24/፳፬ ነሓሰ ዕረፍታ ለክርስቶስ ሠምራ

24/፳፬ ነሓሰ ዕረፍታ ለክርስቶስ ሠምራ

በስመኣአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ ኣምላክ አሜን!!!

24/፳፬ ነሓሰ ዕረፍታ ለክርስቶስ ሠምራ

        ኣዴና ቅድስቲ ክርስቶስ ሠምራ ትውልዲ ዓዳ ኣብ ሃገረ ሽዋ ኾይኑ ቡልጋ ኣብ እትብሃል ዓዲ ኻብ መፍቀርቲ እግዚአብሔር ዝኾኑ ሃብታማት ስድራቤት ተወልደት። ሕጊ እግዚአብሔር እናኣስተምሃሩ ኸኣ ኣዕበይዋ። ኣቦኣ ደርሳኒ ኣደኣ ድማ እሌኒ ትብሃል። ዓቕመ ሔዋን ምስ በጽሐት ካብ ዓበይቲ ሰባት ንዚውለድ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዚመልኦ ዲያቆን ሰምረጊዮርጊስ ኣመርዓውዋ። 11 ቘልዑት ማለት 9 ኣወዳትን 2 ኣዋልድን ድማ ነበርዎም።

ኣብቲ ጊዜ እቲ ንእግዚአብሔር ዘፍቅር ንጉሥ ገብረመስቀል ዜናኣን ሥነ ምግባራን ርእዩ ንኽርስቶስ ሠምራ ብዙኅ ክብሪ ሂብዋ ነበረ። ኻብ ኣብራኹ ኸም እተወልደት ጓሉ ጌሩ ድማ ይፈትዋ ነበረ። ኣዝዩ ብዙኅ ወርቅን ብሩርን ኣገልግልትን ድማ ሃባ። እዚ ዅሉ ብፍቓድ እግዚአብሔር ይኸውን ነበረ። ቕድስቲ ክርስቶስ ሠምራ ግና ብልባ ኣይደለየቶን። “እዚ ዅሉ ገንዘብ ሥጋ ንዓይ ዕንቅፍቲ እዩ፣ ሸይጠ ንድኻታት ክህቦ ኣለኒ” ድማ በለት። ምኽንያቱ “ሰብከ ንብዘላ ዓለም ረቢሑስ ነፍሱ እንተኣጥፍአ እንታይ ይጠቕሞ” ሉቃ. 9፣25። ብድኅርዚ ናብ እግዚአብሔር ጸለየት። ኣብ ዝተሰለመ ቤት ከላ ቕዱስ ሚካኤል ሠለስተ ኅብስቲ ኂዙ መጺኡ ተረኣያ። ነቶም ግዙኣት ኣገልገልታ ድማ “ነዚ ሠለስተ ኅብስቲዚ ኣብ ቅድመይ ዘሎ ኽበልዖ ኣምጽኡለይ” በለቶም። ንሳቶም ድማ “ኣበይ ኣሎ ኣይረኣየናን ዘሎ” በልዋ። ካልእ ካብ ገዝኣ ድማ ኣምፅኡላ። ንሳ ግና “እዚ ኣይበልኩኹምን ፣ እዚ ኣብ ቅድመይ ዘሎ ፃዕዳ ዝሕብሩ ደኣ” በለቶም። ንሳቶም ግና ስለ ዝተሠወሮም ኣይርእይዎን ነበሩ። ብድኅሪ መልኣኽ እግዚአብሔር መጺኡ “ኣንቲ ኦ ፍቅርተ እግዚአብሔር ፣ ብርኽቲ ክርስቶስ ሠምራ ፣ እግዚአብሔር ዝሃበኪ እንኪ ብልዒ” ኢሉ ሃባ። ብኢድ መልኣኽ ተቐቢላ በሊዓ ድማ ኣመስገነት። (ዘፀ. 16፣14) ብኢድ መልኣኽ ድማ ኅብስተ ሰማይ ትምገብ ነበረት።

ኣብ ቤት ቅድስቲ ክርስቶስ ሠምራ ሓንቲ ዓማፂትን ገባሪት ክፉእን ዝኾነት ግዝእቲ ነበረታ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ እታ ግዝእቲ ትንታግ እሳት ኣብ ኣፋ ኣትይዋ ሞተት፣ እሞ ክርስቶስ ሠምራ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ “ኣነ ሰበይቲ ቐሺ እየ፣ ንሳ እያ ቐቲላታ ኸይብሉንስ ነዛ ግዝእቲ ኣተንሥኣለይ” ኢላ ጸለየት። እግዚአብሔር ንጸሎታ ምእንቲ ኺሰምዕ ኢላ ድማ “ነዛ ምውትቲ እንተ ኣተንሢእካለይ ኣነ ኸኣ ዓለም መኒነ ኽስዕበካ እየ” በለት እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ነታ ዝሞተት ካብ ሞት ኣተንሥኣላ። ቕድስቲ ክርስቶስ ሠምራ መብጽዓኣ ንምፍጻም ብስቱር ክትዳሎ ጀመረት። ሓደ እዋን ኣብ ሰዓታት ንግሆ ነተን ኣገልገልታ ናብ ቤተ ክርስቲያን ንኺድ በለተን። ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ምስ በጽሐት ካብተን ኣገልገልታ ተፈልያ ቤታ ገዲፋ ንኽትምንን ተበገሰት። ብብዙኅ መከራን ሃሩርን ፀሓይን ኣብ ዝደለየቶ ሃገር በጽሐት። ኵሉ ኽዳውንታን ዘለዋ ንብረትን ንነዳያን ምጽዋት ሃበቶም። በቲ ዝተማልኣቶ መላጸ ጌራ ድማ ጸጒሪ ርእሳ ላጸየቶ። ኣብ ደብረ ሊባኖስ ድማ ልብሰ ምንኵስና ለበሰት። ኣዴና ቕድስቲ ክርስቶስ ሠምራ ድኅሪ ምንኵስና ምቕባላ ኽትጋደል ንቐኖና ናብ ደሴት ጓንጉት ከደት።

ገድሊ ክርስቶስ ሠምራ

ኣዴና ቕድስቲ ክርስቶስ ሠምራ ኣብ ጓንጉት ዝተባህለ ደሴት ኮይና ትጽሊ ነበረት። ሓደ እዋን እናጸለየት ከላ ፣ ዓለም ከንቱ ምዃና ዓለማዊ ናብራ ደቂ ሰብውን ከንቱ ምዃኑ ዅሉ ኃላፍን ጠፋእን ከም ዝኾነ ብግልጺ ረኣየት። ኣዴና ቕድስቲ ክርስቶስ ሠምራ ድማ ምእንቲ ዅሉ ወዲ ኣዳም በኸየት።  እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኃጢኣት ደቂ ኣዳም ይቕረ ንኺብል ድማ ንሠለስተ ዓመታት ሥጋኣ ብጾም ብጸሎት ብስግደት ኣሳቐየት። ካብኡ ኃሊፋ ድማ ኣብ ማእከል ባሕረ ጣና ንዓሠርተው ክልተ ዓመት ዚኣክል ምእንቲ ኅድገት ኃጢኣት ደቂ ሰብ ጸለየት።

ቅድስቲ ክርስቶስ ሠምራ ብጸሎታን ስግደታን ትሕትናኣን ብቕዕቲ ኾይና ስለ ዝተረኽበት ቅዱስ ሚካኤል ነፍሳ መሢጡ ናብ ብሔረ ሕያዋን ኣብጺሑ ይመልሳ ነበረ። ብዙኅ ሳዕ ውን ኣብ መንበረ ጸባኦት ምስ 24 ካህናተ ሰማያት ኮይና ንኣምላኽ ተመስግኖ ነበረት። ኣዴና ቕድስቲ ክርስቶስ ሠምራ ፍሉይ ቅድስና ዝነበራ ኣደ እያ። ገድላ ድማ ዘርዚርካ ዝውዳእ ኣይኮነን።

ተኣምራት ክርስቶስ ሠምራ

ኣዴና ቕድስቲ ክርስቶስ ሠምራ ኻብ ዝፈጸመቶ ብዙኅ ተኣምራት ሓደ ንምጥቃስ፣-

ኣብ ምድሪ ፎገራ ፣ ማጆር ኣከሎኒ ዝተባህለ ዓላዊ ኣረማዊ ሓለቓ ሰራዊት ነበረ። ንቤተክርስቲያን ቅድስቲ ክርስቶስ ሠምራ ብሓዊ ከዕንዋ ከቃጽላን ኢሉ ብምሕሳብ ፣ ሰራዊቱ ኣኸቲሉ ብኣፍራስ ተጻዒኑ መጽአ። ኣብቲ ገዳም ንዝነበሩ መነኮሳት ድማ “ግብሪ ንጉሥ ገጸበረከት ኂዝኩም ናባይ ትመጽኡ፣ እንተዘይኮነ ቤተክርስቲያንኩም ኣዕንየ ኣዋልድኩምን ኣወዳትኩምን ክቐትሎም እየ” ብምባል ብዙኅ ናይ ፈኸራ መልእኽቲ ሰደደ። ነዚ ዝሰምዑ መነኮሳት ኣዝዮም ፈርሁ። መሪር ብኽያት ድማ በኸዩ። ደወል ደዊሎም ሕዝቢ ብምእካብ ስእሊ ቕድስቲ ክርስቶስ ሠምራ ኣቐዲሞም “ሎሚ እያ እዋን ምሕረትኪ፣ ሕጂ ኸም ዝሕረዱ ኣባጊዕ ኴንና ኢና ሓላዊ ኸም ዘይብለን ኣባጊዕ ከይንኸውን ካብዚ መንጣሊ ተዅላ ኣድኅንና” እናበሉ መሪር ብኽያት ብጸሎት ለመኑ። ድኅሪኡ ብርቱዕ ድምጺ ነጐዳ ሰምዑ። ቕድስቲ ክርስቶስ ሠምራ ነቲ ዓላዊ መብረቕ እሳት ካብ ሰማይ ኣውሪዳ ቐዘፈቶ። ኻብ ፈረሱ ጻሕ ኢሉ ብምውዳቕ ድማ ብሕማቕ ሞት ሞተ። ነቲ ዝሞተ ሓላፊኡ ፣ ቕድስቲ ክርስቶስ ሠምራ ብኸመይ ዝበለ ተኣምር ንሕዝባ ኸም ዘድኃነትን ነቲ ዓላዊ ኣጥፊኣ ንቤተ ክርስቲያና ኸም ዘድኃነትን ርእዩ 500 ዲናር ወርቅን ብዙኅ እኽልን ነቶም መነኮሳት ሃበ። ኸምኡ ዓይነት ጌጋ ንኸይደግም ድማ ቓል ኣተወ።

ዕረፍትን ቃል ኪዳንን ክርስቶስ ሠምራ

ቅድስቲ ክርስቶስ ሠምራ ንዲያብሎስ ምስ ፈጣሪኡ ኺዕረቕ ዝለመነት ቅድስቲ ኣደ እያ። ዕለት ዕረፍታ ምስ ተቓረበ ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኣዴና ቕድስቲ ክርስቶስ ሠምራ መጽአ፣ “ካብዚ ኃላፊ ዓለም ኣብ ዘይኃልፍ ዓለም ክወስደኪ እየ። ኻብ ድኻም ናብ ዕረፍቲ፣ ኻብ ሓዘን ናብ ሓጐስ ፣ ካብ ንዴት ናብ ሃብቲ መንግሥተ ሰማያት ከሰጋግረኪ እየ” ኢሉ “ኣብ ጊዜ ጓሂኡን ሓዘኑን ጸበባኡን ስምኪ ጸዊዑ ብኣኺ ዝጸለየ ኻብ መከርኡ ኸድኅኖ እየ” ቤተ ክርስቲያንኪ ዝሓነፀ ፣ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ዓቢይ ቤት ክሓንጸሉ እየ። ተዝካርኪ ዝገበረ፣ ዕጣን፣ ወይኒ፣ ዘይቲ ፣ ሥርናይ መባእ ዘቕረበ ኸም ናይ ኣብርሃምን መልከጼዴቅን ክቕበለሉ እየ፣ ኽሳዕ ዓሠርተ ወለዶ ድማ ክምሕረሉ እየ። መጽሓፍ ገድልኺ ዝጸሓፈ ወይ ዘጽሓፈ፣ ኣነ ኸኣ ስሙ ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ክጽሕፎ እየ። ኣብ ቤተ ክርስቲያንኪ ኣብ መቓብርኪ ዝነገደ ፣ ኢየሩሳሌም ከም ዝነገደ እዩ። ብስምኪ ንጥሙይ ዘብልዐ ድማ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ከጽግቦ እየ። ብስምኪ ንጽሙእ ዘስተየ ኣነ ማይ ሕይወት ከስትዮ እየ” ኢሉ ናይ ምሕረትን ድኅነትን ቃል ኺዳን ሃባ። ጐይታና ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኪዳን ሂብዋ ምስ ወድአ ብዕለት 24 ነሓሰ ኣብ መበል 375 ዕድሚኣ ኣብ ደሴት ጓንጉት ብሰላም ዓረፈት።

ናይ ቅድስቲ ክርስቶስ ሠምራ በረኸትን ረድኤትን ጸሎትን ምስ ኵልና ሕዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን።

ኣብ ሃገርና ብስም ቅድስቲ ክርስቶስ ሠምራ ክልተ ታቦታት ኣለዋ።

  1. ቤተ ክርስቲያን ቅድስቲ ክርስቶስ ሠምራ ዓዲ ሃከፋ፡

  2. ተደራቢት ታቦት ኣብ ደብረ ምሕረት ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኣኽርያ፡ ኣለዋ።

ምንጪ፦ ገድለ ቅድስቲ ክርስቶስ ሠምራ።

Leave a comment

Send a Comment