18 ጥሪ ዝርወተ ኣጽሙ ለቅዱስ ጊዮርጊስ

18 ጥሪ ዝርወተ ኣጽሙ ለቅዱስ ጊዮርጊስ

በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኣሜን.
18 ጥሪ ዝርወተ ኣጽሙ ለቅዱስ ጊዮርጊስ”

ክብረ በዓል ሊቀ ሰማዕት ቁዱስ ጊዮርጊስ በዚ ዕለት እዚ ዝዝከረሉ፡ እቶም ዓለውያን ብሰይፊ ቆሪጾም፡ ብሓዊ ኣንዲዶም ናብ ጉድጋድ ተደርብዩ ምሟት ምስ ኣበዮም፡ ንስግኡ ብመንኮርኮር ጥሒኖም ኣብ ደብረ ይድራስ ምስ በተንዎ፡ ከም ትኪ በኒኑ ከም ሓሙኽሽቲ ተበቲኑ ዝነበረ ስግኡ፡ ብዘይ ምርመር ጥበብ እግዚኣብሔር ተኣኪቡ ከምኣካል ኮይኑ ከምቲ ዝቐደመ መልክዕ ኂዙ ዝተንሥኣሉ ነዚ ተኣምራት እዚ ዝርኣዩ ካብ ሰራዊት  ንጉሥን  ኣሕዛብን ብዙኃት ብእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኣመነሉ ፍጻሜ ዝዝከረሉ ዕለት እዩ።
ጊዮርጊስ ማለት ብሩህ ኮኾብ ሓረገ ወይኒ፡ ጸሓይ ማለት እዩ። ሃገሩ ፍልስጥኤም፡ ልዳ ዝተባህለ ዓዲ እዩ። ኣቦኡ ዘሮንቶስ (ኣነስጦስዩስ) ይብሃል። መስፍን (ሽም) ናይ ልዳ ዝነበረ እዩ። ኣዲኡ ቴዎብስታ (ኣቅሌስያ) ትብሃል። ጊዮርጊስ ማርታን ድብያን ዝበሃላ ኣሕዋት ነበረኦ። ወዲ ዓሰርተ ዓመት ምስኮነ ኣቦኡ ሞተ፡  ኣብቲ ሃገር ድማ ሕያዋይ ዝኾነ ተሾመ። ክርስቲያን ስለ ዝነበረ ናብ ቤቱ  ብምውሳድ ኣምሃሮ። ጊዮርጊስ ድማ ምግላብ ፈረስን ምውርዋር ቀስትን ተማሃረ። ኣብ ዓውደ ኲናት ንጸላእቱ  “ኣነ ወታሃደር ኢየሱስ ክርስቶስ እየ” ክብሎም ከሎ ፈሪሆም ይሃድሙ ነበሩ።

ወዲ 20 ዓመት ምስኮነ መስፍን ናይታ ሃገር ጓል ዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመት ጎርዞ ጓሉ ስለ ዝነበረቶ ሃብቱ ኣውሪሱ ንኸመርዕዎም ምድላው ገበረ። ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ብጊዮርጊስ ገይሩ ክሰርሖ ዝደልዮ ስራሕ ስለዝነበረ፡ ነፍሲ ናይቲ መስፍን ወሰዳ። ጊዮርጊስ ሓዘኑ ምስ ወደአ ኣብ ከባቢ ኢያሪኮ ናብ እትርከብ ቤሩት ከደ። ቤሩት ዕርዳ ጽኑዕ ኣብ በሪኽ ቦታ ዝተደኮነት ሃገር እያ። ሕዝባ ግን ንእግዚኣብሔር ዘይፈልጡ ንድራጎን ዘምልኹ እዮም ነይሮም።  እቲ ድራጎን ከም ንስሪ ክልተ ክንፊ፡ ከም ጤል ጭሕሚ፡ ከም ኣንበሳ ሓያል ቀላጽም፡ ከም ገበል ጭራ፡  ክሳዱ ከም ሰገን፡  ስኑ ከም ሓርገጽ ኣዝዩ ዘፍርሕ ኣራዊት እዩ። ክጠሚ እንከሎ ኣብ ባሕሪ ዝነብሩን ኣብ ላዕሊ ንዝነብሩ ኣዕዋፍን ናይ ዱር ኣራዊትን ብትንፋሱ ቀቲሉ ይምገቦም ነበረ። እቶም ሕዝቢ ውን ንደቂ ኣንስትዮ ደቆም ንኽምገበን ይህብዎ ነበሩ። ደቂ ኣንስትዮ ደቆም ሂቦም ምስ ወድኡ ንሹም ናይቲ ሃገር “ደቅና ሂብና ወዲእና ኢና፡ ኣንስትና ከይንህቦ ብዘይ ብእአን ክነብር ኣይንክእልን ኢና፡ እንተዘይ ሂብናዮ ድማ ንኹልና ከጥፍኣና እዩ ስለዚ ናብ ካልእ ሃገር ከይድና ከነምጽኣሉ” በልዎ።

ንሱ ድማ  “ድሓን ኣነ ባዕለይ ጓለይ ክህቦ እየ” ኣይትኺዱ በሎም። ግዚኡ ምስ በጸሐ፡ ነታ ጓሉ ወሲዶም ኣብ ጉንዲ ኣሰርዋ። ንሳ ከኣ ኣምሪራ ትበኪ ነበረት። ቅዱስ ጊዮርጊስ ክሓልፍ ከሎ ብኽያታ ሰሚዑ ናብኣ ብምኻድ  “እንታይ ዝኾንኪ ኢኺ” ኢሉ ሓተታ፧  ንሳ ድማ  “ኣነ ብድራጎን ኣምላኽና ንኽብላዕ ንድራጎን ዝተዋሃብኩ እየ” በለቶ። ጊዮርጊስ ድማ “ኣበይ ኣሎ እቲ ኣምላኽኩም፧” ኢሉ ሓተታ፧ ንሳ ከኣ “ሕጂ  መግቡ ክደሊ ከይዱ ኣሎ፡ እንተመጺኡ ንዓኻ እውን ኣይገድፈካን እዩ እሞ ቀልጢፍካ ካብዚ ኪድ” በለቶ። ጊዮርጊስ ድማ “ኣነስ ሓይሊ የብለይን እቲ ምሳይ ዘሎ ግን ከሰንፎ እዩ” እናበላ ከሎ፡ እቲ ድራጎን ንምድሪ እናኣናወጻ መጸ፡ ምስረኣዮ ድማ ክበልዖ ደለየ። ጊዮርጊስ ከኣ ስም እግዚኣብሔር ጸዊዑ ኣማዕተበ እሞ እቲ ኣብኡ ሓዲሩ ዝነበረ ሰይጣን ከም ትኪ በኒኑ ጠፍአ፡ ሓይሉ’ውን ደኸመ። ነታ ጓል ፈቲሑ ከኣ በቲ ተኣሲራትሉ ዝነበረ ገመድ ኣሲሩ ንሳ ነቲ ድራጎን እናጎተተት፡ ጊዮርጊስ ከኣ ፈረሱ ተውጢሑ ከተማ ኣተዉ። እቲ ሕዝቢ እዚ ርእዩ ክሃድም ጀመረ። ጊዮርጊስ ድማ ኣረጋጊኡ መለሶም። ንሳቶም ከኣ “ንኣምላኽና ስለምንታይ ከምዚ ገይርካዮ” ኢሎም ሓተትዎ። ጊዮርጊስ “እዚ ንገዛእ ርእሱ ከድኅን ዘይከኣለስ ከመይ ኢሉ ኣምላኽ ይኸውን” በሎም።

ንሳቶም ድማ “ኣምላኽና እዩ ንኣምላኽና ድማ ኣይንገድፍን ኢና” በልዎ። ጊዮርጊስ “ከም ኣምላኽ ተኽብርዎ እንተኾንኩም እሞ ክፍንዎ፧” በሎም። ንሳቶም ከኣ ፈርሁ እሞ እንተቐቲልካዮ ብኣምላኽካ ክንአምን ኢና” በልዎ። ንሱ ከኣ ካብ ከተማ ኣውጺኡ ብኲናት ገይሩ ቐተሎ። ኩሎም እቶም ሕዝቢ ድማ ነዚ ርእዮም ኣመኑ፡ ብስም እግዚኣብሔር ከኣ ተጠምቑ። ኣብ ከተማን ኣብቲ እቲ ኣራዊት ዝተቐትለሉ ቦታን ድማ ክልተ ቤተክርስቲያን ሰርሐ።
ኣብቲ ጊዜ እቲ ንጉሥ ፋርስ ዲድያኖስ ሰብዓ ነገስታት ኣኪቡ ሰብዓ ጣዖታት ኣቚሙ ይሰግድን የስግድን ነበረ። ጊዮርጊስ ካብ ኣቦኡ ስልጣን ተቐቢሉ ስለዝነበረ ናብ ንጉሥ ዲድያኖስ ከደ። ንጉሥ ዲድያኖስ እቶም ሕዝቢ ኣብ ጣዖታት ክሰግዱ ኣዊጁ ስለዝነበረ ኩሎም እቶም ሕዝቢ ኣብ ጣዖት ክሰግዱ ጸንሕዎ። ጊዮርጊስ ብፍቕሪ ኣምላኽ ዝነደደ ስለ ዝነበረ ነዚ ምስ ረአየ ኣዝዩ ሓዘነ፡ ነቲ ሒዝዎ ዝመጸ ህያብ ንድኻታት ሂቡ ነቶም ምስኡ ዝመጹ ኣፋንዩ ኣብቲ ነገሥታት ተአኪቦሙሉ ዝነበሩ ኣትዩ “ኣነ ክርስቲያን እየ። ብኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ይአምን” ኢሉ ኣብ ቅድሚኦም ደው በለ። ዲድያኖስ ከኣ “ክሳብ ሕጂ ከምዚ ኢሉ ዝተቓወመኒ የለን። ንስኻ መን ኢኻ፧ ካበይ’ከ መጺእኻ፧” ብምባል ንጊዮርጊስ ሓተቶ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ድማ “መንነተይን ዓደይን ትሓተኒ፧ ኣነን ንስኻን እንታይ ዘራኽብ ኣለና፧”  ክብል መለሰሉ። እቶም ካልኦት ይፈልጥዎ ስለ ዝነበሩ  “እዚ ወዲ ዞሮንቶስ መስፍን ናይ ልዳ እዩ” ኢሎም ነገርዎ። እቲ ንጉሥ ከኣ “ንኣጵሎን ኣምላኽና እንተ ሰጊድካሉ ኣብ ዓሰርተ ሃገራት ክሸመካ እየ” በሎ። ጊዮርጊስ ግን “ሽመትካን ገንዘብካን ንዓኻ ይኹን፡ ንጐይታይን ኣምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይክሕድን” እየ ክብል መለሰሉ። ዲድያኖስ ብመልሱ ተቖጢዑ ኣብ ዕንጨይቲ ሰቒሉ ደም ክሳብ ዝወጽእ ገረፎ። ብመሳምር ዝተሰርሐ ሳእኒ ኣልቢሱ እናረገጸ ከም ዝኸይድ ገበሮ፡ እቲ መሳምር ድማ ንኣእጋሩ በሳስዖ ደሙ ውን ከም ማይ ፈሰሰ፡ የዕጽምቱ ተሰባበረ፡ ምኻድ ስለዝሰኣነ ብብርኩ ከደ። መከራ ምስ በዝሖ ከኣ “ ኦ ጐይታይ ነዚ ከሓዲ ክሳብ ዘሕፍሮ ነፍሰይ ኣይትውሰዳ” ኢሉ ጸለየ። እግዚኣብሔር ከኣ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ልኢኹ ፈወሶ እሞ ናብ ንጉሥ ከይዱ   “ሕፈር ኣንታ ከሓዲ” ብምባል ጸረፎ። ንሱ ከኣ ሰብዓ ሽንካር ወጊኡ ርእሱ ብሞደሻ (ማርቴሎ) ሃሪሙ ኣብ ከብዱ እምኒ ኣሲሩ ብሓዊ ተኮሶ።
እንተኾነ ቅዱስ ጊዮርጊስ ክመውት ኣይከኣለን። በዚ ምማት ምስ ኣበዮ ከኣ ኣካሉ ብመጋዝ ቆራሪጹ ጨው ነስነሰሉ፡ ስጋኡ ተበላሊዑ ወደቀ፡ ኣብ ዕጹው ቤት ኣእተዎ። ፍርቂ ለይቲ ምስ ኮነ  ጐይታ መጺኡ ብኢዱ ዳህሲሱ ኣተንሢኡ “ብሕጂ ሽዱሽተ ዓመት ብስመይ ክትጋደል ኢኻ፡  ሰለስተ ጊዜ ክትመውትን ክትንሥእን ኢኻ፡ ኣብ ራብዓይ ክትዓርፍ ኢኻ” በሎ።
ምስ ወግሐ ከኣ ናብቲ ንጉሥ ከይዱ “ኣንታ ከሓዲ ሕፈር፡ ኣምላኸይ ኣተንሢኡኒ እዩ” በሎ።      ዲድያኖስ ድማ ብስራይ ዝገበሮ መሲልዎ ንኣትናስዮስ ዝተባህለ በዓል ስራይ(ጠንቋሊ) ጸውዖ። ንሱ ድማ ንኸብዲ ቀሪጹ ንማዓናጡ ቆራሪጹ ዝቐትል መርዛም ቀመም ኣቃሚሙ ብስም ኣጋንንቲ ደጊሙ ሃቦ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ድማ ስም እግዚኣብሔር ጸዊዑ ሰተዮ ከም ወርሒ ደሚቁ፡ ከም ዕምባባ ድማ በሪሁ ምስ ረኣዮ ብዝገበሮ ተጣዒሱ፡ ኣብ እግሩ ወዲቑ መሓረኒ በሎ።  ቅዱስ ጊዮርጊስ ድማ ከም ዝተመልሰ ምስ ፈለጠ፡ ኣብታ ደው ኢሉላ ዝነበረ ቦታ ማይ ኣፈልፊሉ ናብ ጐይታ ምስ ጸለየ ሓዋርያ ቶማስ ብኣካለ ነፍስ ተገሊጹ ኣጠመቖ። ብ23 ጥሪ ከኣ ክሳዱ ብምስያፍ ሰማዕትነት ተቐበለ። ንቅዱስ ጊዮርጊስ ግን በቲ ጊዜ’ቲ ዝነበረ ዝኸፍአ መቕጽዒ ብመንኮርኮር ስጋኡ ክሳብ ዝደቅቕ ጠሓንዎ። ኣብ ዓሚቕ ጉድጓድ ኣእትዮም ድማ ብእምኒ ጨፍለቕዎ። ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ነቲ ዝተበታተነ ሥጋኡ ብኢዱ ዳህሲሱ ንመንፈሱ መሊሱ ኣተንሥኦ፡ ምስ ተንሥአ ድማ ንሕዝቢ እናመሃረ ናብ ንጉሥ ከደ “ኣታ ክፉእ ንጉሥ ብሓይሊ ጐይታይ ተንሢኤ እየ ደስ ኣይበልካ ሕፈር” በሎ። ንጉሥ ብምትንሥኡ ኣዝዩ ተቖጥዐ፡ ኣብ ዓራት ሓጺን ኣሲሩ ከኣ ብሓዊ ኣቓጸሎ፡ ሽዑ ደሙ ናብቲ ሓዊ ነጠበ እሞ እቲ ሓዊ ክኣ ጠፍአ።

ብድሕሪ እዚ “ክርስቶስ ኣምላኽ እዩ ትብልሲ ኣምላኽነቱ ብኸመይ ተርእየና፧” ክብሉ ሓተትዎ።  ቅዱስ ጊዮርጊስ ድማ ብሓይሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነቀጹ ኣግራብ ኣለምለሞም፡ ልምሉማት ዝነበሩ ድማ ኣንቀጾም፡ ካብ ዝሞቱ 430 ዓመት ዝገበሩ ከኣ ኣተንሥኦም። ነዚ ርእዮም ከለዉ ግን ክኣምኑ ኣይከአሉን። መሕደሪ ኣጋንንቲ ኮይኖም ስለ ዝነበሩ ካልእ ዝኸፍአ ምህዞ መሃዝሉ፡ ብጥሜትን ብጽምእን ተሳቕዩ ምእንቲ ክመውት ናብ ሓንቲ ዝደኸየት ሰበይቲ ወሲዶም ኣብ ዓንዲ ኣሲሮም፡ መግብን፡ ማይን ከይትህቦ ኣዚዞማ ከዱ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ከኣ ምስ ጠመየ “ዝብላዕን ዝስተን ሃብኒ” በላ። ንሳ ከኣ ትህቦ ነገር ስለ ዘይነበራ ናብ ደገ ወጺአ እንተተመልሰት፡ ተኣሲርሉ ዝነበረ ዓንዲ ለምሊሙ ዓሰርተ ሓሙሽተ እመት ልዕሊ እቲ ገዛ ወጺኡ ነበረ። ኣብ ጎኒ ጊዮርጊስ ድማ እንጌራ ዝመልአ መሶብ፡ እኽሊ፡ ዘይቲ ኩሉ ንብረት መሊኡ ጸንሓ።  ሽዑ “ናሁ ኣምላከ ገሊላውያን ተመሲሎ ሰብአ ወረደ እምሰማይ ወቦአ ውስተ ቤትየ/ኣምላኽ ገሊላውያን ሰብ መሲሉ ካብ ሰማይ ወሪዱ ናብ ቤተይ ኣትዩ” በለት። ንሱ ድማ “ኣነስ ኣገልጋሊኡ ደኣ እምበር ኣምላኽ ገሊላውያን ኣይኮንኩን” በላ። ንሳ እዝኑ ዘይሰምዕ፡ ዓይኑ ዘይርኢ፡ ዘይዛረብ፡ ስንኩል ቆልዓ ነበራ። ሰብ ከይርእዮ ከኣ ኣብ ገዛ ሓቢኣ ተንብሮ ነበረት። ነዚ ርእያ ከኣ ነቲ ቆልዓ ኣምጺአ ጫፍ ክዳን ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣተንከፈቶ እሞ ዓይኑ በርሃሉ። መልሊሳ ከኣ ጐይታይ “እዝኑ፡ ኣፉ፡ እግሩ ፈውሰለይ” ክትብል ተማሕጸነቶ። ንሱ ከኣ “ግዚኡ ኣይበጽሐን” ኢሉ መለሰላ። ሽዑ ቅዱስ ሚካኤል ናብኡ መጺኡ ካብ ማእሰርቱ ፈትሖ እሞ ነታ ሰበይቲ ምስ ወዳ ኣጠሚቑ እናመሃረ ናብ’ቲ ንጉሥ ከደ።

 

 

 

 

 

 

ንጉሥ ዲድያኖስ ኣዝዩ ሰንበደ ዝገብሮ’ውን ጠፍኦ “ብመንኮርኮር ጥሒንኩም ኣብ ደብረ ይድራስ ወሲድኩም በትንዎ ኢሉ” ከኣ ኣዘዘ። እቶም ወታሃደራቱ ከኣ ከምቲ ዝተኣዘዝዎ ገይሮም ንቅዱስ ጊዮርጊስ ብመንኮርኮር ጥሒኖም ንስጋኡ በተንዎ። ስጋኡ ዝዓለበሉ ሳዕሪ፡ ቆጽሊ፡ እምኒ፡ ዕንጨት ኩሉ፡ ጊዮርጊስ ቅዱስ ናይ እግዚኣብሔር፡ ጊዮርጊስ ሰማዕት ናይ እግዚኣብሔር፡ እናበሉ ኣመስገኑ። ጐይታ ከኣ ንሳልሳይ ጊዜ ካብ ሞት ኣተንሥኦ። ነቶም ሰዓብቲ እቲ ንጉሥ ከኣ “ኣምላኸይ ኣተንሢኡኒ” በሎም። ንሳቶም ድማ ሰንቢዶም ኣብ እግሩ ወደቑ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ብእግሩ ነቲ መሬት ሃረሞ ማይ ድማ ፈልፈለ። ቅዱስ ዮሓንስ ከኣ ነቶም ሕዝቢ በቲ ማይ ኣጠመቖም። ንጉሥ ዲድያኖስ ካብ ዝሓለፈ ከይተማህረ “ሽመት ክህበካ ሽልማት’ውን ክሽልመካ እየ ንኣጵሎን ጥራይ ስገድ” ኢሉ ከተዓሻሽዎ ፈተነ።  ቅዱስ ጊዮርጊስ ድማ “እንተሸሊምካኒ ክሰግድ እየ”በሎ። ንሱ ድማ ሓቂ መሲልዎ  “ዝሓለፈ በዲለካ እየ እሞ ይቕረ በለለይ ብምባል ናብ ሕልፊኚ (ንእሽቶ ገዝኡ ኣእተዎ)። ኣብኡ ኮይኑ ስም እግዚኣብሔር ጸዊዑ ክጽሊ ከሎ ንግሥቲ እለእስክንድርያ ስለ ዝሰምዓቶ “እንታይ ትብል ኣለኻ፧” ኢላ ሓተተቶ። ንሱ ከኣ ናብቲ ሕያው ኣምላኽ ይጽሊ ከምዘሎ ነጊሩ ኩሉ ምሂሩ ኣእመና። መሬት ምስ ወግሐ ንጉሥ  “ጊዮርጊስ ንኣጵሎን ኣምላኽና ክሰግድ ስለ ዝኾነ ኩሉ ከም ኣብ ኣደባባይ ተረኸቡ” ኢሉ ኣወጀ። እታ ንወዳ ዝፈወሰላ ሰበይቲ ድማ ንወዳ ሓቒፋ “እዚ ኣዋጅ እዚ ሓሶት ይግበሮ” እናበለት ትበኪ ነበረት።  ቅዱስ ጊዮርጊስ ድማ “ንወድኺ ኣብዚ ኣቐምጥዮ” በላ። ንሳ ከኣ ከምቲ ዝተኣዘዘቶ ገበረት። ነቲ ቆልዓ ከኣ “ተንሢእካ መልእኽተይ ኣብጽሕ” በሎ። እቲ ዘይንቀሳቐስ ዝነበረ ቆልዓ ከኣ ተንሥአ።

ቅዱስ ጊዮርጊስ ከኣ “ናብቲ ቤት ጣዖት ኣቲኻ ንኣጵሎን ጊዮርጊስ ኣገልጋሊ ጐይታ ይጽዏካ ኣሎ ኢልካ ንገሮ”በሎ። እቲ ቆልዓ ድማ ከምቲ ዝተባህሎ ንኣጵሎን ነገሮ። ሽዑ ኣብቲ ጣዖት ሓዲሩ ዝነበረ ሰይጣን “ኣበይ እየ ዝኣትዎ፧ ናበይ እየኸ ዝኸዶ፧” እናበለ ደድሕሪ እቲ ቆልዓ መጺኡ ኣብ ቅድሚ ጊዮርጊስ ደው በለ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ከኣ “ብሓቂ ንስኻ ኣምላኽ ዲኻ፧” ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ድማ “ስለ ዝሰገዱለይን ስለ ዝሰውዑለይን እምበር ኣነስ ኣምላኽ ኣይኮንኩን” ኢሉ መለሰ።  ቅዱስ ጊዮርጊስ ከኣ “በል ከምቲ ንኣቤሮንን ዳታንን መሬት ዝወሓጠቶም ንዓኻ’ውን መሬት ኣፋ ከፊታ ትውሓጥካ” በሎ እሞ ምድሪ ኣፋ ከፊታ ወሓጠቶ። እቲ ቆልዓ ከኣ በዚ ምኽንያት ካብ ሕማሙ ተፈወሰ።
እቶም ጊዮርጊስ ንኣጵሎን ክሰግድ እዩ ተባሂሎም ዝተኣከቡ ሕዝቢ በቲ ዝረኣይዎ ተኣምር ከም ዝተደነቑ ምስ ረአየ ክዳኑ ቀዲዱ ናብ ቤት ንግሥነቱ ኣተወ። ሰበይቱ ንግሥቲ ኣሌክሳንድራ “እንታይ ኣጋጢሙካ” ኢላ ሓተተቶ። ንኹሉ ዘርዚሩ ከኣ ነገራ። ንሳ ከኣ “ክሳብ መዓስ ኢኻ ተሳቅዮ፧ ትምህርቱ ሰሚዕካ ተአምራቱ ርኢኻ ካብ ክፋእ ስራሓካ ስለምንታይ ዘይትምለስ፧” ኢላ ገንሓቶ። ንሱ ከኣ በዚ ተቖጢዑ ብጸጉራ እናጎተተ ኣብ ቅድሚ ነገሥታት ኣቚሙ  “ነዚኣ ፍረዱለይ” በሎም።  ዓርኪ ሰባር ነቓዕ ከም ዝበሃል ኩሎም ኣሳሰይቲ ዲያብሎስ ስለ ዝኾኑ ንኽትቅጻዕ ፈረዱ። ልብሳ ቀንጢጡ ዕርቃና ገይሩ ኣብ ዕንጨት ሰቒሉ ከኣ ብሰይፊ ቐተላ። እቲ ዝፈሰሰ ደማ ጥምቐት ኮይንዋ ድማ ብሰማዕትነት ዓረፈት። ንመምህራ ቀዲማ ድማ ሓለፈት። ተኣምራቱ ርእዮም ትምህርቱ ሰሚዖም ዝኣመኑ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ነበሩ። ንዕኦም ድማ ብሰይፊ ቐተሎም።  ንጊዮርጊስ ክቀትሉ ኢሎም ሒዞሞ እናኸዱ ከለዉ ከኣ ቅዱስ ጊዮርጊስ “ኦ ጐይታይ ንመከራይን ስቓየይን ተቐቢልካ እንተኾንካ ብናይ ኤልያስ ቃል ካብ ሰማይ ወሪዳ ንጸላእቱ ዝበልዐት ሓዊ ነዞም ከሓድትን ዓላውያንን ትብላዓዮም” ኢሉ ጸለየ።

ሽዑ ንሽዑ ንጉሥ ኣብ ኣዳረሽ ኮይኑ እናበልዐን እናሰተየን ከሎ ከኣ ሓዊ ካብ ሰማይ ወሪዳ በልዓቶም። ቅዱስ ጊዮርጊስ ካልኣይ ጊዜ’ውን ናብ እግዚኣብሔር “ገድለይ ዝጸሓፈን ዘጽሓፈን፡ ዝኽረይ ዝገበረ፡ ብስመይ ቤተ ክርስቲያን ዝሃነጸን ኣብ ጊዜ ሽግሩ ብስመይ ዝተማሕጸነን ዘበለ ኩሉ ንሥጋኡ ረዲኤት፡ ንነፍሱ ምሕረት፡ ዝረክብ ይኹን” ኢሉ ለመነ። ሽዑ ሰማያት ተኸፍተ፡ ምድሪ ተናወጸት፡ ጐይታ ድማ መላእኽቲ ነቢያት ሓዋርያት ኣኸቲሉ መጸ  “ኦ ጊዮርጊስ ሰላም ነዓኻ ይኹን። ሸውዓተ ዓመታት ንሰብዓ ነገሥታት ተቃሊስካን ተዓጊስካን ኢኻ። ከምቲ ካብ ኣንስቲ ዝተወልዱ ከም ዮሓንስ ዝበለ የለን ዝበልክዎ ከምኡ ውን ካብ ማሕበር ሰማዕታት ዝመስለካን ከማኻ ዝበለን የለን” ብምባል ተስፋ ሃቦ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ምስ ጐይታ ክዘራረብ ከሎ እቶም ወታሃደራት ወላሓንቲ ዝረአይዎን ዝሰምዕዎን ኣይነበረን ከቢድ ድቃስ ደቂሶም ነበሩ። ሽዑ ቅዱስ ጊዮርጊስ ካብ ድቃሶም ኣተንሥኡ “ዝተኣዘዝኩምዎ ግበሩ” በሎም። ንሳቶም ብሰይፊ ገይሮም ሰየፍዎ።       ካብ ክሳዱ ከኣ ማይ፡ ደም፡ ጸባ ፈሰሰ። ብ23/፳፫ ሚያዝያ ሰዓት ሰለስተ ከኣ ኣብ መበል 27 ዓመቱ ዓረፈ። ንሸውዓተ ዓመት ዝኣክል ጽኑዕ ገድሊ ስለዝተጋደለ ከኣ እግዚኣብሔር ሸውዓተ ኣክሊላት ሃቦ።
ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት፡  ናይ እመኣምላኽ እማላድነት ፡ ናይ ሊቀ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ  ጸሎትን በረኸትን ፡ ከምኡ ውን ኩሎም ቅዱሳን ምስ ኩልና ሕዝበ ክርስቲያን ይኹን።
ስብሓት ለእግዚኣብሔር ልዑል
ወለወላዲቱ ድንግል
ወለመስቀሉ ክቡር
ኣሜን !!!

 

Leave a comment

Send a Comment