፮/6 ታሕሳስ ዕረፍቲ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ኣብርሃም

፮/6 ታሕሳስ ዕረፍቲ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ኣብርሃም

 በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ ኣሜን!!!

፮/6 ታሕሳስ ዕረፍቲ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ኣብርሃም

      ኣባ ኣብርሃም ሃገሩ ሶርያ እዩ፡ ኣብ መንበረ ማርቆስ መበል 62 ሊቀጳጳስ እዩ። እቶም ህዝቢ ብኽፉእ ልማድ ዝተታሕዙ ነበሩ፡ ማለት ሓደ ሰብኣይ ክልተ ወይ ሰለስተ ኣንስቲ ናይ ምሓዝ ልምዲ ነበሮም። ኣባ ኣብርሃም ድማ “ክልተ ወይ ሰለስተ ኣንስቲ ኣብ ቤቱ ዘቐመጠ፡ የውጽኣየን፡ ንዝበደሎይኸሓስ፡ ንዝሰረቖ ይመልስ” ኢሉ ምስ መሃሮም ብዙሓት ብንሳሓ ተመልሱ። ናይ ንጉስ ጽሓፊ ዝነበረ ግን ብትዕቢት ተመሊኡ ነዚ ቃል እዚ ሸለል ብምባል አሽማታቱ ከይሓደገ፡ ዝበደሎ ይቕረ ከይበለ፡ ዝወሰዶ ከይመለሰ ካብ ማሕበር ምእመናን ተፈልዩ ተረፈ። ኣባ ኣብርሃም ክሓቶ ኢሉ ናብ ገዝኡ ምስ ከደ፡ ንቤቱ ዓጽዩ ድምጺ ኣጥፊኡ ስቕ በለ። ክልተ ሰዓት ምሉእ ኣብ ኣፈፌት ኮይኑ ክኹሕኮሖን ክጽውዖን ከሎ ምኽፋት ኣበዮ፡ ሽዑ ኣውጊዞምን ረጊሞምን ክምለሱ ከልዉ እቲ ማዕጾ ኣብ ክልተ ተኸፍለ። “ሰሚኦ ቃለ ግዞት እምልሳንከ ነዳዲ፣ ተሰጥቀ መድረኪቤቱ ለብእሲ ከሀዲ” ከም ዝብል ኣርኬ። ንሱ ድማ ነዚ ርእዩ ከይምለስ ንልቡ ኣትሪሩ ኣብ ቤቱ ኮፍ በለ። ጎይታ ድማ ብሕማም ደዌ ሃሪሙ ተቖራሪጹ ከም ዝመውት ገበሮ።

ናይ ንጉስ ሓለቓ ሰራዊት ዝኾነ ኣይሁዳዊ ዓርኪ ነበሮ። ነዚ ምስ ሰምዐ ክቐትሎ ኢሉ ንጉስ ፍቓድ ክህቦ ለመኖ። ንጉስ ፍቓድ ምስ ሃቦ ከይዱ ገጠሞ። ስለ ዘይተዓወተ ድማ ኣዝዩ ሓፈረ። ተመሊሱ ድማ ንንጉስ ኣብ እምነቶም ክንዲ ፍረ ኣድሪ ትኣክል እምነት እንተ ሃልይኩም ነዚ እምባ እዚ ተላዓል እንተ ኢልኩም ክለዓል ይኽእል እዩ ስለ ዝብል ሓቂ እንተኾይኑ የርእየና በለ (ማቴ 17፡20)። ንጉስ ድማ ንኣባ ኣብርሃም እዚ ሓቂ ድዩ ኢሉ ሓተቶም፣ እወ ሓቂ እዩ ኢሎም ድማ መለሰሉ። በል ንስኻ ናይዚ ኩሉ ክርስቲያን ኣቦ ስለ ዝኾንካ ኣርእየና በሎም። ኣባ ኣብርሃም ድማ ሰለስተ መዓልቲ ዕድል ሃበኒ ኢሎም ከዱ። ንቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ለመንዋ፣ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ፣ ናብ ደገ ውጻእ፡ ኣብ መንገዲ ዕትሮ ዝተሰከመ ስምኦን ዝተባህለ ሰፋይ ጫማ ክገብሮ እዩ ኢላ ነገረቶ። ስምኦን ሰፋይ ጫማ ካብቲ ዕለታዊ ዝረኸቦ ኣታዊ፡ ንድራር ዕለቱ ጥራይ ብምትራፍ፡ እቲ ካልእ እናመጽወተ ዝነብር ሕያዋይ ሰብኣይ እዩ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ሰበይቲ ጫማ ከተስፊ መጸት፡ ብትሕርምትን ብጽቡቕ ስነ ምግባርን ይነብር ስለ ዝነበረ ሰይጣን ኣብ ልባ ፍቕሪ ዝሙት ኣሕደረላ፡ ዓይኒ ዓይኑ ክትሪኦ ብምጽናሕ ከደት። ንጽባሒቱ ድማ ተበቲኹኒ፡ ስፈየለይ ኢላ ተመልሰቶ። ሽዑ ስምኦን፡ ክንዲዚ ዝኣክል ትመላለሲ ዘለኺ ካልእ ጉዳይ ዘለኪ ትመስሊ በላ። ንሳ ድማ ንምዝራብ ድኣ ሓፊረ እምበር ክሪኤካ ከለኹስ ደስ ይብለኒ ኢላ መለሰትሉ። እንታይ እዩ ደስ ዝብለኪ ኢሉ ምስ ሓተታ ዓይንኻ እዩ ደስዝብለኒ ኢላ መለሰትሉ። ዓይነይ ኣብ ፈተና ካብ ተእትወኪ ነቋር ምዃን ይሕሸኒ ኢሉ ንዓይኑ ብመስፈ ኣውጺኡ ነቛር ኮነ።

ኣባ ኣብርሃም ከምቲ እግዚእትነ ማርያም ዝበለቶ ናብ ደገ ምስ ወጸ፡ዕትሮ ተሰኪሙ ረኸቦ። ኣብ ፈተና ስለ ዘለና ንዓ ንህዝብኻ ኣድሕን ኢሎም ኩሉ ነገርዎ። ንሱ ድማ ድኻታት ኣብ ከተማይ ኣይንበር ዲኻ ትብለኒ ዘለኻ በሎ።ኣባ ኣብርሃም ድማ ከምኡ ኣይኮነን ቅድስት ድንግል ማርያም ኢያ ከምኡ ዝበለትኒ፡ ንስምካ’ውን ዝነገረትኒ ቅድስት ድንግል ማርያም እያ ኢሉ ነገሮ። ስምኦን ድማ፡ ንሰብ ኣይትንገረለይ፡ ኤጲስ ቆጶሳትን ካህናትን ልብሶም ተኸዲኖም፡ ማዕጠንቶም ሒዞም ወንጌል ዘርጊሖም፡ ንስኻ መሪሕካዮም፡ብሓደ ወገን ናይቲ ጎቦ ኩኑ። ንጉስ ድማ ምስ ሰራዊቱ ብሓደ ወገን ናይቲ ጎቦ ይኹን። ኣነ ድማ ምስቲ ህዝቢ ኮይነ ብድሕሬኻ ክኸውን እየ። 41 ኪርያላይሶን ኣብጺሕካ ሰለስተ ግዜ ነቲ ጎቦ ባሪኽካ ሰለስተ ግዜ ስገድ፡ እቶም ካህናት ድማ ይስገዱ፡ ኣነ ድማ ምስቲ ህዝቢ ኮይነ ክሰግድ እየ በሎም። ኣባ ኣብርሃም ድማ ከምቲ ዝበሎም ገበሩ። ነቲ ጎቦ ብመስቀል ባሪኾም ክሰግዱ ጀመሩ።

ካህናትን ህዝብን ንዕኡ ርእዮም ሰለስተ ግዜ ሰገዱ። ብድሕሪ እዚ እቲ ጎቦ ክሰግዱ ከለዉ ይሰግድ፡ ቅንዕ ክብሉ ከለዉ ድማ ቅንዕ እናበለ፡ ሊቀጳጳሳትን ንጉስን ህዝብን ሰራዊትን ሰለስተ ግዜ ተረኣኣዩ። “ሰላም ለስምዖን በሃበ ማርያም ዘተኣመረ፡ እንበይነ ትእዛዙ ለወልዳ ኣዕይንቲሁ ኣዖረ፡ ሶበ ጸለየ ከዊኖ እምሊቀጳጳሳት ድህረ፡ ነቀለ ደብረ ወተከለ ደብረ” ተባሂሉ ተደሪስሉ።

ነዚ ርእዮም ብዙሓት ካብ ኣረሚናት ናብ እምነት፡ ካብ ኣይሁድ ናብ ክርስቲያን ብዙሓት ተመሊሶም። ንጉስ ድማ ብዝረኣኽዎ ስለ ዝኣመንኩ ከም ዝደለኻዮን፡ ከም ዝፈቐድካዮን ግበሮ ኢሉ ብዙሕ ወርቂን፡ ብሩርን ሃቦም። በዚ ድማ ብዙሕ ቤተ ክርስቲያናት ኣህነጹ። ኣብ መወዳእታ እቲ ክፉእ ኣይሁዳዊ ሓለቓ ሰራዊት፡ ንግዚኡ ዝተመልሰን ዝኣመነን መሲሉ፣ ክኣቱን ክወጽእን ድሕሪ ምጽናሕ፣ ዝጥዕሞ ግዜ ብምምራጽ ኣብ መግቢ መርዚ ብምግባር፡ ንኤጲስቆጶስ ኣባ ኣብርሃም ምስ ተሸሙ ኣብ ሰለስተ ዓመትን ፈረቓን ቀተሎም እሞ ኣዕረፉ።

Leave a comment

Send a Comment