Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

Category Archives: ቤተክርስቲያን

በዓቲ ሰማያዊ በረኸት

                        በዓቲ ሰማያዊ በረኸት      ኣእጋር ጎርዞ ዘይከም ቀደሙ ኣካይድኡ ክጽይቕ ዝተዓዘቡ  ወለዲ፣ቅድሚ ሰብ ኣኪባ ምሕራሳ፣ከብዳ ምስ ተነፍሔ ቅድሚ ምኽሳሳ ፣ዓውዓው ከይተባህለ ብኣግኡ ስለ ቆብ ዘብልዋ ካብ በትሪ  ዝኸፍእ ኣዒንቶም እና ወርወሩ እዮም ፣ “ዝኾነ ከይኮነ ካብ መን ኢኺ ?”ብምባል ዓቕላ ዘጽበቡላ ፣፣እዋእ ኣይውረድ ፣ኣደ  ብርካ እና ጠፍጠፈት “ዋይ…….ዋይ’’ ክትብል ፣ኣቦ እውን ርእሱ እና ሓዘ… Continue Reading

ተራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቅድስት ቤተክርስቲያን

           “ ተራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ  ቅድስት ቤተክርስቲያን”       ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ካብ ጥንቲ ጀሚራ ንክልቲኡ ጾታ፣ ንደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብማዕረ እያ እትጥምቶም። ክልቲኦም ብማዕረ ብመልክዕን ብምስልን ኣምላኽ እዮም ተፈጢሮም። “ኣምላኽ ድማ ብመልክዑ ሰብ ፈጠረ። ብመልክዕ ኣምላኽ ፈጠሮ። ተባዕታይን ኣንስተይትን ገይሩ ፈጠሮም።” /ዘፍ 1፡27/ ክልቲኦም ብማዕረ ወዲቖም፣ ክልቲኦም ድማ ብማዕረ… Continue Reading

ጾምን ጥቕሙን

            በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን!!!                        ጾምን ጥቕሙን     ጾም ማለት ግእዛዊ ግሲ ኮይኑ ብእብራይስጥ ይኹን ብዓረብ ሓደ ዓይነት ስም ኣለዎ። ትርጉሙ ከኣ ንዝተወሰነ ግዜ መግቢ ካብ ምብላዕን ማይ ካብ ምስታይን ምቑጣብን ወይ ዝተወሰኑ ኣዋርሕ ካብ ጥልላት… Continue Reading

ጾመ ገሃድ

 በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን!!!                                     ጾመ ገሃድ       ጾመ ገሃድ ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንና ብኣዋጅ ክጽወሙ ካብ ዝሰርዓቶም ሸውዓተ ኣጽዋማት ሓደ እዩ።  ንሓደ መዓልቲ ጥራይ ዝጽወም ጾም  ድማ እዩ።  ድሮ በዓል ጥምቀት ማለት ፲/10 ጥሪ… Continue Reading

ኦ ወዲ ዳዊት መሓረና !!!

                          በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን!!!                                                       ኦ ወዲ ዳዊት መሓረና !!!         ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱሱ… Continue Reading

ጽቡቕ ዝገበረ ጽቡቕ ይረክብ

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን!! ሓንቲ ርግቢት ፡ ሓደ ጻጸ ናብ ፈልፋሊ ማይ ክወድቕ ረኣየት  እቲ ጻጸ ናብ ወሰናስን እቲ ሩባ ክወጽእ  ብሓይሊ ይቃለስ ብምንባሩ እታ ርግቢት ብኹነታቱ ሓዘነት’ሞ ናብ ጥቕኡ ሓንቲ ሓሰር ደርበየት። እቲ ጻጸ ከኣ፡ ልክዕ ከም ሓደ መርከቡ ተሰይራ ዝጠሓለትን ፡ ስባር  ኣካላ ሒዙ  ዝሕምብስ መርከበኛ፡ ነታ ሓሰር ኣትሪሩ ብምሓዝ… Continue Reading

” ክሳዕ መዓስ ኢኻ ስንፍላል እትገብረና” ዮሓ፲፡፳፬/10፡24

                         ክሳዕ መዓስ ኢኻ ስንፍላል እትገብረና” ዮሓ፲፡፳፬                    በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላኽ ኣሜን።       ናይዚ ቃል እዚ ተዛረብቲ እቶም ብትዕቢትን ብትምክሕትን ልቦም መሊኡ ዝነበረ ኣይሁድን መራሕቶምን እዮም።   ጎይታናን መድኃኒን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ካብቲ ኣብዚ ዓለም እዚ መጺኡ ዝገብሮ ዝነበረ ፡ንሰባት ብርሃን ዝኾነ ቃሉ ምምሃርን ምምጋብን እዩ። ዝሓዘኑ ብቓሉ ክጸናንዑ፡ተስፋ ዝቖረጹ ተስፍኦም… Continue Reading

33 በዓላት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም!!!

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን!!! 33 በዓላት ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም      ሕቶ፥   እተን ሠላሳን ሠለስተን በዓላት ኣዴና ቅድስት ማርያም እንተተብርሁልና። በልሲ፥ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ዓመት ዘለዋ ኩለን በዓላት ብድምር 33 እየን። ተኣምረ ማርያም ከም ዝሕብሮ  ዕለት ፳፩(21) ወርሓዊ በዓል ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እዩ። ኣብ ዓመት ዓሰርተ ክልተ ኣዋርሕ… Continue Reading

ጾመ ሐዋርያት

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጾመ ሐዋርያት ቅድሚ ኵሉ ነቲ ብጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝረኸብናዮ ጸጋን ሕይወትን ብሓጐስ ንዝክረለን ፶ መዓልትታት ኣኅሊፍና ጽባሕ በዓለ ጰራቅሊጦስ ናብ ዝኣቱ ጾመ ሐዋርያት ብምሕረቱ ኣብጸሓና፤ ኣብጸሓኩም። ከምቲ ኣቦታትና ብዘለዋ ሰማያዊ ጸጋ፡ ረብሓ ጾም ኣጸቢቖም ስለዝፈልጥዋ ብናፍቖት እዮም ዝጽበይዋ። ንሕና’ውን ትምህርቶምን ኣካይድኦምን ዘኪርና፡ ኣብዚ እዋን ጾም ምብጻሕና… Continue Reading

መልሲ ንሕቶታትኩም

              በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን!!!  መልሲ ንሕቶታትኩም ዝኸበርኩም ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ሎሚ ውን ከምወትሩ ካብ ተኸታተልቲ መደባትና ዝቐረበት ሕቶ ንኩላትና ትጠቅም ኮይና ስለዝረኸብናያ ናባኹም ነብላ ኣለና እሞ ኣንቢብና ብምርዳእ ንዝሓቱና ምላሽ ክንህብ እግዚኣብሔር ይሓግዘና። ኣሜን!! ሕቶ፡ ገለ ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ኢየሱስ ክርስቶስ ብስልጣን ማዕረ ኣቦ ከምዘይኮነ ክዛረቡ ይሰምዕ እየ። ስለዚ ኢየሱስ… Continue Reading