፪/ 2 ግንቦት ዕረፍት ጻድቕ ኣቦና ኢዮብ

፪/ 2 ግንቦት ዕረፍት ጻድቕ ኣቦና ኢዮብ

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።

፪/ 2 ግንቦት ዕረፍት ጻድቕ ኣቦና ኢዮብ

ኢዮብ ማለት የዋህ፡ ዕጉስ፡ ርህሩህ ማለት እዩ። ሃገሩ ኦጽ እዩ፡ ካብ ኣብርሃም ሓሙሻይ_ወለዶ_እዩ። ኣብርሃም ንይስሓቅ፡ ይስሓቅ ንያቆብን ኤሳዉን ወለደ፡ ኤሳው ድማ ንራጉኤል ወለደ፡ ራጉኤል ድማ ንዛራ ወለደ፡ ዛራ ድማ ንኢዮብ ወለደ። ኣዲኡ ባሱራስ ትብሃል። ኢዮብ ሸውዓተ ኣወዳትን ሰለስተ ኣዋልድን ወለደ። ኢዮብ ኣብ ምድሪ ዑጽ  ንኣምላኽ ዚፈርህ ፍጽምን ቁኑዕን  ክፋእ ካብ  ምግባር ዚረሓቐ ሰብኣይ ነበረ። ጥሪቱ ድማ  7000 በጊዕን፡3000 ገመል፡ 500 ጽምዲ ብዕራይን፡ 500 ወላድ  ኣድጊ ነበረ፡ ብዙኃት ግዙኣትውን ነበርዎ። ጻድቕ ኢዮብ ኻብ ኲሎም ሰብ ምብራቕ ዝሃብተመ ነበረ።  ብስሙን ብስም ሰበይቱን ብስም ደቁን  ብቚጽሪ ነፍስ ወከፎም ኩሉ ጊዜ ንጉሆን ምሸትን መስዋዕቲ የቕርብ ነበረ።

መላእኽቲ መስዋዕት ከዕርግሉ ከለዉ፡ ሰይጣን ድማ ንክኸሶ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር  ቆመ  “ቦኑ በከንቱ ዘያመልከከ” ኢዮብ ሃብቲ ስለ ዝሃብካዮ ውላድ ስለ  ዘብዛሕካሉ እዩ ዘምልኸካ ዘሎ ንዘለዎ ኩሉ እንተተርሕቐሉ ምኸሓደካ ኢሉ_ ከሰሰ። እግዚኣብሔር  ድማ ንጽድቕ ኢዮብ ከፍልጥ ክፋእ ሰይጣን ድማ ክገልጽ ዘለዎ ኩሉ ኣብ ኢድካ ሂበካ ኣለኹ ንኢዮብ ባርያይ ግን ከይትትንክፎ በሎ። ሰይጣን ድማ ንዘሎ ሃብቱ ከም ዝማረኻ ገበረ፡ ንጓሶቱ ድማ ኩሎም ቀተሎም። ካብ ጓሶቱ ተመሲሉ ብምምጻእ ድማ ንኢዮብ እቲ ዘጋጠመ ነገር  ኩሉ ነገሮ።  ንደቁ ድማ ንፋስ ኣለዓዒሉ ኣብቲ ዝነበርዎ ገዛ ከለዉ ከምዝሞቱ ገበረ። ኣገልጋሊ ናይ ደቁ ተመሊሱ ብምምጻእ ኣነ በይነይ ጥራይ እየ መሊቘ ዝተረፍኩ ፡ እንሆ ከኣ ኽነግረካ መጻእኩ” በሎ። ኢዮብ ድማ ” ጥራየይ እየ ኻብ ከርሢ ወላዲተይ ዝወፃእኩ፡ ጥራየይ ከኣ ናብ መቓብር ክኣቱ እየ። እግዚኣብሔር ሃበ፡ እግዚኣብሔር  ድማ ወሰደ። ስም እግዚአብሔር ይባረኽ”  ኢሉ ናብ ምድሪ ተደፊኡ ሰገደ። ኣብዚ ግን ሕማቕን ጽቡቕን ከይተዛረበ ካብ ዝፋኑ ወሪዱ ወጮ ተኸዲኑ ሓመድ ነስኒሱ ከበኪ ጀመረ፡፡ መላእኽቲ ንትዕግስቱን ጽንዓቱን ክምስክሩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር  ምስ ቆሙ: ሰይጣን ድማ ንእግዚኣብሔር  ምኽሓድ ከም ዝኣበየ ተረዲኡ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር  ቆይሙ፡ “ኢዮብ ዘምልኸካን፡ ዝእዘዘካን ዘሎ ኣብ ነፍሱ ስለ ዘይበጻሕካዮ እዩ እምበር ምኸሓደካ ነይሩ” ክብል ከም ብሓድሽ ክሲ ከሰሰ። እግዚኣብሔር  ድማ “ብዘይካ ኣብ ነፍሱ ኣብ ኩሉ ኣካላቱ ስልጣን ሂበካ ኣለኹ” በሎ። ብኸቢድ ደዌ ድማ ሃረሞ። ኢዱን እግሩን ክቑረጽ ክሳብ ዝደሊ ድማ ኣቑሰሎ። ቤተሰቡ ናይ ቁስሉ ሽታ ጸሊኦም ካብ ገዛ ናብ ደገ ኣውጽእዎ።

 

 

 

ዝነበሮ ሃብትን ገንዘብን ተወድአ፡ ሰበይቱ ድማ ለሚና ከተብልዖ ጀመረት፡፡

ሰይጣን ብመሰረቱ ስርሑን ግብሩን ክፉእ ስለ ዝኾነ ኣብ ልቢ ደቂ ሰባት እናኣተወ እቲ ለሚና እትረኽቦ ዝነበረት ከምትስእኖ ገበረ። በዚ ሓዚና ናብ ቤታ እናተመልሰት ከላ ሰይጣን ከም ዝሓዘነላ ተመሲሉ ኣብ መገዲ ጸንሓ። “እዚ ኹሉ መከራ ዝበጽሓኪ ዘሎስ ኢዮብ ንእግዝኣብሔር እየ ዘምልኽ ስለ ዝበለ እዩ” በላ። ናብ ገዛ ከይዳ ድማ “እስከ ማዕዜኑ ኢዮብ ትትዔገሦ ለእግዚኣብሔር  _ ይእዜሰ ባርኮ ወሙት፡ ክሳብ መዓስ ኢኻ ንእግዚኣብሔር  ክትዕገሶ ጸሪፍካዮ ሙት” በለቶ፡፡ “ኣንቲሰ ኮንኪ ከመ ኣንስት ኣብዳት ሠናይቶሰ ነሣእነ እምእደ እግዚኣብሔር  እኪቶሰ ኢንትዔገሥኑ እንከ፡ ከመይ ኢልኪ ከምተን ሰናፋት ኣንስቲ ትኾኒ ካብ ኢድ እግዚኣብሔር   ጽቡቕ ተቐቢልና ኢና ነቲ  ክፉእ’ከ ክንዕገሶ ኣይግባእን፧” ኢሉ ምስ ገሰጻ ወጺኣ ሓዲጋቶ ከደት።

ቤልዳድ፡ ሶፋር፡ ኤልፋዝ  ዝተባህሉ ኣዕሩኽቱን ፈተውቱን ንኽርእይዎ መጹ፡፡ ኢዮብ መከራ ጸኒዕዎ ቃንዛ በርቲዕዎ ዝተወለደላ መዓልቲ ክረግም ጀመረ። እቶም ኣዕሩኽቱ ድማ ንስኻ ጻድቕ ከለኻ እግዚኣብሔር  ከምዚ ምግባሩ  ጌጋ እዩ  ኢሎም  ክብሪ እግዚኣብሔር ኣነኣኣሱ፡፡ ኤሊሁ ድማ ዘረብኦም ቅኑዕ ስለ ዘይነበረ ገሰጾም። ጐይታ ድማ ኣብ ደመና ኮይኑ ንኢዮብ ተንሥእ በሎ። መጀመርያ ተንሥእ ክብሎ ከሎ ቁስሉ ረገፈሉ፡ ኣብ ካልኣይ ግዜ ካብ ሕማም ደዌ ድሓነ ኣብ ሳልሳይ ግዜ ድማ ጸኒዑን ደልዲሉን ደው በለ። ኣብ ዮርዳኖስ ኬድካ ተሓጸብ ምስ በሎ ድማ ናብ ሩባ ዮርዳኖስ ከይዱ ተሓጽበ። ኣካላቱ ተሓዲሱ ከም ወዲ ሰላሳ (30) ዓመት ጎበዝ ድማ ኮነ።

ሃብቱ ድማ ካብ ዝነበሮ ዕጽፊ ኮይኑ ተመልሰሉ። ዝነበረ ቅድም ሃብቱ 7000 በጊዕን፡ 3000 ገመል፡ 500 ጽምዲ ብዕራይን፡ 500 ወላድ ኣድጊ ነይሮም። ድሓር ግን ናይዚ ዕጽፊ ኮይኑ ተመልሰሉ።

ሓንቲ ምብራቓዊት ሰበይቲ ተመርዕዩ ሸውዓተ ኣወዳትን ሠለስተ ኣዋልድን ወለደ። ብሩኽን ጻድቕን ስለ ዝነበረ ኣርባዕተ ወለደኡ ርእዩ ድሕሪ ዳግማይ- ልደቱ (ካብ ደዌኡ ድሕሪ ምድኃኑ) 140 ዓመት ጸኒሑ  2 ግንቦት  ብሰላም ዓረፈ።

እግዚአብሔር ኣምላኽና ትዕግሥት ነቦና ኢዮብ ዝሃብ ትዕግሥት ክህበና ቅዱስ ፍቃዱ ይኩን።

በረከት ናይ ኣቦና ኢዮብ ምስ ኩላትና ሕዝበ ክርስቲያን ይኩን ኣሜን።

ስብሐት ለእግዚኣብሔር ልዑል

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር

አሜን።

Leave a comment

Send a Comment