17 ጥሪ ዓመታዊ በዓሎም ንቅዱሳን መክሲሞስ ወ ዱማቴዎስ

17 ጥሪ ዓመታዊ በዓሎም ንቅዱሳን መክሲሞስ ወ ዱማቴዎስ

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን!

17 ጥሪ ዓመታዊ በዓሎም ንቅዱሳን መክሲሞስ ወዱማቴዎስ

ቅዱሳን አሕዋት መክሲሞስ ወዱማቴዎስ ጥሪ 17 ደቂ ንጉሥ ሮም ደቂ ለውንድዮስ ዝኾኑ ዝኸበሩ አሕዋት ቅዱስ መክሲሞስን ቅዱስ ዱማቴዎስን ናይ ዕረፍቶም በዓል እዩ፡፡ ኣቦኦም ድማ ንጉሰ ሮም ለውንድዮስ ሃይማኖቱ ዝቀንዐ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ ብዝቀንዐ ፍርዲ ዝፈርድ ነበረ፡፡ ስለዚ ከኣ እግዚአብሔር ነዞም ክልተ ቅዱሳን ቆልዑ ሃቦ፡፡ ንሳቶም ድማ ካብ ቁልዕነቶም ጀሚሮም ብንጽህና ከም ቅዱሳን መላእክቲ ኾኑ፡፡ ኣቦኦም ከኣ ትሕትናን፡ ፍርሃት እግዚአብሔርን ምግባር ሃይማኖትን እናመሃረ ስለዘዕበዮም መክሲሞስን ዱማቴዎስን ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግሥቲ ኣብዚሖም ዝጾሙ ዝጽልዩ መዓልትን ለይትን ድማ ናይ ብሉይን ሓዲስን መጻሕፍቲ ዘንብቡ ኾኑ፡፡

ድሕሪ እዚ ድማ እዞም ደቂ ንጉሥ ዝኾኑ ክልተ ቅዱሳን ንዓለም ፍጹም ንዒቆም መኒኖም ናብ ገዳም መታን ክኣትዉ ተማኸሩ ሃይማነቶም ዝቀንዐ ብጣዕሚ ዝኸበሩ 318ቱ ቅዱሳን ሊቃውንቲ ናብ ዝተኣከቡላ ናብ ኒቅያ ከይዶም መታን ክጽልዩ ንኣብኦም ብምኽንያት ጌሮም ለመንዎ፡፡ ንጉሥ ኣቦኦም ነዚ ነገር ካብ ኣንደበት ደቁ ኣብ ዝሰምዐ ጊዜ ብጣዕሚ ደስ ኢልዎ ምስ ብዙኅት ኣገልገልትን ሰራዊትን ኣፋነዎም፡፡ መክሲሞስን ዱማቴዎስን ድማ ኣብ ኒቅያ በጺሖም ካብቲ ዝኸበረ ቦታ በረከት ምስ ተቀበሉ ነቶም ሰራዊት ‹‹ጎይቶት! ንሕና ኣብዚ ቁሩብ ክንጸንሕ ደሊና ኣለና›› ምስ ዝብል ጽሑፍ ናብ ንጉሥ ኣቦኦም ለኣኹ፡፡ ድሕሪ እዚ ቅዱስ መክሲሞስን ቅዱስ ዱማቴዎስን ንሓደ ጻድቅ መነኮስ ናይ ምንኩስና ሓሳቦም ገለጽሉሞ ከመንኩሶም ለመንዎ፡፡

ነገር ግን እቲ መነኮስ ‹‹ካብ ኣቦኹም ንጉሥ ዝተላዕለ ኣነ ፈሪሐ ኣለኩ፡ ነገር ግን ናብ ሃገረ ሶርያ ኪዱ፡ ስሙ ኣጋብዮስ ዝባሃል ቅኑዕ መነኮስ ክትረኽቡ ኢኹም›› በሎም፡፡ ንሳቶም ድማ ነዚ ምስ ሰምዑ ደስ ኢልዎም ንምኽሩ ተቀቢሎም ናብ ሶርያ ኸዱ ንኣባ አጋብዮስ ረኺቦም ድማ ሓሳቦም ገለጽሉ፡፡ ንሱ ድማ ብክብሪ ተቀቢሉ ልብሲ ምንኩስና ኣልበሶም፡፡ ንሱ ክሳብ እታ ዝዓረፈላ ዕለት ብሓንሳብ ብተጋድሎ ነበሩ፡፡ ኣባ ኣጋብዮስ ድማ ቅድሚ ምዕራፉ ዝረኣዮ ራእይ ንቅዱስ መክሲሞስን ንቅዱስ ዱማቴዎስን ነገሮም፡፡ ዓቢ ኣባ ኣባ መቃርስ ናብ ኣባ ኣጋብዮስ ከምዝመጸን “ደቅኻ መክሲሞስን ዱማቴዎስን ደቀይ መታን ክኾኑ ናባይ ናብ ገዳም ኣስቄጥስ ክመጹ ልኣኮም” ኢሉኒ ኢሉ ነገሮም፡፡ ደጊሙ ከኣ ከምዚ በሎም፡- “ዞም ደቀይ ኣነ ነዚ ብጣዕሚ ዝኸበረ ንኣባ መቃርስ ብሥግኡ ክርእዮ እምነ ነበርኩ፡ ሕጂ ግን እነሆ ብመንፈስ ረኣኽዎ፡ ንስኻትኩም ከኣ ኣነ ምስ ሞትኩ ናብኡ ኺዱ፡፡” ኣባ ኣጋብዮስ ድማ ምስ ዓረፈ ቅዱስ መክሲሞስን ቅዱስ ዱማቴዎስን ናብ ኣባ መቃርስ ኣይኸዱን ኣብኡ ኣብ ሃገረ ሶርያ ብዓቢ ተጋድሎ ደኣ ነበሩ እንበር፡፡

ሃብተ ፈውሲ ድማ ተወሃቦም ንሕሙማን ዝፍውሱ ኾኑ፡፡ ዜናኦም ከኣ ኣብ ኩሉ ሃገር ተሰምዐ፡፡ ምስ ብመርከብን ብባሕርን ዝነግዱ ነጋድያን ናይ መርከብ ኣቁሑት ምስራሕ ተማሂሮም ሰሪሖም እናሸጡ ካብ ድኻም ዋግኦም በብቁሩም ዝምገቡን ንድኻታትን ንጾሞም ዝሓድሩን ዝምጽውቱ ኾኑ፡፡ እግዚአብሔር ድማ ካብቲ ብኢዶም ዝሰርሕዎ ድንቂ ዝኾኑ ተኣምራት ዝተላዕለ ስም ናይ ቅዱስ መክሲሞስን ቅዱስ ዱማቴዎስን ርኩሳን መናፍስቲ ኣብ ዝሰምዑ ጊዜ ካብ ሰባት ወጽዮም ይሃድሙ ነበሩ። ሰባት ድማ ኣብቲ ጊዜ ብሓይሊ ጐይታና ይድሕኑ፡፡ ብጣዕሚ ዓቢ ዝኾነ ኣብ ጥቃ ጎደና ዝነብር ሓደ ዓቢ ከይሲ(ገበል) ነበረ፡፡ ንብዙኃት ሰባት ድማ ኣጥፍአ፡፡ ናይታ ሃገር ሰባት ድማ ናብቶም ዝኸበሩ ቅዱሳን መክሲሞስን ዱማቴዎስን መጽዮም ካብዚ ከይሲ መታን ከድሕንዎም ለመንዎም፡፡ ኣባ መክሲሞስ ድማ ክርታስ(ብርዒ) ኣልዒሉ ከምዚ ኢሉ ጸሓፈ፡- “ብስም ናይ ብፁዕ መቃርዮስ ኣምላኽን ንመንፈስ ቅዱስ ብዝለበሰ ብናይ ኣቦና ኣጋብዮስ ኣምላኽን ብህያው እግዚአብሔር ኣካላዊ ቃል ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ደብዳቤ ኣብ አፍ ደገ በዓትኻ ምስ በጽሐ ኣንታ ከይሲ ወጺኻ ሙት፡ ናይ ሰማይ ኣዕዋፍ ድማ ይብሉዑኻ” ኢሉ ጽሒፉ ንሓደ ሰብ ሃቦ፡፡ እቲ ናይ ኣባ መክሲሞስ ናይ ጽሕፈት ደብዳቤ ዝሓዘ ሰብ ናብቲ ሃገር ከይዱ ኣብቲ ኣፍ ደገ በዓቲ ናይቲ ገበል ነታ ደብዳቤ ኣንበራ፡፡ ሽዑ ንሽዑ ድማ እቲ ገበል ካብቲ በዓቱ ወጽዩ ሞተ፡፡

ኣዕዋፍ ናይ ሰማይ ድማ በልዕዎ፡፡ ኩሉ ናይታ ሃገር ሕዝቢ ድማ ነዚ ርእዮም ብጣዕሚ ኣድኒቆም ንእግዚአብሔር ኣመሰገንዎ፡፡ እግዚአብሔር ድማ ብናይ እዞም ክልተ ቅዱሳን ኣእዳው ብዙኅ ኣገራሚ ተኣምራት ገበረ፡፡ ሓደ ዕለት ድማ ካብ ናይ ኣቦኦም መኳንንቲ ሓደ ናብ ገምገም ባሕሪ በጽሐ፡፡ ካብ መራኽብ ድማ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ መርከብ መክሲሞስን ዱማቴዎስን ዝብል ጽሑፍ ኣብ ዝረኣየ ጊዜ ነቲ ናይታ መርከብ ሽዩም ሓተቶ፡፡ ናይታ መርከብ ሽዩም ድማ “ማዕበል ኣብ ዝተላዕለ ጊዜ ብጸሎቶም ካብ ምጥሓል እግዚአብሔር ከድሕነኒ ናይዞም ክልተ ቅዱሳን ኣሕዋት ንስሞም ኣብ መርከበይ ጸሓፍክዎ” በሎ፡፡ እቲ መኮንን ድማ “መልክዖም እንታይ ይመስል፧” በሎ፡፡ ንሱ ድማ ነገር መልክዖም ነገሮ፡፡ እቲ መኮንን ድማ ደቂ ንጉሥ ምዃኖም ፈሊጡ ነቲ ነጋዲ ናብ ንጉሥ ወሰዶ፡፡ንጉሥ ድማ ናይቶም ክልተ ቅዱሳን ነገር ነቲ ነጋዲ ሓተቶ፡፡ ንሱ ድማ ስለ እቶም ቅዱሳን ዝፈልጦ ኹሉ ነገረ መልክዖም ነገሮ፡፡ ንጉሥ ድማ ደቁ ከም ዝኾኑ ተረድአ፡፡ ድሕሪ እዚ ድማ ነዲኦምን ሓፍቶምን ናብ ደቁ ምስ ብዙኅት ሰራዊት ልኣኸ፡፡ ኣብኡ በጺሐን ምስ ረኣያኦም ኣእወያ ኣልቀሳ፡፡ ኣዲኦም ድማ ነቶም ቅዱሳን ናብ ኣቦኦም ክኸዱ ለመነቶም፡፡ እዞም ቅዱሳን ድማ “ንርእስና ናብ እግዚአብሔር ኣሕሊፍና ስለዝሃብና እዚ ክንገብር ኣይንኽእልን” በልዋ፡፡

“ነገር ግን ናብ ቤተ መንግሥትኺ ተመሊስኪ ኺዲ፡ ንዓኽን ንኣቦናን እግዚአብሔር ካብ ኩሉ መከራ ክሕልወኩም ክንጽሊ ኢና” ኢሎም ኣረጋጊኦም ኣፋነውዋ፡፡ ንሳ ድማ ናብ ንጉሥ በዓልቤታ ምስ በጽሐት እቲ ዝኾነ ነገረቶ፡፡ ንሱ ድማ ንበዓልቲ ቤቱን ንኩሎም ኣዝማዱን “ኣብ ውሽጢ ዓለም ዘሎ ኩሉ ክብሪ ከም ሕልሚ ኃላፊ ጠፋኢ ስለዝኾነ ደቀይ ግን ነቲ ዘይሓልፍ መንግሥቲ ስለዝመረጹ ንእግዚአብሔር ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣገልገልቱ መታን ክኾኑ ንግደፎም፡ ብጸሎቶም ድማ ንዓና ክሕልዉና እዮም” በሎም፡፡

ኣብቲ ወርሓት ናይ ሃገረ ሮሜ ሊቀ ጳጳሳት ስለ ዝዓረፈ ኣብክንድኡ ዝሸምዎ መታን ክማኸሩ ኤጲስቆጶሳትን ጳጳሳትን ኩሎም ተኣከቡ፡፡ ነቲ ዝኸበረ መክሲሞስ ከኣ ዘከርዎ እሞ “ነዛ ዝኸበረት ሽሞት ዝተገብአ ንሱ እዩ” ተበሃሃሉ፡፡ ቅዱስ መክሲሞስ ብዙኅ ድንቂ ተኣምራት ከምዝገብር፡ ክርስቶስ ድማ ኣብ ውሽጡ ስለዝሓደረ ብፍልጠትን ብጽቡቅ ሰራሕን ብሕግን ብሰርዓትን ፍጹም ከምዝኾነ ኩሎም ስለዝፈለጡ፡፡ ኣቦኡን ኣዲኡን ቅዱስ መክሲምያኖስ ንሽሞት ምምራጹ ኣብ ዝሰምዑ ግዜ ብጣዕሚ ደስ ኢልዎም ንዝኸበሩ ቅዱስ መክሲሞስን ቅዱስ ዱማቴዎስን ናብ ሃገረ ሮሜ መታን ክልእኮም ንናይ ሃገረ ሶርያ ገዛኢ ደብዳቤ ጽሒፎም ምስ ብዙኃት ሰራዊት ለኣኹ፡፡ ቅዱስ መክሲሞስን ቅዱስ ዱማቴዎስን ድማ ነዚ ኣብ ዝሰምዑ ጊዜ ብጣዕሚ ሓዘኑ፡፡ ኣቦኦም ኣጋብዮስ ዝመኸሮም ዘኪሮም ንልብሶም ለዊጦም ተንሢኦም ሃዲሞም ናብ ኣከባቢ ገምገም ባሕሪ ኤርትራ ኸዱ፡፡ ነገር ግን ንሳቶም ከይሓሰብዎ ኃይሊ እግዚአብሔር ናብ ኣባ መቃርስ ኣብጽሖም፡፡ ኣባ መቃርስ ከኣ ነዞም ብጸጋ ዝለምለሙ ክልተ ቅዱሳን ኣብ ዝረኣዮም ግዜ ደስ ኢልዎ ብክብሪ ተቀበሎም፡፡ ንሳቶም ድማ ብምንኩስና ተጋድሎ ምስኡ ክነብሩ ከምዝደልዩ ምስ ነገርዎ እቲ ፈተናኡ ከቢድ ምዃኑ ነገሮም፡፡ ድሕሪ እዚ ድማ ሰሌን ምሥራሕ ምሃሮም እሞ ሰሌን ዝቆርጽሉ ወሓዚ ኣርኣዮም፡፡ ሥራሕ ናይ ኢዶም ዝሸጠሎምን መግቦም ዘምጽአሎምን ሓደ ህዝባዊ ሰብ ኣምጺኡ ኣራኸቦም፡፡

 

 

 

 

 

 

ንሳቶም ድማ ምስ ሰብ ከይተራኸቡ ሰለስተ ዓመት ብዓቢ ተጋድሎ ነበሩ፡፡ንሰለስተ ዓመት ዝኣክል ድማ ከይበጽሕዎ ብምትራፎም ኣቦኦም ኣባ መቃርስ ብተጋድሎ ምንባሮም ሪኡ ኣደነቀ፡፡ ሥርሖም መታን ክገልጸሉ ድማ ንጐይታ ለመነ፡፡ ጸሎቱ ምስ ወድአ ድማ ተንሲኡ ናብ ቅዱስ መክሲሞስን ቅዱስ ዱማቴዎስን ኸደ፡፡ ንሳቶም ከኣ ብምምጽኡ ደስ ኢልዎም በታ ለይቲ ብሓንሳብ ሓደሩ፡፡ ለይቲ ድማ ንጸሎት ኣብ ዝተንሥኡ ጊዜ ናይ እሳት ሀብል ካብ ኣፍ ቅዱስ መክሲሞስን ቅዱስ ዱማቴዎስን ወጽዩ ናብ ሰማይ ክዓርግ ሰይጣናት ድማ ከም ንኣናህብ ክኸብዎ ነገር ግን ቅዱሳን መላአክቲ ብእሳት ሴፍ ነቶም ንህብታት ክቆርጽዎም ኣባ መቃርስ ተመልከተ፡፡ ምስ ወግሐ ድማ ኣባ መቃርስ ጸልዩለይ ኢልዎም ክኸይድ ምስ ተንስአ ንስኻ ጸልየልና እንበር ኢሎም ገደድዎ፡፡ እዞም ዝኸበሩ ቅዱሳን ተጋድልኦም ምስ ፈጸሙ ኣብ መጀመርያ ቅዱስ መክሲሞስ ሓመመ፡፡ ኣባ መቃርስ ድማ መጽዩ ምስ ኣጸናንዖ ኣብ ዙርያኡ ቅዱሳን ከቢቦሞ ተመልከተ፡፡ ነቢያት፡ ሃዋርያት፡ መጥምቁ ዮውሃንስ፡ ንጉሥ ቆስጠንጢኖስ እዚኣቶምን ካልኦትን ኣብ ዙርያ ኣባ መክሲሞስ ምስ ተመልከቶም “ኦ መክሲሞስ ዝተመስገንካ ኢኻ” በሎ፡፡ ቅዱስ ዱማቴዎስ ድማ ሽዑ ኣብ ቅድሚ ኣባ መቃርስ ተንበርኪኹ ምስ ሓወይ መታን ክዓርፍ ጸልየለይ” በሎ፡፡

ቅዱስ መክሲሞስ ምስ ተቀበረ ከኣ ቅዱስ ዱማቴዎስ ሓመመ፡፡ ኣባ መቃርስ ድማ ናብኡ ክኸይድ ከሎ ኣብ መገዲ ከምቲ ኣቀዲሙ ናይ ኣባ መክሲሞስ ናይ ዕረፍቱ ጊዜ ዝረኣዮም ኩሎም ቅዱሳን ሕጂ እውን መጽዮም ናይ ኣባ ዱማቴዎስ ነፍሲ ብክብሪ ከዕርግዋ ተመልከተ፡ ኣባ መቃርስ ድማ ኣብቲ መዕረፊ ቅዱሳን ምስ በጽሐ ንኣባ ዱማቴዎስ ዓሪፉ ረኸቦ፡ ወሲዱ ድማ ምስ ሓዉ ኣብ ሓደ መቃብር ብክብሪ ቀበሮ፡ ናይ ቅዱስ መክሲሞስ ናይ ዕረፍቱ መዓልቲ ጥሪ 14 እዩ፡ ናይ ቅዱስ ዱማቴዎስ ዕረፍቲ ግን ጥሪ 17 ኾነ፡ ብጣዕሚ ዝኸበረ ኣባ መቃርስ ድማ እቲ ቦታ ብስም ናይዞም ክልተ ቅዱሳን ክጽዋዕ ኣዘዘ።

ከምኡ’ውን ደብረ በርሞስ ተባሂሉ ክሳብ ሎሚ ዝጽዋዕ ኮነ፡ ናይዞም ዝኸበሩ ቅዱሳን መክሲሞስን ቅዱስ ዱማቴዎስን ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ይምሓረና አሜን!

ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር

አሜን!!!

 

 

 

 

 

Leave a comment

Send a Comment