Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

በዓቲ ሰማያዊ በረኸት

                        በዓቲ ሰማያዊ በረኸት      ኣእጋር ጎርዞ ዘይከም ቀደሙ ኣካይድኡ ክጽይቕ ዝተዓዘቡ  ወለዲ፣ቅድሚ ሰብ ኣኪባ ምሕራሳ፣ከብዳ ምስ ተነፍሔ ቅድሚ ምኽሳሳ ፣ዓውዓው ከይተባህለ ብኣግኡ ስለ ቆብ ዘብልዋ ካብ በትሪ  ዝኸፍእ ኣዒንቶም እና ወርወሩ እዮም ፣ “ዝኾነ ከይኮነ ካብ መን ኢኺ ?”ብምባል ዓቕላ ዘጽበቡላ ፣፣እዋእ ኣይውረድ ፣ኣደ  ብርካ እና ጠፍጠፈት “ዋይ…….ዋይ’’ ክትብል ፣ኣቦ እውን ርእሱ እና ሓዘ… Continue Reading

ተራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቅድስት ቤተክርስቲያን

           “ ተራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ  ቅድስት ቤተክርስቲያን”       ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ካብ ጥንቲ ጀሚራ ንክልቲኡ ጾታ፣ ንደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብማዕረ እያ እትጥምቶም። ክልቲኦም ብማዕረ ብመልክዕን ብምስልን ኣምላኽ እዮም ተፈጢሮም። “ኣምላኽ ድማ ብመልክዑ ሰብ ፈጠረ። ብመልክዕ ኣምላኽ ፈጠሮ። ተባዕታይን ኣንስተይትን ገይሩ ፈጠሮም።” /ዘፍ 1፡27/ ክልቲኦም ብማዕረ ወዲቖም፣ ክልቲኦም ድማ ብማዕረ… Continue Reading

ጾምን ጥቕሙን

            በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን!!!                        ጾምን ጥቕሙን     ጾም ማለት ግእዛዊ ግሲ ኮይኑ ብእብራይስጥ ይኹን ብዓረብ ሓደ ዓይነት ስም ኣለዎ። ትርጉሙ ከኣ ንዝተወሰነ ግዜ መግቢ ካብ ምብላዕን ማይ ካብ ምስታይን ምቑጣብን ወይ ዝተወሰኑ ኣዋርሕ ካብ ጥልላት… Continue Reading

ጾመ ገሃድ

 በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን!!!                                     ጾመ ገሃድ       ጾመ ገሃድ ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንና ብኣዋጅ ክጽወሙ ካብ ዝሰርዓቶም ሸውዓተ ኣጽዋማት ሓደ እዩ።  ንሓደ መዓልቲ ጥራይ ዝጽወም ጾም  ድማ እዩ።  ድሮ በዓል ጥምቀት ማለት ፲/10 ጥሪ… Continue Reading

ኦ ወዲ ዳዊት መሓረና !!!

                          በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን!!!                                                       ኦ ወዲ ዳዊት መሓረና !!!         ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱሱ… Continue Reading

ጽቡቕ ዝገበረ ጽቡቕ ይረክብ

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን!! ሓንቲ ርግቢት ፡ ሓደ ጻጸ ናብ ፈልፋሊ ማይ ክወድቕ ረኣየት  እቲ ጻጸ ናብ ወሰናስን እቲ ሩባ ክወጽእ  ብሓይሊ ይቃለስ ብምንባሩ እታ ርግቢት ብኹነታቱ ሓዘነት’ሞ ናብ ጥቕኡ ሓንቲ ሓሰር ደርበየት። እቲ ጻጸ ከኣ፡ ልክዕ ከም ሓደ መርከቡ ተሰይራ ዝጠሓለትን ፡ ስባር  ኣካላ ሒዙ  ዝሕምብስ መርከበኛ፡ ነታ ሓሰር ኣትሪሩ ብምሓዝ… Continue Reading

ኣቡነ መርቆሬዎስ ዘደብረ ድማኃ

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ! ኣቡነ መርቆሬዎስ ዘደብረ ድማኃ   ኣቡነ መርቆሬዎስ ካብ ቅዱሳን ወለዶም ካህን ቶማስ ስምዖንን ሰሎሜ ሕይወትብነን 29 ነሐሴ ብ1274 ዓ.ም ወምበርታ ፍሉይ ስሙ ደበሽን እንዳ ማርያም ተወልዱ። እዞም ክልተ ቅዱሳን ወለዲ ተኣዘዝቲ እግዚኣብሔር ኣኽበርቲ ቅዱሳን ስለዝነበሩ ወርኂ ወርኂ ዝክር ቅዱስ ሰማዕት መርቆሬዎስ(ፒሉፓዴር) ይገብሩ ብምንባሮም ኣብ ዕለተ በዓሎም ብዝተገብረሎም ተኣምር… Continue Reading

ባእታ ማርያም

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን!!! ባእታ ማርያም      ባእታ ማርያም ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም ናብ ቤት መቕደስ ዝኣተወትሉ ዕለት እዩ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር መንቅብ ዘይነበሮም ኢያቄምን ሃናን ንብዙሕ ዓመታት ብዘይውላድ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ዕለት ሓደ ጉንቦት ትሕቲ ፈጣሪ ልዕሊ ፍጡራን ዝኾነት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተወለደት። ብመብጽዓ ዝተወልደት ስለ ዝኾነት ምስ ስድራቤታ… Continue Reading

” ክሳዕ መዓስ ኢኻ ስንፍላል እትገብረና” ዮሓ፲፡፳፬/10፡24

                         ክሳዕ መዓስ ኢኻ ስንፍላል እትገብረና” ዮሓ፲፡፳፬                    በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላኽ ኣሜን።       ናይዚ ቃል እዚ ተዛረብቲ እቶም ብትዕቢትን ብትምክሕትን ልቦም መሊኡ ዝነበረ ኣይሁድን መራሕቶምን እዮም።   ጎይታናን መድኃኒን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ካብቲ ኣብዚ ዓለም እዚ መጺኡ ዝገብሮ ዝነበረ ፡ንሰባት ብርሃን ዝኾነ ቃሉ ምምሃርን ምምጋብን እዩ። ዝሓዘኑ ብቓሉ ክጸናንዑ፡ተስፋ ዝቖረጹ ተስፍኦም… Continue Reading

፫/3 መስከረም ዕረፍቱ ለአቡነ አንበስ

                                          ፫/3 መስከረም ዕረፍቱ ለአቡነ አንበስ                በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ ኣምላኽ።        ካብቶም ኣብ ኤርትራ ብዙኅ መንፈሳዊ ገድሊ ዝፈጸሙ ቅዱሳን ኣቦታት ሓደ ኣቡነ ኣንበስ እዮም።  ኣቡነ ኣንበስ ኣቦኦም ዜነብ ኣዲኦም ከኣ ዜነባዊት… Continue Reading