Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

Category Archives: ዜና

‘ ዓለምን ፍትወታን ኃላፊ እዩ እቲ ፍቓድ ኣምላኽ ዝገብር ግና ንዘለዓለም ይነብር’ (1ይ ዮሓ. ፪፡፲፯/2፡17)

                           በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ  ኣሜን!!!                                                ዜና መዋዕል እምልደት እስከ ፀአተ ነፍስ                                               ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ዲዮስቆሮስ ራብዓይ… Continue Reading

ክብረ በዓል ደብረ ታቦር ብኽብ ዝበለ ስነስርዓት ተኻይዱ

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ  ኣሜን!    ሉኡለባህሪ እግዚኣብሔር ኣምላክና ስለቲ ኩሉ ውዕለታቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን  ይኹን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና  ኩሉ ግዜ ብምሕረቱ እናጠመተ ዘይከምብዝሒ ኣበሳናን በደልናን ብብዝሒ ምሕረቱ  እናጠመተ፡ ነቲ ቅዱሳን ኣቦታትና ክርእዮ ሃረር እናበሉ ግን ከኣ ዘይረኣይዎ ኣብ ቅድስት ሃገረ እስራኤል ዝርከቡ ቅዱሳን ቦታታት  ከምፍቃዱ ንዓና የርእየና ስለዘሎ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና፡ ይኽበር ይመስገን። ሎሚ’ውን ከመቀጸልታ… Continue Reading

“ብስሕተት እቶም ስዲ ዝኸዱ ዘለዉ ተሳሒብኩም ካብ እቲጽኑዕ መሰረትኩም ከይትወ ድቁ ተሓለዉ’’(1ጴጥሮስ3፡17)

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን              ናይ ስንቃጣ ፡  ጠንቛሊ ሓጎስ ኣስጎዶም አብ ሓድነቱ ካልአይ አብ ሰለስትነቱ ራብዓይ ዘይብሉ፡ዘይመውት ዘልአለማዊ አምላኽና እግአዚብሄር ስለ ዘይውዳእ ውህበቱ ካብ ሕጂ  ክሳዕ ዘልአለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን፡፡አሜን።ካብቲ ሳጥናኤል ካብ ማሕበር መላእክቲ ዝወጸሉ ግዜ ጀሚሩ፡ ብዙሓት ሰባት አንጻር ሃይማኖት፡ቤተክርስቲያን ተጋዒዝዞም እዮም፡፡ሕጂ እውን ይጓዓዙ አለዉ፡፡አምላኽና… Continue Reading

ሰሙናዊ ዜና ቤ/ት/ሰ/ቅ/ድ/ማርያም ቤ/ክ መድሃኔኣለም

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!     ልዑለ ባህሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለቲ ዝገበረልና ኩሉ ነገራት ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን!!! ክቡራት ህዝበ ክርስቲያን ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና  ሓጥያትና ከይርኣየ በደልና ከይተጸባጸበ ንኩሉ ብዓይኒ ምሕረቱ እናጠመተ ፡ ንንስሓ ዝኸውን ግዜ እናሃበ፡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ የሰጋግረና ስለዘሎ፡ ስለቲ ዘይውዳእ ውህበቱ ይኽበር ይመስገን ። እንሆ  ሎሚ’ውን ዓቢ ጾም (ጸም… Continue Reading

እዋናዊ ሓበሬታ

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን! እግዚኣብሔር ኣምላኽና  ካብ ዕለት ናብ ዕለት ብሰላም የብጻሓና ስለዘሎ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዛ ሒዝናያ ዘለና ሰሙነ ሕማማት ብሰላም ኣፈጺሙ ብሰላም ናብ ብርሃነ ትንሳኤኡ ከብጽሓና ናቱ ሰናይ ፍቓድ ይግበረልና።    ናብዚ ዘብጽሓና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኽበር ይመስገን!!          ስብሃት ለእግዚኣብሔር      … Continue Reading

ቤ/ት/ሰ/ቅ/ድ/ማርያም ቤተክርስቲያን መድሃኔኣለም ኣብ ቅድስት ሃገረ እስራኤል ብምኽንያት ሆሳዕና ናብ ከተማ ኢዮሩሳሌም መንፈሳዊ ግዕዞ ኣካይዳ!

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን ብመጀምርታ ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓጥያትናን ኣበሳናን ከይተጸባጸበ ናብዚ ክቡር ዕለት ሆሳዕና ዘብጸሓና ምስ ኩሎም ቅዱሳኑ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ቀዳም 12/4/2014 ዓ/ም/ፈ ብቤት ትምህርቲ ሰንበት ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን መድሃኔኣለም ኣብ ቅድስት ሃገረ እስራኤል ብምኽንያት ክቡር በዓል ሆሳዕና፡ናብ ከተማ ኢዮሩሳሌም መንፈሳዊ ጉዕዞ ተኻይዱ ውዒሉ። እቲ ዝተገብረ መንፈሳዊ ጉዕዞ… Continue Reading

“ቅድስት ሃገረ እስራኤል” እትብል መጽሓፍ ብ ቤ/ት/ሰ/ቅ/ድ/ ማርያም ቤተክርስቲያን መድሃኔ ኣለም ተዘርጊሓ ኣላ

ስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን !  እግዚኣብሔር ኣምላኽና ካብ ግዜ ናብ ንግዜ ብሰላም እንዳዓቀበ ምሕረቱን ፍቕሩን ከየጉደለ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ እንዳሃበ ብህይወት የንብረና ስለዘሎ ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን። እምበኣር ክቡራት ህዝበ ክርስቲያን እግዚኣብሔር ፈቒድዎ  ቤተ ትምህርቲ ሰንበት  ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን መድሃኔ ኣለም ኣብ ቅድስት ሃገር እስራኤል እንርከብ እግዚኣብሔር ብዝረድኣና መጠን ንኹሉ… Continue Reading

ቤተ ክርስቲያን መድሃኔ ኣለም ኣብ ቅድስት ሃገረ እስራኤል ዓመታዊ ክብረ ብዓል መድሃኔ ኣለም ኣኽቢራ

        በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ።   ኣሜን!    ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብብዝሒ ምሕረቱ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እንዳሓለወ ካብ ካሊእታትት ናብ ደቓይቕ፡  ካብ ደቓይቕ ናብ ሰዓታት፡ ካብ ሰዓታት ናብ መዓልታት፡  ካብ መዓልታት ናብ ሰሙናት፡ ካብ ሰሙናት ናብ ኣዋርሕ፡  ካብ ኣዋርሕ ድማ ናብ ዓመታት እንዳ ሓለወ ናብዚ ዘለናዮ ዕለት ብሰላም  ስለ ዘብጽሓና… Continue Reading

ቤት ትምህርቲ ሰንበት ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን መድሃኔኣለም ኣብ ቅድስት ሃገረ እስራኤል 29/3/2014 ናይ ኣገልገልቲ መንፈሳዊ ጉዕዞ ኣካይዳ።

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን ቤት ትምህርቲ ሰንበት ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን መድሃኔኣለም ኣብ ቅድስት ሃገረ እስራኤል 29/3/2014 ናይ ኣገልገልቲ  መንፈሳዊ ጉዕዞ ኣካይዳ። መጀመርያ ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓጥያትናን ኣበሳናን ከይተጸባጸበ፡ብህይወት ዘንበረና፡ምስ ኩሎም ቅዱሳኑ ዝኸበረን ዝተመስገነን ትኹን ኣሜን። ቀዳም 29/3/2014 ዓ/ም/ፈ ብምኽንያት ሻድሻይ ሰንበት ዓቢይ ጾም  ገብርሔር(እሙን ኣገልጋሊ) ኣቦታት ካህናትን ኣሕዋት ዲያቆናትን ዓበይትን… Continue Reading

ፈራህ ኣይጸድቕ፡ዕዉር ኣይነድቕ

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላኽ ኣሜን። ቀዳሞት ኣቦታትና መጽሓፍዊ ዝኾነ ምስላ ክምስሉ ከለዉ “ፈራሕ ኣይጸድቕ፡ዕዉር ኣይነድቕ ” ይብሉ ነበሩ።ግና ነዚ ዕዉር ዝብል ቃል ከመይ ዝበለ ዑረት እዩ ናብ ዝብል ሕቶ ክንኣቱ ከሎና ዕዉር ዝበሃል ምንምኳ ዓይኑ ጠፊኡ ምርኣይ ስኢኑ ዝነብር ሰብ ጥራይ ዝመስሎም ይህልዉ ይኾኑ፡ግና ዕዉር ዝባሃል ውሽጣዊ ዓይነ ልቦንኡ ዝጠፍኤ፡ዝሓለፈን ዝመጽእን ዘይሓስብ… Continue Reading