ትምህርቲ  ቅዱስ ሳዊሮስ

ትምህርቲ  ቅዱስ ሳዊሮስ

በስመ አብ ወወድል ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ ኣምላክ አሜን ።

ትምህርቲ  ቅዱስ ሳዊሮስ

“ወአልቦ በውስተ ቅድስት ሥላሴ ግብርናት ወኢተግንዮ፡ ወኢይትሌዕል አሐዱ እምካልኡ በመለኮት ወኢያኤዝዞ አሐዱ ለካልኡ በሥልጣን ዘከመ ተላአኪ አላ ዕሩያን እሙንቱ በአሐዱ ክብር ወመለኮት”።

ኣብ ቅድስት ሥላሴ ገዛኢን ተገዛኢን የለን። ብመለኮት ሓደ ካብቲ ሓደ ዝፍለ ኣይኰነን፡ ብሥልጣን’ውን ከም ለኣኺን፡ ተለኣኺን ሓደ ነቲ ሓደ ዝእዝዞ ኣይኰነን፡ እንታይ ደኣ ብኽብርን፡ በመለኰትን ማዕረ እዮም ከም ዝበለ። (ቅዱስ ሳዊሮስ ብሃይማኖተ ኣበው)

ቅዱስ   ሳዊሮስ ዘኣንጾክያ     

ብዛዕባ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ክምህር ክኃስብ ከለኩ ኣብ  ርእሰይ ኃደ ነገር ይኃስብ ንሱ ክኣ ልክዕ ከምቲ ቅዱስ ሙሴ ኣብ እምባ ሲና ዝርኣያ ዘይትቃጸል ኃዊ እንዳ ነደደ ዘይ ትኃርር ክርእያ ኢሉ ኣብ ጥእቅኣ ምስ ቀረቡ ብዘደንቅ ድምጽ ሙሴ ሙሴ ኣብ’ዚ ኣይትቅረብ እዚ ደው ኢልካላ ዘለካ ስፍራ ቅድስቲ እያ’ሞ  ሳእንካ ካብ እግርካ ኣውጽኣዮ ዝተባህለብ። ኣነ ክኣ ክምህር ክኃስብ ከለኩ  መሎኮት ዝኃቆፈት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንቅድም ናይ ኃጢኣት ጫማካ ኣውጽ ከይ ትብለኒ ይፈርህ ይብል ።

ኣብ ነገረ ክርስቶስ ኣብ ፭ይ  ክፍለ ዘመን ክርክር ምስ መናፍቅ መቅደንዮስ

መቅዶንዮስ ዝሓተቶ ሕቶ ካብ ሰበይቲ ክዉለድ

ስቃይ ፡ ተጸመም ፡ ተዋረደ  እንኮላይ ተሰቂሉ፧ ከምኡ ውን ከም ዝመተን ንኣምን ንሳካትኩም ግና፡ ቅዱስ ሕያው ዘይመዉት ካብ ምዉታት ተፈልዩ ዝተንሥአ ምሓረና  እትቡሉ፧  ካብ ሞት ንኽትንሥእ ሞይቱ ኔሩ፧ መሎኮት ክዉለድ ይኽእል ድዩ፧ መሎኮት ክዋረድን ክሳቀን  ይኽእል፧ እዚ ኩሉ ሕቶ ናይ መናፍቅ መቅዶንዮስ ሓሳብን እዩ።

መልሲ ቅዱስ ፍሎክሲንዮስ

ኩሉ ሓሳባትካ ምስ ናይ ንስጢሮስ ተመሳሳሊ እዩ።

ንስጢሮስ ኣብ ጉባኤ ኤፌሶን ዝተወገዘ እዩ በቲ ጌጋ ትምህርቱ።

ንስጢሮስ ትምህርቲ ቅዱስ ቄርሎስ ብምንጻጉ ኣብ ሓደጋ ወዲቁ። ስለ ዘይተረድኦን ዘይተገንዘብን ኣይተቀበሎን ንድሕሪት ተመለስና ትምህርት ቅዱስ ቄርሎስ ተፈቲሽኛ ንሕቶካ መልሲ ክንረክበሉ ኢና።

 

መቅዶንዮስ ክኣ  ታሪክ  ረስዓዮ በሎ

ቅዱስ ፍሎክሲንዮስ ታሪክ ምርሳዕ ኣይቅበሎን እይ ምክንያቱም ናይ ሕጂ ዘተና ንጽባሕ ታሪኽ ክንውን እዩ መለሰሉ።

ቅዱስ ሳዊሮን ንመቅዶንዮስ ክምልሰሉ ከሎ

ምውላዱ ፡ ስቅያቱ፡ ስቅለቱ ፡ ሞቱን ፡ብዛዕባ ሥጋዊ ብህርይ እዩ ። ንሱ ኸኣ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዲኡ ዝወሰዶ እዩ እዚ ንመሎኮት ብፍጵም ኣይዉክልን ኢዩ ። እዚ ማለት  ክርስቶስ ካብ ቅድስት ድንግል ብሥጋ እዩ ዝተወልደ  እምበር ብመሎኮት ኣይኮነን ። ተሳቀየ ፡ ተሰቅለ ፡ ሞተ ክንብል ከለና ብሥጋ ጥራሕ እዩ። ምክንያቱም መሎኮት ኣይሳቀ ኣይስቀል  ኣይመዉትን እዩ። ኣብ መወዳእታ ግን ብመሎኮቱ ንጋት ስዒሩ ተንስአ ከምቲ ኣብ ሱሉስ ጾሎት ንደግም ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ፡ ዝታስቅለ ፡ካብ ምድርን ተፈልዩ ተንስአ ቅድሚ ምባልና ቅዱስ ህያዉ ዘይመዉት ኢና ንብል።

እግዚአብሔር ወልድ (ቃል) ብሥጋ መይቱ ንብል ኣለና ብመሎኮቱ ግን ኣይመተን።

መቅዶንዮስ ክኣ ኣይፈሉን እዚ ዝበልካዮ ንሓደ ኢዩ ዝግልጽ፧ ከምቲ ነፍሲ ሰብ ሥጋ ትፈለዮ  ከምኡ ድማ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሲ ምስ ተፈልየቶ ካብ መሎኮት ውን ተፈልያ ።

ቅዱስ ሳዊሮን

እቲ ዝተዋሃሃደ ሎጎስ ነፍሱ ጥራሕ እያ ብሞት ካብ ሥጋ ዝተፈልየት ። መሎኮቱ ግን ምስ ሰብኣዉነቱ ስለ ዝተዋሃሃደ ኣይተፈልየን ፡ ብጭብጢ ክነግረካ ! ሞት ክርስቶስ እንተ ኣስተንቲናዮ ነፍሱ ደኣ እያ ካብ ሥጋኡ ዝተፈልየት እምበር ካብ መሎኮት ” ሲ ፍጹም ኣይተፈለየትን  ነፍሱ ካብ ሥጋኡ ተፈልየት። ካብ መሎኮት ግን ኣይተፈልየትን እኳ ድኣ ተዋሃሂዱ ነበረ  እዚ ማለት ሞቱ ነፍሲ ካብ ሥጋኡ ዝፈላከየሉ ድኣ እምበር መሎኮት ካብ ሰብኣዉነት ዝፈላልየሉ  ኣይነበረን እንተ ድኣ ኣስተዉዒልና ኣንባብና  ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1  ቁጽሪ 17 ክብ 18 ንሕቶካ ጎይታናን መድሓኒናን ኢዩሱስ ክርስቶስ ብቃሉ መሊስዎ ኣሎ፡  ኣይትፍራሕ  ኣነ እቲ ቐዳማይ ዳሕራይን ሞይተው  ነበርኩ እንሆ ንዘልኣለም ኣለም ህያው እዩ። ኣሜን

መርሖ ሞትን ሲኦልን ከእ ኣሎኒ  ይብል።

ቅዱስ ሳዊሮን ኣብ መወዳእታ

ክልቲኡ ባህርይ ኣብ ጊዜ ሥጋውነቱ ክልቲኡ   ባህርይ  መሎኮትን ሥጋን  ተዋሃሃደ ክልተ ኣካል ዝነበረ ሓደ ኣካብ ክልተ ባህርይ ዝነበረ ሓደ ባህርይ ኮነ ቃል ሥጋ ኮነ ዮሓንስ ወንጌል .1፡14። ከምቲ ንፈልጦ መሎኮት ኣይመዉትን እዩ ፡ ደም ውን የብሉን ኣይሓምን እዩ ፡ ኣምላክኽ ኣይመውትን እዩ፡  ሥጋን ደምን ውን የብሉን። ብሥጋ ግን ሞትን ደም ውን ፈሰሶን መሎኮት ሥጋ ስለ ዝተዋሃሃደ እዩ ። ዕብ. 13፡8 ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለ ዓለም ንሱ እዩ ይብለና እሞ።

ኣሰር ቅዱሳን ኣቦታትና ክንስዕብ ኣብ እምነትና ጸኒዕና ክነብር እግዚአብሔር ይሓግዘና ።

ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር

ኣሜን!!!

 

 

Leave a comment

Send a Comment