ጾመ ነነዌ

ጾመ ነነዌ

ጾመ ነነዌ

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣኃዱ ኣምላክ። አሜን!!!

     ኣብ ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ብናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት ካብ ዝፍለጡ ዓበይቲ ናይ ጾም ወርሓትን ቅንያትን ሓደ ጾመ ነነዌ እዩ። ጾመ ነነዌ ተባሂሉ ዓመት መጸ ዝጽወም ጾም ስሙ ከም ዝሕብሮ ምሉእ ታሪኹ ድማ ኣብ መጽሓፍ ነቢይ ዮናስ ተጻሒፉ ከም እንረኽቦ፡ ናይ ነነዌ ሰባት ኣብ ርኽሰት ድሕሪ ምውዳቖም እግዚአብሔር ንነቢይ ዮናስ ልኢኹ ናይ ንስሓ ስብከት ስለ ዝሰበኸሎም ንሳቶም ድማ ካብቲ ክፉእ ግብሮም ተመሊሶም ምሕረት ረኸቡ እዚ ከኣ ካብቲ ዝለዓለ በዓል ስልጣን ዝኾነ ንጉስ ናይታ ሃገር ክሳዕ እንስሳ ካብ መብልዕን መስተን ተኸልኪሎም፡ ሰባት ኣብ ሓሙኹሽቲ ደቂሶም ንሰለስተ መዓልቲ ብጾምን ጸሎትን ንኣምላኽ ስለ ዝለመኑ እዩ። ንህዝቢ ነነዌ ጸሎቶን ጾሞምን ተቐቢሉ ንሓጢኣቶም ይቕረ ዝበለ ኣምላኽ ሎሚ’ውን ብምሕረት ዓይኑ ጠሚቱ ጾምናን ምህለላናን ይቀበለልና። አሜን!!

ነነዌ  ኣብዛ ሎሚ ኢራን ተባሂላ እትጽዋዕ ዘላ ሃገር ተደኲና ዝነበረት ከተማ እያ። ናይ ሎሚ ኢራን ቅድሚ ኢራን ተባሂላ ምጽውዓ ኣሶር ተባሂላ እያ ትጽዋዕ ነይራ። ኣሶር ኣብ ዘመና ብፍላይ ቅድሚ ስልጠና ባቢሎናውያን ሓያል ሃገር እያ ነይራ። ሎሚ ርሑቕን ማእከላይን ምብራቕ ተባሂለን ዝጽዋዕ ዘለዋ ናይ ኤስያ ሃገራት ድማ ትገዝእ ነበረት። ነነዌ 120,000 ህዝቢ ዝነብሩላ ዝነበረት ርእሰ ከተማ ናይ ኣሶር እያ ነይራ።

ነነዌ እዛ ዓባይ ከተማ እምበኣር ንእግዚአብሔር ብኽልተ ነገራ እያ ኣሕዚናቶ። ንሱ ከኣ፦

1) ካብ ውድቀታ ከተንስእዋ ዝኽእሉ፡ ስለ እግዚአብሔር ዝምህርዋ መማህራን ብዘይ ምርካባ

2) ህዝቢ ነነዌ ሃብቶም ብልጽግንኦምን ክሳዕ ሰማይ ብምብጽሑ፡ ሃብቶምን ብልጽግንኦምን ዘምጽኦ ጽጋብ ንእግዚአብሔር ከም ዝርስዑ ስለ ዝገበሮም እዩ።

ስለ ዝኾነ ከኣ ህዝቢ ነነዌ ካብ ውድቀቶም ክምለሱ፡ ሓደ ካብ ንእሽቱ ነቢያት ዝኾነ ንነቢይ ዮናስ ኣተንሲኡ ክልእከላ መደበ እንሆ ከኣ ንዮናስ ናብ ከተማ ነነዌ ለኣኾ። እንተኾነ ህዝቢ ነነዌ ኣብ ዝለዓለ ምዕባለ ናይ ዓለም በጺሖም ንብዙሓት ሃገራት ይገዝኡ ነበሩ፡ ብሰንኪ እዚ ከኣ ንኣምላኽ ብፍጹም ካብ ልቦም ኣርሒቖም ኣብ ክንዲ በቲ ዝፈጠሮም ኣምላኽ ዝምክሑ፡ ብእኡ ኣብ ክንዲ ዝግዝኡ በቲ ዝነበሮም መድረኽ ምዕባለን ሃብትን ጽጋብን ተመሪሖም ኣመና እኳ ድኣ ረሓቑ። ነዚ ዘስተውዓለ ነቢይ ዮናስ “እንሆ ንሳቶም ኣዝዮም ሓያላት፡ ኣብ ክንዲ ክብሪ ኣምላኽ ክብሪ ርእሶም ዘቐድሙ፡ መን ኣሎ ከማና፡ ብዘይካና ገዛኢ የለን ዝብሉ ሰባት ከመይ ኢሎም ንዓይ ክሰምዑኒ፡  ከመይ ኢሎምከ ክቕበሉኒ” ካብ ዝብል ሓሳብ ተበጊሱ ኣብ ክንዲ ናብቲ ኣምላኽ ዝለኣኾ ቦታ ከይዱ ዝተዋህቦ መልእኽቲ ዘብጽሕ፡ መርከብ ተሳፊሩ ካብ ኢዮጴ ናብ ተርሲስ (ስጳኛ) ተበገሰ። እዚ ኩሉ ክገብር ከሎ እግዚአብሔር ሱቕ ኢሉ ተዓዘቦ። እንተኾነ እግዚአብሔር ነቢይ ዮናስ ትእዛዝ ኣምላኽ ብምፍራሱ ግበር ካብ ዝተባህሉ ትእዛዝ ኣምላኽ ሓሊፉ ካብ ገጹ ክሃድም ብምፍታኑ ተቖጢዑ ከጥፍኦ ኣይተበገሰን፡ እኳ ድኣ ገሲጹ ናብ ንቡር ሕይወቱ መሊሱ ናብታ ዓባይ ከተማ፡ ናብታ ብርኽሰት መወዳድርቲ ዘይነበራ ነነዌ ክልእኮ መደበ። እንሆ ከኣ ነቢይ ዮናስ ኣብ መርከብ ተሳፊሩ ጉዕዞ ማእከላይ ባሕሪ ሓደ ኢሉ ተተሓሓዞ፡ ድሕሪ ቅሩብ ጉዕዞ ድማ ልቡ ወዲቕሉ ኣብ ታሕታዋይ ክፍሊ ናይታ መርከብ በጥ ኢሉ ደቀሰ። ካብ ኣምላኽ ከም ዝሃደመ፡ ዝተዋህቦ መልእኽቲ ከም ዝሓደገ፡ ትእዛዝ ኣምላኽ ብምጥሓሱ ኣብ ሓጢኣት ከም ዝኣተወ ኣይዘከረን፡ ደቀሰ ድኣ። ኣምላኽ ድማ ናብ ዮናስ ዝዓለመ ተግሳጽ ሓደ ኢሉ ደረጃ ብደረጃ ጀመሮ። ኮነ ድማ ኣቐዲሙ እግዚአብሔር በቲ ብኢድካ ዘይርምሰስ ፍጥረት ናብቲ ብኢድካ ዝርምሰስ ፍጥረት ማለት ብንፋስ ጀሚሩ ክሳዕ ዓሳ ነባሪ ሰዲዱ ገሰጾ። ኣቐዲሙ ተግሳጹ ዝጀመረሉ ብንፋስ እዩ ነይሩ። ሰባት ምስ ነቢይ ዮናስ ሓቢሮም እንዳ ተጓዕዙ እግዚአብሔር ኣብ ማእከል ባሕሪ ንፋስ ሰደደ። እንተኾነ ዮናስ ግና ነቲ እግዚአብሔር ዝሰደዶ ንፋስ ኣይሰምዖን ካብ ውድቀቱ’ውን ኣይተንስአን። ቀጺሉ እግዚአብሔር ኣብ ባሕሪ ብርቱዕ ማዕበል ሰደደ መርከብ ተናወጸት፡ ዮናስ ግና በጥ ኢሉ ደቂሱ ነበረ፡ ሕጂ’ውን ክበራበርን በቲ እግዚአብሔር ዝሰደደሉ ተግሳጽ ናብ ሕይወት ክምለስን ኣይተራእየን። እዚ ክልተ መድረኽ ምስ ሓለፈ፡ እንሆ እቶም ኣብታ መርከብ ዝነበሩ ሰባት ዓቕሎም ስለ ዝጸበቦም ካብ ድቃሱ ኣበራበርዎ፡ እንሆ ከኣ ብሰንኪ መን እዩ እዚ ኩሉ በጺሑና፡ ዕጫ ነውድቕ እሞ መን ምዃኑ ክንፈልጦ ተበሃሂሎም ከኣ ብዓውታ ተዛረቡ። ነገር ተግሳጽ ናይ እግዚአብሔር ካብቲ ዝረቐቐን ዝፈኾሰን እንዳ ጸንከረ ከደ። ዕጫ ኣውደቑ ናብ ዮናስ ድማ በጽሐት። ድሕሪ እዚ መድረኽ እዚ ዮናስ ነቲ ዝቐረበሉ ናይ እግዚአብሔር ተግሳጽ በብቕሩብ ከስተብህል ስለ ዝጀመረ መንነቱ ኣብ ቅድሚ እቶም ሰባት ክዝርዝር ጀመረ። ካብ ቅድሚ ኣምላኽ ክሃድም ምፍታኑ ተረዲኡ ድማ እንሆ ናብ ባሕሪ ደርብዩኒ በሎም  ከም ቃሉ ከኣ ናብ ባሕሪ ተደርበየ።

ራብዓይን ናይ መጨረሽታን እግዚአብሔር ዓቢይ ዓሳ ነባሪ ሰደደሉ፡ ኣብ ውሽጢ ዓሳ ድማ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ገበረ። ሽዑ እቲ ኩሉ ዝገበሮ ጌጋ ኣብ ውሽጢ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ ተናዘዘሉ ናብቲ ልዑል ኣምላኽ ድማ ተማህለለ፡ ጸለየ ከኣ። በዚ ኩሉ ድማ እግዚአብሔር ገሲጹ ኣብታ ዓባይ ከተማ ነነዌ ኣብጽሖ፡ ስለስተ መዓልቲ ተጓዒዙ ድማ ኣብታ ከተማ ኣተወ፡ ኣምላኽ ዝበሎ ቃሉ ኩሉ ነግሮም። ሽዑ እቲ መን ከማይ ዝብል ዝነበረ ንጉስ ኣሶር ንኹሎም ህዝቡ ኣዋጅ ኣመሓላለፈ። በዚ መሰረት ካብ ንጉስ ክሳዕ ህጻናት እንስሳ’ውን ከይተረፉ ካብ ማይን መግብን ተኸልኪሎም ንሰለስተ መዓልቲ ብጾም ጸንሑ።

ህዝቢ ነነዌ ስለ ሓጢኣቶም በኸዩ፡ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ርእሶም ኣትሓቱ፡ ብዝፈጸምዎ ርኽሰት ኣምሪሮም በኸዩ እንሆ ከኣ እግዚአብሔር ንጸለቶም ሰሚዑ ካብቲ ኣብ ልዕሊኦም ከውርዶ ሓሲብዎ ዝነበረ ሓዊን ዲንን ኣድሓኖም፡ ስቡር ልቢ ሒዞም ብምቕራቦም፡ ስለ ሓጢኣቶም ብጾምን ጸሎትን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብምብርካኾም ሰላም ረኸቡ ካብ መቕጻዕቲ፡ ካብ ሓውን ዲንን ደሓኑ።

ነቢይ ዮናስ በቲ ዝተገብረ ምሕረት ኣይተሓጎሰን እንሆ ከኣ ካብታ ከተማ ወጺኡ ተቐመጠ፡ እግዚአብሔር ስለ ምንታይ ዘየጥፍኣ ኢሉ ከኣ ተቖጥዐ። ሕጂ’ውን እግዚአብሔር ነቲ ንህዝቢ ነነዌ ብስብከቱ ከም ዝምለሱ ዝገበረ ነቢይ ዮናስ ብዝፈጸሞ ጌጋ ከጥፍኦ ኣይፈተወን፡ ከምቲ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ገሲጹ ናብ ሕይወት ዝመለሶ ሕጂ’ውን ገሲጹ፡ በቲ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ዝርእዮ፡ ብኢዱ ዘረምስሶ ነገራት ገይሩ ምሂሩ ድኣ ክመልሶ ደለየ። እንሆ ከኣ ነቢይ ዮናስ እቲ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ከተማ ነነዌ ዘውርዶ መዓት ክርኢ ኢሉ ካብታ ከተማ ውጽእ ኢሉ ተቐመጠ ርእሱ ዘጽልለሉ ድማ ዳስ ገበረ። እግዚአብሔር ድማ ንነቢይ ዮናስ ቀትሪ ካብ ጸሓይ ምሸት ድማ ካብ ቁሪ እትከላኸለሉ ሓንቲ ተኽሊ ኣብቆለሉ፡ ኣብ ልዕሊኡ ከኣ ገበራ። ነቢይ ዮናስ በታ ዝበቖለት ተኽሊ ኣዝዩ ተሓጎሰ፡ እግዚአብሔር ነቲ ኣብ ልዕሊ ነነዌ ክፍጽሞ ዝነገሮ ቃል ብዘይ ምፍጻሙ ግና ብልቡ ጓሃየ፡ ናብ ኣምላኽ’ውን ጥርዓን ኣቕረበ።

ሕጂ እግዚአብሔር ከምቲ ዝቐደመ ገይሩ ንነቢይ ዮናስ ገሲጹ ክመልሶ ስለ ዝደለየ፡ ነታ ዘብቆላ ተኽሊ ንፋስ ሰዲዱ ኣንቀጻ፡ ሓሰኻ በሊዖም ድማ ካብ ቦትኣ ኣውደቕዋ። እንሆ ድማ ነቢይ ዮናስ ጸሓይን ንፋስን ወቕዖ ክሳዕ ዝሕለሎ ድማ ኮነ። ብድሕሪ እዚ እግዚአብሔር  “ብዛዕባ እታ ተኽሊ ክትቑጣዕ ይግበኣካ ድዩ፧” ኢሉ ሓተቶ፡ ነቢይ ዮናስ ድማ “ክሳዕ ሞት ዘብጽሕ ቁጥዓ እኳ ክቑጣዕ ይግበኣኒ እዩ” ኢሉ መለሰሉ። ብድሕሪ’ዚ እግዚአብሔር “ንስኻ በታ ዘይደኸምካላን ዘየዕበኻያን፡ ብሓንቲ ለይቲ ዝበቖለት፡ ብሓንቲ ለይቲ ድማ ዝጠፍአት ተኽሊ ትጉሂ ኣለኻ። ኣነስ ነታ ዓባይ ከተማ ነነዌ፡ የማናዮም ካብ ጸጋማም ክፈልዩ ዘይክእሉ፡ ካብ 120,000 ዝብዝሑ ሰብን ብዙሓት እንስሳን ዘለውዋ ክሓዝን ዘይግብኣኒዶ ይመስለካ” በሎ።

እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ብዝረኣዮን ብዘረምሶስን ነገር ገይሩ ንነቢይ ዮናስ ገሰጾ፡ ናብ ሕይወት ድማ መለሶ። ሎሚ እግዚአብሔር ብብዙሕ መገዲ ይግስጸና እዩ፡ እንተኾነ ጌጋና ኣሚና ናብ መገዲ ሕይወት እንምለስ ሰባት ክንደዮኖት ኢና፧ ብሓቂ እግዚአብሔር መሓሪ ምዃኑ ንኣምን ኢና፡ ጠሊ ምሕረቱ ስለ ዘብዝሓልና ድማ ብሕይወት ንነብር ኣለና፡ እንተኾነ ብዘይምምላስና ናብቲ ዝኸፍአ ፍርዲ ንኸይድ ከም ዘለና ክንዝንግዕ ኣይግባእን። ስለዚ በቲ ዝተዋህበና ግዜ ንምሕረት ኣምላኽ እናዘከርና ካብ ርኽሰትና ክንምለስ ይግባእ።

መጠቓላሊ

    ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጾመ ነነዌ ኣብ እንዝክረሉ ግዜ ምሕረት ኣምላኽን ክፍኣትን ናይ ደቂ ሰባትን ግልጺ ጌርና እንርእየሉን ሕይወትና እንፍትሸሉን እዩ። ታሪኽ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝነግረና፡ ዓለም መጠን እቲ ተርእዮ ዘላ ምዕባለን ብልጽግናን ካብ ኣምላኽ እናረሐቐት ምኻዳ እዩ። ኣብ ዘመነ ኖህ ዝነበረት ዓለም ን120 ዓመታት ዝሰኸ ኖህ ዝኣክል ሰባኺ ጽድቂ ተዋሂብዋ ክንሱ ክትምለስ ግን ኣይተራእየትን (ዘፍ፮፡፩-መፈ/6፡1-መፈ))። ሰብ ሰናኦር ኣብቲ ዘመን እቲ በጺሖሞ ብዝነበሩ ምዕባለን ንሱ ዘኸተሎ ጽጋብን ካብ ሕጊ ኣምላኽ ኣዝዮም ርሒቖም እዮም(ዘፍ፲፡፩-፱/11፡1-9)። ህዝቢ ነነዌ’ውን ኣብ ክንዲ ዝረኸበዎ ሃብትን ዝደለብዎ ብልጽግናን ንኣገልግሎት ኣምላኽ፡ ንምስጋናን ንመንፈሳዊ ዕዮን ዘውዕልዎ፡ ብኣንጻሩ መጠን እቲ ዝማዕበልዎን ዘርኣይዎ ብልጽግናን ካብ ኣምላኽ ርሓቑ። እንተኾነ እግዚአብሔር ብሞት ሓጥእ ደስ ስለ ዘይብሎ ብምሕረት ዓይኑ ጠሚቱ ናብ ንስሓ መሊስዎም እዩ። ኣብዚ ብፍሉይ ዝርአ ተራ ንጉስ ኣሶር እዩ። መራሕቲ ሃገራት እንተድኣ ቀኒዖም ኣብ ትሕቲኦም ዘለዉ ህዝቢ ብቕንዕናን ንኽኸዱ ቀሊል ነገር እዩ። እዚ ንጉስ እዚ ካብ ዝፋኑ ወሪዱ ብዝገበሮ ናይ ንስሓ ሕይወት ንህዝቡ ናብ ቅድስና ምምርሑ ነታ ሃገር ሰላም ኣውሂብዋ እዩ። ምምላስ ካብ ላዕሊ እንተ ጀሚሩ፡ ንስሓን ይቕረታን ካብ መራሕቲ እንተ ተጀሚሩ ኣብ ትሕቲኦም ዝመሓደሩ ሰባት ንምስትኽኻልን ብሰናይ ጎዶና ንኽኸዱ ምግባርን ቀሊል እዩ። በዚ ምኽንያት እዮም ከኣ ናይ ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳን ኣቦታት ጸመ ነነዌ ንኹሎም ናይ ሃገራት መራሕትን መኳንንትን፡ ፈላጣትን ምሁራትን ሰብ ጸጋን ትምህርቲ ምእንቲ ክኾኖም ቅድሚ ጾም ኣርብዓ ክጽወም ዝኣዘዙ። ከመይ እዞም ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮም ኣካላት ናብ ኣምላኽ ብዝቐርብሉ መጠን፡ ርእሶም ኣብ ትሕቲ እግዚአብሔር ብዘትሕትሉ መጠን ነቲ ኣብ ትሕቲኦም ዘሎ፡ ነቲ ካብኦም ዝትሕት ሰብ  ምስትኽኻል ስለ ዝኾነ።

ብኻልእ መዳይ እግዚአብሔር ብኹሉ ዝፈጠሮ ነገር ከም ዝምህረናን ከም ዝግስጸናን ክንፈልጥ የድሊ። ነቢይ ዮናስ ብሰባት ጥራሕ ኣይኮነን ዝተገሰጸን ዝተማህረን፡ እንተኾነ በቶም ዘይዛረቡ ፍጥረታት፡ ብንፋስ፡ ብማዕበል፡ ኣብ ከብዲ ዓሳ፡ በታ ሽዑ ንሽዑ ዝበቖለት ጸኒሓ ከኣ ዝነቐጸት ተኽሊ ተገሲጹን ናብ ሕይወት ተመሊሱን እዩ። በዚ መገዲ እዚ እግዚአብሔር ካብ ምግሳጽና ከም ዘይዓርፍ ክንፈልጥ ይግብኣና። እቲ ጸገም ግና ናትና ምስትውዓልን ዘይምስትውዓልን እዩ። ኣምላኽና እግዚአብሔር ግና ኩሉ ግዜ ማዕጾ ልብና እናኳሕኩሐ ካብ ውድቀትና ክንምለስ፡ ስለ ሓጢኣትና ክንናዘዝ ወትሩ ይጽበየና፡ ብዝተፈላለዩ መገድታት ገይሩ ድማ ይምህረና።

ሰብ ነነዌ ኩሉ ጉዳያቶም ገዲፎም ንርእሶም ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ስለ ዘግዝኡ፡ በቲ ዝተዋህቦም ቃል ካብ ልቢ ሰሚዖም ስለ ዝተቐብልዎን እዮም ናብ ሕይወት ዝበጽሑ።

ንህዝቢ ነነዌ ጸሎትምን ጾሞምን ዝተቐበለ ኣምላኽ ሎሚ’ውን ካብቲ ኣጥሒሉና ዘሎ ናይ ርኽሰት ባሕሪ ኣውጺኡ ንጾምናን ጸሎትናን ተቐቢሉ ብናይ ሕይወት ጎደና ክመርሓና ናቱ ቅዱስ ፍቓድ ይኹን። አሜን!!!

ናይ ቅድስት ሥላሴ ምሕረት፣ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት፡ ናይ ኩሎም ቅዱሳን ጸሎትን በረኸትን ወትሩ ምስ ኩላትና ይኹን። አሜን!!!

ስብሃት ለእግዚአብሔር

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር

አሜን!!!

 

Leave a comment

Send a Comment