24/፳፬ ካህናተ ሰማይ

24/፳፬ ካህናተ ሰማይ

            በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሓዱ ኣምላክ ኣሜን!

                     24/፳፬ ካህናተ ሰማይ

ቅዱሳን መላእኽቲ ቍጽሮም ክንዲ’ዚ ተባሂሉ ዘይውሰን ኣዝዮም ብዙሓት እዩም። ይኹን እምበር በብነገዶም ዝተኸፋፈሉ እዮም ነናቶም ሊቀመላእክት ድማ ኣለዎም። ቅዱስ ዮሓንስ፥ ካብዞም ኵሎም ቅዱሳን መላእኽቲ ኣብ ዙርያ መንበር ዙፋን ጐይታ ዝቖሙ ዕስራን ኣርባዕተን ሊቃናት (ሽማግለታት) ከም ዘለዉ ኣነጺሩ ገሊጹ ኣሎ። “ኣብ ማእከል እቲ ዝፋን ተሓሪዱ ከምዝነበረ ዚመስል ገንሸል ደው ኢሉ ረኣኹ። እቶም ኣርባዕተ እንስሳን እቶም 24 ካህናትን ድማ ኣብ ዙርያኡ ነበሩ” ይብል ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ራእዩ። እዚ ማለት ግና ኣብ ቅድሚ መንበር ጐይታ ዝቖሙን ዘመስግኑን እዚኦም ጥራይ እዮም ማለት ኣይኮነን። እዚኦም 24 ቅዱሳን መላእኽቲ ኣብ ዙርያ ዙፋን እግዚአብሔር ንፍሉይ ኣገልግሎት ዝቖሙ ዝተሓርዩን ዝተመደቡን ብምዃኖም እምበር ብኣፈጣጥርኦም ካብ ካልኦት ቅዱሳን መላእኽቲ ዝፍለየሉ የብሎምን።

ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ፡ እዞም ንፍሉይ ኣገልግሎት ዝተሰየሙ መላእኽቲ ዕስራን ኣርባዕተን ካህናተ ሰማይ ተባሂሎም ይጽውዑ። እዚ ስያሜ’ዚ ድማ ነቲ ሰማይን ምድርን ዘይውስንዎ ብባህሪኡ ቅዱስ ዝኾነ ኣምላኽ ዘገልግሉ ሰማያውያን መላእኽቲ ምዃኖም የመልክት። ብካልእ ኣጸዋውዓውን ከምቲ ኣርባዕቱ እንስሳ – ኪሩቤል ጸወርተ መንበር ኢልና እንጽውዖም ነዞም ካህናተ ሰማይ ሱራፌል ድማ ዓጠንቲ መንበሩ ኢልና ንጽውዖም።

ምድራዊ ስርዓትን ኣገልግሎትን ኣምልኮተ እግዚአብሔር፡ ብተምሳል ሰማያዊ ስርዓት እተሰርዐ ምዃኑ ቅዱሳት መጻሕፍት በብምሳሌኡ ዘረድኡና እዮም። እግዚአብሔር ኣምላኽ፡ ዓለም ቅድሚ ምፍጣሩ ባህሪኡ ንባህሪኡ ይምስገን ነበረ። ፍጥረቱ ክፈጥር ከሎ ድማ ስሙ ጸዊዖም ከመስግንዎ ልባውያን ሕያዋንን ነባብያን ገይሩ ዝፈጠሮም መላእኽትን ሰባትን ጥራይ እዮም። እዚ ኸኣ ብቀዳምነት ንምስጋና እዩ። እግዚአብሔር ንመላእኽቲ ረቀቕቲ ገይሩ ኣብቲ ቀዳማይ መዓልቲ ክፈጥሮምን በብስፍርኦም ከስፍሮምን ከሎ ድሕሪ ውድቀት ሳጥናኤል ስርዓት ሰሪዑሎም እዩ። በዚ መሰረት ቅዱሳን ንእግዚአብሔር ዘመስግኑሉን ዘገልግልሉን ሰማያዊ ስርዓት ኣኽቢሮም ክሳዕ ዘለዓለም ብዘይ ዕረፍቲ የገልግልዎን የመስግንዎን ኣለዉ። ሰባት ድማ እግዚአብሔር ብዝዓደሎም ሕገ ልቦናን ብቃሉን፡ ከምኡውን ቅዱሳን መላእኽትን ካብ ኣዳም ጀሚሮም ንዝመሃርዎም ስርዓተ ኣምልኾት ብትውፊት እናጽንዑ ንእግዚአብሔር ከገልግልዎን ክእዘዝዎን ክሳዕ ሙሴ ጸንሑ። ብሙሴ ኣቢሉ ግና ሕገ ኦሪት ካብ እግዚአብሔር ምስ ተዋህበ፤ ምስኡ ድማ ኣብ ደብተራ ኦሪት ሕጊ ክስራዕ ከሎ እግዚአብሔር ሰባት ብኸመይ መገዲ ኣምልኾቶም ከም ዝፍጽሙ ዘርኣዮም ስርዓት፡ ነቲ ረቂቕ ብመላእኽቲ ንዝፍጸም ሰማያዊ ስርዓት ዝተኸተለ እዩ።

ኣብ ዘመነ ሓዲስ ድማ ባዕሉ እግዚአብሔር ወልድ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ነቲ ሕጊ ፍጹምነት ኣልበሶ። ቅዱስ ዮሐንስ ብዝኣመሰሉ ሕሩያቱ ኣቢሉ ድማ ብራእይ እናገለጸ ብዝያዳ ነቲ ሰማያዊ ስርዓት ኣርኣየና። ቅዱሳን ሰባት ይኹኑ ቅዱሳን መላእኽቲ ድሕሪ ትንሳኤ ዘጉባኤ ዝነብሩሉን ምስ እግዚአብሔር ዝህልዎም ስርዓተ ኣምልኾን ስብሐትን ውዳሴን ድማ መሳዂቲ ሰማይ ኸፊቱ ኣርኣየ። ስለዚ ኣብ ምድሪ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ብሰማያዊ ስርዓት እትምራሕ ምዃኑ ምስትውዓል የድሊ። ጽን ኢልና እንተደኣ ብምስትውዓል ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝግበር ንዋየተ ቅዱሳትን ስርዓተ አምልኾን ርኢናዮን ፍጹም ሰማያዊ ምዃኑ ክንርዳእ ንኽእል። ነዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቦታትና ዝገለጸሎም ከነመስግኖን፤ ክብሪ ቤተ ክርስቲያናን ድማ ክንፈልጥ ይግባእ። ነዚ’ውን ኣንክሮ ተዘክሮ ይግባእ። እምበኣርከስ ነቲ ኣብ ላዕሊ ንዝተጠቕሰ ኣበሃህላ ኣብነት ክኾኑና ካብ ዝኽእሉ እዞም 24 ሕዳር ቤተ ክርስቲያን ብዓቢይ ክብሪ እተኽብሮምን በዓሎም እትገብረሎምን 24 ካህናተ ሰማይ እዮም።

ኣብ ዘመነ ብሉይ ኪዳን ኣብ ዙርያ ደብተራ ኦሪትን መቅደሰ ኦሪትን ዘገልግሉ ዝነበሩ ካህናተ ኦሪት ኣብ ሓደ ጊዜ ከገልግልዎ ክሳብ ዝኽእሉ ቍጽሮም እምብዛ ብዙሕ ነበረ። መጽሓፈ ዜና መዋዕል’ውን ፍቕዲ እቶም ካህናት 288 ከም ዝነበሩ ከኣ ይገልጽ። 1ዜና 24፥1-18። ንሳቶም ድማ ኣብ ውሽጢ 24 ሰሞን ተመዲቦም ነታ ቤት መቕደስ ዘገልግሉ ነበሩ። ኣብ ሓደ ሰሙን ዝምደቡ ካህናት ድማ 12 ይኾኑ ነበሩ። ንነፍስ ወከፍ ናይ ሰሞን ኣገልግሎት ሓደ ሓለቓ ስለዝነበሮ ድማ ብጠቕላላ  24 ኣሕሉቕ ነበርዎም። ንሳቶም ከኣ ዕስራን ኣርባዕተን ሊቃነ ካህናት ወይውን ኣመሓደርቲ ቤት ኣምላኽ ተባሂሎም ይጽውዑ ነበሩ(1ዜና24፥5)። ሌዋውያን ከም ካህናት መጠን ኣብ  24 ሰሞናት ተመዲቦም፡ ኣገልግሎቶም ኣብታ ቤት መቕደስ ይፍጽሙን፤ ብጸናጽንል ከበሮን፡ ብበገናን ብመሰንቆን የመስግኑ ከምችዝነበሩ ተጻሒፉ ኣሎ (1ዜና  25፥9-31)

እምበኣርከስ ዮሐንስ ኣብ ራእዮ ዝረኣዮም ዕስራ ኣርባዕተ ካህናተ ሰማይ ናይቶም ምሳሌኦም ኣብ ምድራዊ ስርዓት ዝተራእዩ ካህናተ ኦሪት እዮም። ብርግጽ ኣብ ምድሪ ዘለዉ ካህናትን ኣገልግሎቶምን ጥራይ ዘይኮነሲ፡ ናይ ኪዳን ታቦተ ሕጉ ኣብ ሰማይ’ውን ከምዘላ ቅዱስ ዮሓንስ ኣብ ራእዩ ተመልኪቱ ነበረ (ራእ  11፥16-19)። ብዘይካ’ዚውን ቅዱስ ዮሐንስ  12 ናይ ብሉይ ኪዳን ኣርእስተ ነገዳት እስራኤል ዘስጋ (ፓትርያርካት)፡ 12ተ ናይ ሓዲስ ኪዳን ኣርእስተ ሕሩያኑ ሓዋርያት (ፓትያርካት) ኣብታ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ኣብ ማዕጾታታን መሰረታን ተመልኪቱ ከም ዝነበረ ጽሒፉ ኣሎ። ኵሎም ድማ ብኃባር ናይቶም 24 ህናተ ሰማይ ተምሳል እዮም (ራእ 21፥12-14)።

ብኻልእ ምሳሌ’ውን ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ዘሎ ስርዓተ ማህሌት እንተተመልከትና በቆመ ብእሲ  6 ብዓምደ ወርቅ  6 ብየማናይ ከበሮ  6 ብጸጋማይ ከበሮ  6 መዘምራን ክቖሙ ስርዓት ምዃኑ በቶም 24  ካህናተ ሰማይ ምሳሌ ዝተገብረ እዩ። ሓሓንሳብ’ውን ብ24 ቀዳስያን ምቕዳሱ፡ ዕጣን ናይ ዝዕጠነሉ ሻኩራታት ጽንሃህ   24 ምዃኖም ተምሳል ናይቶም ኣብ ሰማይ ዘመስግኑን 24  ካህናተ ሰማይ እዩ።

እዞም ኣብ ሰማይ ኣብ ቅድሚ መንበር ስላሴ ቖይሞም ዘመስግኑ ቅዱሳን መላእኽቲ ፍቕዶም 24  ምባሉ፡ ኣብ 24  ሰዓት ብዘይ ምቍራጽ ንኣምላኽ ከምዘምስግኑ ንምግላጽ ዝተጠቕሰ ምዃኑ ሊቃውንት ይገልጹ። ኣብ ሰማይ ሰዓተ መዓልትን ሰዓተ ለይትን ዘሎ ኮይኑ ዘይኮነስ ሰብ ብዝርድኦን ብዝነብረሉ ስርዓት ንምግላጽ እዩ።

እዞም 24 ካህናተ ሰማይ ንእግዚኣብሔር ዘገልግሉን ንሰባት ድማ ዝራድኡን እዮም። ኣብቲ ዙፋን ንዝነብር እግዚአ አጋዕዝት፡ ንጉሰ ነገስት፡ አምላከ አማልክት ዝኾነ ዘለዓለማዊ ሕያው ጐይታ ፍግም ኢሎም “ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን፡ ንብዘሎ ንስኻ ፈጢርካዮ፡ ስለ ፍቓድካውን ኰይኑን ተፈጢሩን እዩ እሞ፡ ንስኻ ኽብርን ስብሓትን ስልጣንን ይግባእካ” እናበሉ፡ የመስግኑ (ራእ 4፡10-11)። ስለዚ እዞም ቅዱሳን መላእኽቲ ብዘይ ዕርፍቲ ንእግዚአብሔር ዘመስግኑ እዮም። እዞም ቅዱሳን መላእኽቲ፡ ብእግዚአብሔር ንዝኣምኑ ሰባት ብዝተፈላለየ መገዲ የገልግሉን ይራድኡን። ንኣብነት ንጸሎት ቅዱሳን ከም ዕጣን ብማዕጠንቶም ብኢዶም ናብ አምላኽ የዕርጉ። ሕዙናን የጸናንዑ (ራእ 5፡5)፥ ንዝተሰወረ ራእይ ንቅዱሳን ይትርጉሙ (ራእ7፥13-14) “ወኢየዐርግ ጽድቅ ወምጽዋት ዘእንበሌሆሙ” ከም ዝብል ዝኾነ ዝግበር ጸሎትን ምጽዋትን ብዘይ እዞም  24 ካህናተ ሰማይ ናብ እግዚአብሔር ከምዘይዓርግ መጽሓፈ ስንክሳር ይነግር። “እቶም ኣርባዕተ እንስሳን እቶም ዕስራን ኣርባዕተን ( 24) ካህናትን (ኣሕሉቕን) ኣብ ቅድሚ እቲ ገንሸል ብግምባሮም ተደፍኡ። ነፍስ ወከፎም ከኣ መሰንቆን፥ ዕጣን ዝመለአ ጽዋዕ ወርቅን ኂዞም ነበሩ። እዚ ድማ ጸሎት እቶም ቅዱሳን እዩ።” ይብል ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ራኢኡ። ስርየት ኃጢኣት ምእንቲ ፍጡራን ዚልምኑን ከኣ እዮም።

እዞም 24 ካህናተ ሰማይ ኣብ ቅድሚ ጐይታ ልዕል ዝበለ ክብሪ ኣለዎም። እዚ’ውን ጻዕዳ ልብሲ ለቢሶም፡ ኣኽሊል ደፊኦም፡ ኣብ ዙርያ ዙፋን ጐይታ 24 ዙፋናት ተዘርጊሕሎም ክቕመጡ ክብሪ ዝተዋህቦም ምዃኖም ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ራእዩ ደጋጊሙ ገሊጹ ኣሎ (ራእ4፡1-4)።

ስለዚ ዕስራን ኣርባዕተን ካህናተ ሰማይ ክንብል ከሎና ኣብ ዙርያ መንበር እግዚአብሔር፡ ንሰማያዊ ኣምላኽ ዘመስግኑ ቅዱሳን መላእኽቲ ማለትና እዩ። ኣብ ምድሪ ዘሎ መንፈሳዊ ኣገልግሎትን ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን ብተምሳል ናይዞም ቅዱሳን መላእኽቲ ሰማያዊ ኣገልግሎት ዝተሰርዐ እዩ።

እዞም ካህናተ ሰማይ እዚኦም ንሰብን እንስሳን ምሕረት ዝልምኑ፡ ናይ ምእመናን ጸሎት ናብ ኣምላኽ ዘቕርቡ ኣማለድቲ፡ ንሰባት ዝራድኡን ዘገልግሉን ምዃኖም ድማ ንኣምን። ኣቦታትና ቅዱሳት መጻሕፍት መሰረት ብምግባር ነዞም ብዘይ ብእኦም ናብ እግዚአብሔር ጸሎት ዘይዓርግ ቅዱሳን መላእኽቲ መዘከርታ በዓሎም ክንገብርን ብጸሎቶም ክንምሕጸን እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ብምሕረቱ ክምሕረና መዓልቲ ዝኽሮም ፈልዮም ሰሪዖምልና ኣለዉ። ንሱ ድማ 24/፳፬ ሕዳር እዩ። ኣብ ገለ ከባቢታት ሃገርና’ውን ብስሞም ዝጽዋዕ ቤተ ክርስቲያንን ዝተቐርጸ ታቦትን ከምዘሎ ይፍለጥ።

በረኸቶምን ጸሎቶምን ምስ ኵልና ሕዝበ ክርስቲያን ይኹን።

ሰላም ለክሙ ካህናተ ሕጉ ወትእዛዙ

 ለእግዚአብሔር አምላክ ዘጶዴረ ሥጋ ዓራዙ

 ወነቅዐ አፉክሙ ኃሤት ዘኢይነጽፍ ውኂዙ

 ኪያየ ኀዙነ ወትኩዘ ሱራፌል ናዝዙ

 በክነፊክሙ ብርሃናዊ ዓውድየ አግዝዙ።

ስብሃት ለእግዚኣብሔር

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር

ኣሜን!

 

Leave a comment

Send a Comment