1 ጥሪ ዕረፍቲ ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ

1 ጥሪ ዕረፍቲ ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ ኣምላክ  ኣሜን!

1ጥሪ ዕረፍት ሊቀ ዲ ያቆናት ቅዱስ እስቲፋኖስ ቀዳመ ሰማዕት  እዩ።

 

 

 

 

 

 

 

ቅዱስ እስጢፋኖስ ስም ኣቦኡ ስምዖን ስም ወላዲቱ ማርያም ስና ይበሃሉ። እስጢፋኖስ ማለት ብናይ ግሪክ ቋንቋ ኮይኑ ” ህድኣት  “ወደብ ”  ኣኽሊል ማለት እዩ። ነገደ ትዉልዱ ካብ ብንያማዊ እዩ። ብ፩(1) ጥሪ ተወሊዱ ፡ ወለዱ ፈሪሃ  እግዚአብሔር ዝነበሮም ኣመንቲ ነበሩ፡ ቅዱስ እስጢፋኖስ እተወልደሉን ዝሞተሉን ዕለት ሓደ እዩ። ዝተወልደሉ ቦታ “ሐኖስ” ከምለዳዊ” እያሽ  ትብሃል ።   ኣብ ዘመነ ሓዋርያት ዝነበሩ ቁጽሪ ማሕበረ ምእመናን 8000 በጺሑ ስለ ዝነበረ ኣብ መንጎ ኣረማውያን ኣይሁድን ክርክር ተላዒሉ ምንቕቓፍ ምስ ኮነ፡ ንምእመናን ብግቡእ ዘመሓድሩ ሾውዓተ ድያቆናት ተመሩጹ። እዞም ዝተመርጹ ኣብ ቅድመ ሓዋርያት ኣቕረቡዎም እሞ ጸለዩሎም  ምስ ጸለዩሎም  ከኣ  ብቃል ኣምላኽ ተዛረቡ፡ ካብቶም ዝተመርጹ  ሓደ ቅዱስ እስጢፋኖስ እዩ። ቅዱስ እስጢፋኖስ ከኣ፡  ሓለቓ ሊቀ ዲያቆናት  ኮይኑ ንምእመናን ብግቡእ እናመሃረ: ተአምራት እናገበረን። ብመንፈስ ብጥበብን ተመልአ እሞ: ኣብ ዘመነ ሓዋርያት ኣብ ኢየሩሳሌም ጥራሕ 480 ምኲራብ ነበራ ። እዘን ምኲራባት እዚኣተን ብናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣይሁድ መዕረፊኦም ኢሎም ዘስርሕወን፡ ንደቆም ትምህርቲ ዘምህሩሉ  ‘ውን’ ኣቡኡ ብሓደ ነበረ።

ካብዚኣተን እተን 5 ምኲራብ ንቅዱስ እስጢፋኖስ ኪቐትላኦ ተሰማምዓ። ንሳተን ድማ እዘን ዚስዕባ እየን ፦

1) ኣብ ሮም ዚነበሩን ደኃር ካብ ባርነት ናጻ ዝወፁን ኣይሁድ ዘሥርሕዎ

2) ናይ ቀሬን ኣይሁድ

3) ናይ ኪልቅያ ኣይሁድ

4) ናይ ንእሽቶይ እስያ ኣይሁድ

5) ናይ እስክንድርያ ኣይሁድ እየን

እዞም ኣይሁድ እዚኣቶም ናብ ቅዱስ እስጢፋኖስ መጺኦም ይከራኸርዎ ነበሩ።

ከምዚ ክቡሉ ሓተቱዎ፡ ኣንታ መንእሰይ እስከ ንገረና፡ ነዚ ለዋህ ሕዝቢ ዘይከውን ነገር እናመሃርካ፡ ማራኺ ዝኾነ ተኣምር እናገበርካ፡ ስለምንታይ ተስሕቶ ኣሎኻ፧  እዚ ኣምላኽ እዩ እናበልካ እትሰብኮ እስከ ንገረና! ኻብ ማርያም ዝተወልደ ወዲ ጸራቢ፡ ዓለም ኪፈጥር ዚኽእል ዶ ይመለካ፧ ምስተወልደ ኻብ ብዝኂ ድኽነቱ ዝተላዕለ ዝጽግዓሉ ስኢኑ፡ ብጨርቂ ተጠቕሊሉ፡ ኻብ ንጉሥ ሄሮድስ ፈሪሁ ዝሃደመ፡ ካብ ሓጢኣቱ ኺጸሪ ( ኪነጽሕ) ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ፡ ዝጠሚ፡ ዝጸምእ፡ ደኺሙ ዝድቅስ፡ ክተሓዝ ከሎ ከምልጥ ዘይክእል፡ ተኸሲሱ ንዝተዋህቦ ሕቶ ምምላስ ዝስእን፡ ኪሰቕልዎ ኸለዉ ኻብ መስቀል ንምውራድ ዘይክእል፡ ከምቲ ርጉም፡ ዝኾነ ብመስቀል ተሰቒሉ ዚመውት ዝተሰቕለ፡ ኣብ መቃብር ዝቐበርናዮ።  ኣብነ ዘበሰማያት ኢልና ክንኣምነልካ” እስክ ሕሶቦ እግዚአብሔር እንተ ዝኸውን’ሲ ኸምዚ ጌሩ ኣይምተሳቐየን ነይሩ”  በልዎ ።

ቅዱስ እስጢፋኖስ ከኣ ከምዚ ክብል መለሶሎም ፦ ኦ ቤት እስራኤል!  ኣብ ምድረ በዳ ነርብዓ ዓመት ዚኣክል፡  ሕሩድ ኮነ መሥዋዕታት ዘቕረብኩምለይ ዶ ኣሎኩም እዩ፡  ንስኻትኩም ነቶም ከተምልኽዎም ኢልኩም ዝሠራሕኩምዎም ምስልታት ድንኳን ሞሎኽን ኮኾብ ሬፋን ኣምላኽኩምን ኢኹም፡ ምሳኻትኩም ዝተማላእኩምን፡  ኣነ ኸኣ ክንየው ባቢሎን ከም እትስደዱ ኽገብረኩም እየ። ኣቦታትና ኣብ ምድረ በዳ ድንኳን ምስክርነት ነበሮቶም። ንሳ ከኣ እታ ኣምላኽ ንሙሴ ከምታ ዝረኣያ ምስሊ ገይሩ ኺሰርሓ ዝኣዘዞ እያ።  ኣቦታትና ኸኣ ምስ ተቐበልዋ፡ ብኢያሱ ተመሪሖም ናብታ ኣምላኸ ንኣሕዛብ ካብ ገጽ ኣቦታትና ኣሳጒጉ ዘውረሶም ሃገር ኣተዉዋ፡ ክሳብ ዘመነ ዳዊትውን ኣብኡ ጸንሐት።  ዳዊት ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኸ ሞገስ ረኺበ፡ ንኣምላኽ ያዕቆብ ዚኺውን ማኅደር ኪሠርሕ ከኣ ለመነ። ቤት ዝሓነጽሉ ግና ሰሎሞን እዩ።  ከምቲ ነቢይ ሰማይ ዝፋነይ እየ፡ ምድሪ ኸኣ መርገጽ  እግረይ እዩ፡ ከመይ ዝበለ ቤት ደኣ ኢኺም እትሓንጹለይ፡  ይብል እግዚኣብሔር ጐይታ ሥራዊት እወ ባዕሉ ኣብ ዝሰርሓ ቤት ሓደረ ንሳ ከኣ ድንግል ማርያም ኢያ። ዝሓድረሉ ስፍራ ከመይ ዝበለ ሥፍራ እዩ። ነዚ ኩሉ ነገራትስ ኢደይ  ዶ  ኣይኮነን ዝገበሮ ዝበሎ፡ እቲ ልዑል ኣምላኽ ብኢድ ሰብ ኣብ ዝተሓንጸ ቤት  ኣይተቐመጠን፡ እግዚአብሔር ባዕሉ ኣብ ዝሠርሓ፡  ባዕሉ ኣብ ዝቐዳሳ፡ ባዕሉ ኣብ ዝባረኻ ኣብ ካብታ ዝተረግመት ምድሪ ዝተረፈት እቲኣ ሙሴ ዝርኣያ ነበልባል ሓደረ፡  እታ ኣቦና ያዕቆብ መሳልል ናይ ሰማይ ዝርኣያ: ኣብታ ነብዩ ህዝቅኤ ዝርኣያ ዕጽዊቲ ኣፍ ደገ ምብራቕ ኣብኣ ሓደረ እወ ኣብታ ነብያት ዝተነበዩላ             ነቢይ ኢሳይያስ ቅድሚ ምውላዳ  ድንግል፡ ድሕሪ ምውላዳ ድንግል፡ ንመሲሕ ክርስቶስ ዝወለደትልና።  ነቢይ ዳዊት፡ ኣብ ማእከል እተን ክብራን ኣንስትኻ ኣዋልድ ነገስታት ኣለዋአን ፥ እታ ንግስቲ ጽሩይ ወርቂ ተሰሊማ ፥ ኣብ የማንካ ትቐውም። ጓለየ ናብቲ ዝብለኪ ርኣዪ’ውን እዝንኺ ኽአ ጽለዊ ሕዝብኺን ቤት ኣቦኸን ረስዓ። ብመልክዕኪ ንጉሥ ኩፈትወኪ እዩ። ንሱ ጐይታኺ እዩ እሞ ስገድሉ ሕዝቢ ጢሮስ ገጽ በረኸት ኪምጽኡልኪ እዮም።  ኣንቱ ተረርቲ ኽሳድ፡ ልብኹምን ኣእዛንኩምን ዘይተገዝረ፡ ንስኻትኩም ከምቲ ናይ ኣቦታትኩም ንመንፈስን ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ትጻረርዎ ኣለኩም። ካብ ነቢያከ ኣቦታትኩም ዘይሰጎጒዎ መን እዩ፧ ንሳቶም ነቶም ብዛዕባ ምምጻእ እቲ ጻድቅ ኣቐዲሞም ዘበሠሩ  ቀተልኩሞም ሕጂውን ንስኻትኩም ኣኅሊፍኩም ወሃብቱን ቀተልትን ኢኪም። ንስኻትኩም ነቲ ሕጊ ብኢድ መላእኽቲ ተቐቢልኩሞዎ ኔርኩን፡ እንተኮነ ግና ኣይሓለኩሞን። እቶም ሰብ ነዚ ምስ ሰሙዑ፡ ልቦም ነደደ፡ ኣስናኖም ከኣ ሓርቀሙሉ። ንቅዱስ እስጢፋኖስ ግና መንፈስ ቅዱስ መልኦ።  ቅዱስ እስጢፋኖስ ንኩሉ ዘቕረቡሉ ሕቶታት ግብእ መልሲ እናሃበ ስለ ዘኅፈሮም ብቑጥዐ ተላዒሎም ብዘይ ሓደ ፍርዲ ኻብታ ከተማ ንወገን ናብ ጌተሰማኒ ናብ ዝወስድ ጽርግያ ቅሩብ ስግምቲታት ምስ ከድካ ቅድሚ ሩባ ቄድሮን ምስበጻሕካ ዘሎ ቁልቁል እዩ። ብዳርባ እምኒ ክቅጥቅጦዎ እንከለዉ ንሰማይ ቅንዕ ኢሉ ተመልከተ እሞ ምሥጢረ ሥላሴ ተገልጸሉ። እንሆ ወዲ ሰብ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቀሚጡ ረኣየ እሞ፡ ብዓቢ ድምጺ ከምዚ ክብል ጸለየ፥ ኦ ጐይታይ ነፍሰይ ተቀበላ፡ ዝገብሩዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ሓጢኣቶም ይቅረ በለሎም። ነቶም ብዳርባ ዝሃርሙ ዝነበሩ ክዳውንቶም ዝሕልወሎም ዝነበረ ( ሳውል ጳውሎስ)  ንሱ ምስ ናይ ኪልቅያ ተሓባባራይ እዩ ዝነበረ።

ቅዱስ እስጢፋኖስ ከኣ ቀዳማይ ሊቀ ድያቆናት ቀዳማይ ሰማዕት ናይ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እዩ።

ቅዱስ እስጢፋኖስ ካብ ዝገበሮም ተኣምራት

” ዩኣዝ” ዚተባህለ ጠንቋሊ ብስራዩ ንብዙኃት ዘዳናግር ዝነበረ፡ ናብ ሓደ ብዕራይ ከይዱ ኣብ እዝኑ ሕሹኽ እንተበሎ ብምትሃት ናብ ክልተ ተሰንጠቑ  ሞተ። እቶም ሕዝቢ ከኣ ብዝገበሮ ተኣምር ኣዚዮም ተደነቁ። ቅዱስ እስጢፋኖስ ከኣ፡ ንዩኣዝ  ጠንቋሊ ከኣ  እስከ ከምዚ  ኣብ   ክልተ ዝመቀልካዩ እንደገና ህያው ግበሮ በሎ። ዩኣዝ ከኣ ስም ኣማልክቲ ጸዊዑ ሕይወት ክሰክዓሉ ፈተነ፡ እንተኮነ ግና ንወሃቢ ሕይወት ስለ ዘይ ጸወዐ ሓፊሩ ተረፈ። ብድሕርዚ ቅዱስ እስጢፋኖስ በል ረኣያ ሓይሊ ናይ ኣምላኸይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምባል ኦ ኩሉ እትክእል ኣምላከይ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ኣብዚ ተኣክቡ ዘሎ ህዝቢ እቲ ሓቀኛ ኣምላክ ምኳንካ ክፈልጥ ነዚ ብዕራይ ህወቱ ምለሰሉ ብምባል ጸለየ እሞ እቲ ብዕራይ ህወቱ ተመልሰት ፡ እቶም ሕዝቢ ከኣ ብሓይሊ ኣምላኽካ ንኣምን በልዎ። በዚ ዝቀንአ “ዩኣዝ” ከም ካልኣይ ጊዜ ከምዚ ኣነ ዝገብሮ ተኣምር ኣምላኽካ ክገብር ኣይክእልን እዩ ብምባል ከም ብሓድሽ ኮፍ መበሊ ኣምጹኡለይ በሎም፡ እቶም ሕዝቢ ከኣ ኮፍ መበሊ ኣምጹኡሉ  “ሞ ” ብሓይሊ ኣጋንቲ ናብ ሰማይ ክዓርግ ጀመረ እሞ እቶም ሕዝቢ ኣዝዮም ተደነቁ።

ቅዱስ እስጢፋኖስ ብትእምርተ መስቀል ብምምዕታብ ንሓይሊ ኣጋንቲ ኣርሓቆም እሞ፡ መሰረይ “ዩኣዝ ”  ካብ ሰማይ ተደርቢዩ ወደቀ እሞ “ሞተ”። እቶም ሕዝቢ ከኣ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣመኑ። ሓው ንዩኣዝ  ” ኣራስጣጥሞስ ብዝራኣዮ ተኣምር ብኢየሱስ ክርስቶስ  ኣመነ። ኣብ ክንዲ ሓዉ ንቅዱስ እስጢፋኖስ ለመኖ እሞ፡  ቅዱስ እስጢፋኖስ ብጸሎት ካብ ሞት ኣተንሥኦ።  ክልቲኦ ከኣ ምስ ማሕበረ ምእመናን ተጸበሩ።

 

 

 

 

 

ቅዱስ እስጢፋኖስ ድኅሪ ሞቱ ዝገበሮ ተኣምር።

ንጉሥ ቄስጠንጢኖስ ኣብ ዝነገሠሉ ዘመን  ” ሥጋ  ቅዱስ እስጢፋኖስ ኣብ ዚተቀበረሉ ኸባቢ ናይ ገማልያን ትብሃል ቦታ ሉክያኖስ ዚብሃል ሰብ ነበረ። ነዚ ሰብ’ ዚ ቅዱስ እስጢፋኖስ ብሕልሚ እናተገልጸ ” ኣነ እስጢፋኖስ አየ፡ ሥጋይ ኣብዚ ቦታ’ዚ ኣሎ ” ይብሎ ነበረ።

እዚ ሰብ’ዚ ንናይ ኢየሩሳሌም   ዝነበረ ንኣብነ ዮሐንስ ኩሉ ዝረኣዮ ነገሮ። ንሱ ኸኣ ናብቲ ከባቢ ብምካት ነቲ መቃብር ምስ ፈሓርዎ ሰማዕት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብል ጽሕፍ ረኸቡ ኣዝዮም ተደነቁ፡ ብኸብርን ምስጋናን ኣውጽእዎ ናብታ መጀመርታ ደመ ዝፈሰሳ ብምውሣድ ኣብኡ ቀበሮዎ።

ድኅሪኡ ኣብ ቊስጥንያ ዚነብር እለእስክንድሮስ ዚተባህለ ጽብቕቲ ቤተ ክርስቲያን ሰሪሓሉ ሥጋኡ ናብኡ ኣግዓዝዎ። እለእስክንድሮስ ምስ መቱኩ ኣብ ጎኒ መቃብር ናይ ቅዱስ እስጢፋኖስ ቅበሩኒ ስለ ዝበሎም ድሕሪ 5 (ሓሙሽተ) ዓመት  ምስ ሞተ ኣብ ጎኒ መቃብር ናይ ቅዱስ እስጢፋኖስ ቀበርዎ። ሽዕኡ ሰበይቱ ናይ ሰብኣያ ሬሳ ኲዒታ ናብ ቊስጥንጥንያ ኽትወስድ ተጋግያ ንናይ ቅዱስ እስጢፋኖስ ኣስከሬን ካብ ዝዓርፍ ድሕሪ 300 ዓመት ኣብ መርክብ ጽዒና እናተጓዕዘት ከላ ካብቲ ሳጹን ጥዑም ሽታን ምስጋና መላእኽቲ ትሰምዕ ነበረት። ሽዑ ናይ ቅዱስ እስጢፋኖስ ኣስከሬን  ምኻኑ ፈለጠት እዚ ፍቃድ ኣምላክ ምኻኑ ተረዲኣ ንኢየሩሳሌም ክትመልሶ ኣይደለየትን፡ ከይዳ ኸኣ ንንጉሥ ነገሮቶ፡ ንሱ ምስ ጳጳስ ኣብነ ኣልክሳንድሮስ መጺኦም ብኽብሪ ተቐቢሎም ናብ ቤተ መንግሥቲ ኣእተውዎ። ብዙኅ ተኣምራት ከአ ኣርኣየ። እቶም ተጻዒንዎም ዝነበረ  ኣፍራስ ቊስጥንጥንያ ምስ በጽሑ ምኻድ ኣብዮም ቆሙ፡ ዋላ እንተ ኸትከትዎም ኣበዩ። ሽዑኡ “ናይ ቅዱስ እስጢፋኖስ ሥጋ ኣብኡ ኣንቡሩዎ” ዝብል ካብቶም ኣፍራሥ ሓደ ድምፂ ተሰምዐ። ነዚ ምስ ሰሙዑ ከላቶም ተገረሙ ንኣምላኽ ኣመስገኑን።  ጸለቱን በረክቱ ናይ ቅዱስ እስቲፋናስ ምስ ኩሉልና ሕዝበ ክርስቲያ ይኩን ኣሜን።

ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን  ናይ ቅዱስ እስጢፋኖስ እተብዕሎም በዓላት፦

  • ዝተወልደሉ ዕለት 1 ጥሪ

2) ብሰማዕትነት ዝዓረፈሉ 1 ጥሪ

3)   ቅዳሴ ቤቱ  9 ጥቅምቲ

5) ፍልሰተ ዓጽሙ  15 ጥቅምቲ

ብዓቢ ክብሪ ትዝክሮ ኣላ።

ጸጋ ኣምላክ ቅዱስ እስጢፋኖስ ምስ ኩላትና ሕዝበ ክርስቲያ  ይኩን ኣሜን ።

ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል

ወወላዲቱ ድንግል

ወለ መስቀል ክብሪ

ኣሜን ።

Leave a comment

Send a Comment