፫/3 ሰኔ ዕተፍት ቅድስት ማርታ

፫/3 ሰኔ ዕተፍት ቅድስት ማርታ

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን!!!

፫/3 ሰኔ ዕተፍት ቅድስት ማርታ

ጻድቅ ቅድስት ማርታ፡ ወለዳ ካብ ሃገር ምስሪ ( ግብጺ) ኮይኖም ኣዝዮም ሃብታማት ስድራ ነበሩ። ንሳ ካብ ንእስነታ ኣትሒዛ ዝሙትን ርኽስተን ተፍቅር ሰብ ነበረት። እቶም ደቂ ሽማሙንቲ ናይታ ሃገር እውን ብሕቡእ ናብኣ እና መጹ ምስኣ ይዝምዉ ነበሩ።ግብራ ምስ ተጋህደ ካኣ ነቲ ዝሙት ኣጸቢቓ ኣግሃደቶ ፡፡ ንዓለም ኸኣ ከምድልየታ ኮይና ትነብረላ ነበረት። “ኣብ ዓለም ንበር፡ ዓለም ግና ኣባኻ ኣይትንበር” ከም ዝበሎ ቅዱስ ኣትናቴዎስ፡ ነዚ ቃል እዚ ዘንጊዓ፡ ካብ ህላወ እግዚአብሔር ርሒቓ፡ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ኃጢኣት ዓለም ብጭንቀትን ጓህን ድሕሪ ምንባራ፡ ከምቲ ጥበበኛ ቅዱስ ሰለሙን ንኹሉ ጊዜ ኣለዎ ዝበሎ፡ ቅድስት ማርታ ኸኣ እትጽውዓሉ ጊዜ ኣኺሉ፡ እግዚአብሔር  ልባ ከፊትላስ፡ ብበዓል ልደት ናይ ጐይታናን መድኃኔናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክትሳለም ኢላ ከደት እሞ፡ ሓላዊ ቤተክርስቲያን ኣብቲ ኣፌት ጸኒሑ፡ ንስኺ ናብ ቤተክርስቲያን ክትኣትዊ ኣይፍቀደልክን እዩ” ኢሉ ምኅላፍ ከልኣ። ንሳ ድማ ንኸፍቀደላ ኢላ ብዙኅ እኳ እንተለመነቶ፡ መሊሱ ኣብ መንጉኦም ባእሲ ተፈጥረ። ነዚ ቘይቛ እዚ ዝሰምዐ ኣማኃዳሪ ቤተክርስቲያን፡ እንታይ ምዃኑ ኺፈልጥ ተቐላጢፉ ካብ ቤተክርስቲያን ናብ ግዳም ይወፅእ እሞ፡ ማርታ ኸኣ ምስቲ ሓላዊ ቤተክርስቲያን ክትመላለስ ምስ ረኣያ፡ ከምዚ ክብል ሓተታ   “መልኣኽን ሰይጣንን’ዶ ርክብ ኣለዎም ይመስለኪ በላ፧ ንሳ ድማ የብሎምን በለቶ’። “በሊ ንስኺ ግብሪ ሰይጣን ኢኺ ትገብሪ ዘሎኺ፡ ስለዚ እቲ መልኣኸ ባዕሉ ከይብኣሰኪ፡ ካብዚ ረሓቒ” በላ’ሞ፡ እናበኸየት “እንተድኣ ተነሲሐ’ኸ ይቕበለኒ’ዶ” ኢላ ሓተተቶ። ንሱ ድማ፡ ከምቲ ቅዱስ ቃሉ፡ ኣነስ ዋላ ሓደ ሓጥእ እዃ ክጠፍእ ኣይደልን ዝብለና፡ “እቲ ዘሎ ስልማትክን ወርቅታትን ዝኣከብክዮን ኩሉ ኣብ ቅድሜና ኣምጺእኪ ብሓዊ እንተድኣ ኣቃጺልኪዮ፡ ኩሉ ዝገበርኪዮ ኃጢኣት ምሕረት ዝባህሪኡ እግዚአብሔር ኪገድፈልኪ እዩ”በላ። ቅድስት ማርታ ኸኣ፡ ከይወዓለት ከይኃደረት ተቓላጢፋ ኣምጺኣ፡ ኣብ ቅድሚ እቶም ኣመንቲ ሕዝበ ክርስቲያን ንኸቃጽሎ፡ ነቲ ኣማኃዳሪ ቤተክርስቲያን ኃደራ ኢላ ሃበቶ። ንሱ ኸኣ ኣብ ቅድሚኣ ኣቃጸሎ። ድኅር’ዚ ርእሳ ላጽዩ፡ እቲ ምስኣ ዝነበረ ክዳውንቲ ኣልጊሱ ልብሲ ፈላሲት ኣልበሳ ከምኡ ኸኣ ናብቲ ደቂ ኣንስትዮ ፈለስቲ ዝርከባሉ ገዳም ኣእተዋ። ንሳ ድማ ብተስፋን ሓጐስን ተመሊኣ፡ ብጾምን ጸሎትን እናተጋደለት፡ነቲ ናብራ ዓለም ዝነበረቶ ኣተሓሳስባን ኣካይዳን፡ንክርስቶስ ኣብ ልባ ኣንጊሳ፡ ኣብ ሓፂር እዋን ነፍሳ ብቅድስናን ንጽህናን ከለለታ።

ምሕረት አምላኽ ዝዓዘዛ ቅድስት ማርታ፡ ቅድሚ ጸሎት ምጅማራ፡ ኩሉ ኃጢኣታ እናዘከረት ንነፍሳ ከምዚ እናበለት ትወቕሳ ነበረት። “ናብዚ ብኣእማንን ዕንፀይትን ዝተሠርሐ ናይ ፈለስቲ ገዳም ተደርቢኺ ሓሳርን መከራን እንተዘይተቐቢልኪ፡ ከመይ ኢልኪ ደኣ ኢኺ ናብቲ መንግሥቲ ብርሃን ክትኣትዊ ትደልዪ ዘሎኺ፧ መን’ዩ ኸ ዝወሓሰኪ፧ መን’ዩ ኸ በጃ ዝኾነኪ፧ “ኣብ ቅድሚ’ቲ ሓላዊ ቤተክርስቲያን ብሓጥኣተይ ዝኃፈርኩ፡ ኣብ ቅድሚ’ቶም ቅዱሳን መላእኽት ነፍሰይ ከይትኃፍር፡ ኣብዛ ብላይ ጨርቂ፡ ኃላፊት ዓለም ከሎኹ በደለይ ኅደገለይ” እናበለት ለይቲ ምስ መዓልቲ ሕይወታ በቲ ዝገበረቶ ኃጢኣት እናወቐሰት ብምንጉስና ንዕሥራን ኃሙሽተን (25 ) ዓመት፡ ፍጹም ገድሊ እናፈጸመት ምስ ጸንሐት፡ብ3 ሰኔ ካብዛ ሓላፊት ዓለም ተፈለየት። እግዚአብሔር ኸኣ ተጋድሎኣን ጸሎታን ተቐቢሉ፡ ከም ኩሎም ቅዱሳን ቃል ኪዳን ሂቡ፡ ብኢድ ቅዱሳን መላእኽት ዓጂቡ፡ ናብ ስፍራ ቅዱሳን ፃድቃንን ሰማዕታትን ዝኾነት መንግስተ ሰማያት ብዓብይ ክብሪ ኣእተዋ።

ጸሎታን በረከታን ናይ ኣደና ቅድስቲ ማርታ ምስ ኩላትና ሕዝቢ ክርስቲያን ይኹን።

ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር

አሜን!!!

Leave a comment

Send a Comment