ኣጽዋማት ሓደ እዩ።  ንሓደ መዓልቲ ጥራይ ዝጽወም ጾም  ድማ እዩ።  ድሮ በዓል ጥምቀት ማለት ፲/10 ጥሪ… Continue Reading

ኦ ወዲ ዳዊት መሓረና !!!

                          በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን!!!                                                       ኦ ወዲ ዳዊት መሓረና !!!         ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱሱ… Continue Reading

ጽቡቕ ዝገበረ ጽቡቕ ይረክብ

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን!! ሓንቲ ርግቢት ፡ ሓደ ጻጸ ናብ ፈልፋሊ ማይ ክወድቕ ረኣየት  እቲ ጻጸ ናብ ወሰናስን እቲ ሩባ ክወጽእ  ብሓይሊ ይቃለስ ብምንባሩ እታ ርግቢት ብኹነታቱ ሓዘነት’ሞ ናብ ጥቕኡ ሓንቲ ሓሰር ደርበየት። እቲ ጻጸ ከኣ፡ ልክዕ ከም ሓደ መርከቡ ተሰይራ ዝጠሓለትን ፡ ስባር  ኣካላ ሒዙ  ዝሕምብስ መርከበኛ፡ ነታ ሓሰር ኣትሪሩ ብምሓዝ… Continue Reading