5/፭ ግንቦት ዕረፍቲ ነቢይ ኤርምያስ (626-515 ዓ.ዓ)

5/፭ ግንቦት ዕረፍቲ ነቢይ ኤርምያስ  (626-515 ዓ.ዓ)

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ ኣምላክ አሜን።

5/፭ ግንቦት ዕረፍቲ ነቢይ ኤርምያስ (626-515 ዓ.ዓ)

ኤርምያስ ማለት እግዚኣብሔር ልዕል የብል ማለት እዩ::

እግዚአብሔር ንኤርምያስ  ከምዚ በሎ “ካብ ከርሢ ኣዴኻ ኸይሓነጽኩኻ ኃሬኹኻ፡ ከይተወለድካ ኸኣ ቐደስኩኻ፡ ነሕዛብ ነቢይ ኽትከውን ድማ መደብኩኻ” ኢሉ ዝሓረዮ ቅዱስ ነቢይ እዩ።  ቁጽሩ ካብ ኣርባዕተ ዓበይቲ ነቢያት እዩ። ኣቦኡ ኬልቂያስ ብክህነት የገልግል ነበረ:: ካብ ዘመነ መንግሥት እዩኣስ ከሳብ ምምላስ እስራኤላውያን ይምህር ነይሩ።   ንጉሥ ኢኮንያን ምስ ነገሰ ኣብ ሳልሳይ ወርሑ ናቡከደነጾር ካብ ፋርስ መጺኡ ንንጉሥ ኣሲሩ ገንዘቡ ማሪኹ ክኸይድ ከሎ ሓዉ ናታን “ንዓይ እንተ ኣንጊስካኒ ንእስራኤል መግዛእኩልካ ነይረ። ብምብእል ንሽመት ለመኖ። እንተዘይ ከዲዕካኒስ ይኩን፡ ብምባል ንሽሙ ካብ ናታን ናብ ሴዴቅያስ ለዊጡ ኣብ ልዕሊ እቶም ካብ ምርኮ ዝተረፉ ሸሞ። ንሸሞንተ ዓመት ድማ ግብሪ ይኸፍል ነይሩ፡ ሓይሉ ምስ ኣደላደለ ድማ ግብሪ ምኽፋል ኣበየ። ናቡከደነጾር ድማ ብሞኣባያውያን ገይሩ ንሽድሽተ ወርሒ ኣኽበቦ፡ ድሕሪኡ ድማ ባዕሉ ንከልተ ዓመት ከበቦ። ንጉሥ ኢኮንያስ ናብ ኤርምያስ ልኢኹ “ናብ እግዚኣብሔር ኣመ

ልክተለይ” በሎ፡፡ ኤርምያስ ድማ “ምስ ሕዝብኻ ክትማረኽ ኢኻ” ኢሉ መለሰሉ። ንጉሥ ድማ “ጽቡቕ ተነቢኻለይ ኣይትፈልጥን ኢኻ” ብምባል ኢዱን እግሩን ኣሲሩ ናብ ማይ ዘይብሉ ዒላ ደርበዮ (ኤር 38፡7-11)።

ነቢይ ኤርምያስ፡ ባሮክን አቤሜልክን ዝተባህሉ ሚድያማውያን ደቀ መዛሙርቲ ነበርዎ። ብዛዕባ ምርኮ እስራኤላውያን ክዛረብ ምስ ሰምዕዎ “ናይ ኢየሩሳሌም ጥፍኣት ኣይተርእየና እናበሉ” ይበኸዩ ነበሩ፡፡ ግዚኡ ምስ በጽሐ ንጉሥ ንባሮክ ሓላዊ መቓብር ነገሰታት፡ ኣቤሜልክ ድማ ንሕሙማን መፈወሲ ዝከውን ገላዕታ በለስ ኣምጽእ ብምባል ልኣኾ፡ ኤርምያስ ግን ምስ ሕዝቡ ተማሪኹ ባቢሎን ከደ።

ኣቤሜልክ በለስ ቆሪጹ ኣብ ጥፍሒ ኣቐሚጡ ክምለስ ከሎ ኣብ ትሕቲ ጽላል ገረብ ኣዕረፈ ብእኡ ኣቢሉ ድማ ድቃስ ወሰዶ ን66 ዓመታት ድማ ደቀሰ ምስ ተበራበረ ጽላሎት ናይታ ገረብ ቁሩብ ሕልፍ ኢሉ ስለ ዝነበረ ደንጉየ መምህረይ ኤርምያስ ከቑጥዓኒ እዩ ኢሉ ምስ ነቐለ መገዲ ጠፍኦ። ደው ኢሉ እናተመልከተ ከሎ መልኣኽ ብኣምሳል ሰብ ካብ ገቦ ክወርድ ረኣየ። ናብኡ ብምኻድ ድማ “ብዓል ኤርምያስ ኣበይ ኣለዉ፧” ክብል ሓተቶ፡፡ እቲ መልኣኽ ድማ “ጋሻ ዲኻ ብዓል ኤርምያስ ተማሪኾም ባቢሎን ኣለዉ ኢየሩሳሌም ካብ ትዓኑ ድማ 66 ዓመት ኮይኑ ኣሎ”ኢሉ መለሰሉ። ኣቤሜልክ ነዚ ምስ ሰምዐ “ኦሪት ዓበይቲ ኣኽብር ኢላ ትእዝዘና ኮይና እምበር ንዓኻስ ዝንጉዕ ኢለ እንተዝጸርፈካ ደስ ምበለኒ ንሕሙማን  ክንፍውሰሉ በለስ ኣምጽእ ኢሉ ልኢኩኒ ሕጂ ከይደስ ቆጽላ ከይደረቀ  ወዛ ከይለቐቐ ከመይ ኢልካ ከምኡ ትብለኒ” በሎ። እቲ መልኣኸ ድማ  “ካብ ከፋእ ደኣ ሰዊርካ እምበር ከምቲ ትብሎ ዘሎኻ ኣይኮነን” ብምባል ብወርሓት ኣረዲኡ ናብ ባሮክ ወሰዶ ብሓንሳብ ኮይኖም ድማ ብምፍራስ ኢየሩሳሌምን ብምርኮ ህዝቦምን በኸዩ። ሱባዔ ምስሕዙ  ንእግዚኣብሔር ምስ ለመኑ ካብ ምርኮ ባቢሎን ዝምለስሉ ኣርባዕተ ዓመት ከም ዝተረፎም ተገልጸሎም፡ ነዚ ጽሒፎም ምስ ቆጽሊ በለስ (ገላዕታ) ኣታሓሒዞም ኣብ ክሳድ ንስሪ ገይሮም ናብ ኤርምያስ ለኣኹዎ፡፡

ኤርምያስ ሰብ መይትዎ ክቐብሮ እናኸደ ከሎ ኣብ ጎኒ ዝፈረሰ መንደቕ ኣዕሪፉ ከሎ እቲ ንስሪ ብስሙ ጸዊዑ ደርበየሉ፡፡ ነቲ ምዉት ብእግሩ ረጊጹ ኣተንስአ፡ ነቲ ተጻሒፉ ዝነበረ ኣንቢቡ ድማ ተመልሰ። እቲ ጽሑፍ ድማ “ንኽትምለሱ ኣርባዕተ ዓመት ተሪፉኩም ኣሎ፡ ካብ ኣህዛብ ዝተመርዓኹም ተፋትሑ፡ ዘይተመርዓኹም ድማ ተጠንቀቑ” ዝብል እዩ ነይሩ። ብዙሓት ድማ እግዚኣብሔር መሓሪ እዩ ብምባል ተፋትሑ፡ ዘይተመርዓዉ  ድማ  ተሓለዉ። ብዙሓት ካልኦት ድማ “ኣንስትና ኣይንፈትሕን፡ ካብ እግርኹም ከኣ ኣይንተርፍን” በሉ። ኣርባዕተ ዓመት ምስ መልአ  ኤርምያስ ብፍቓድ እግዚኣብሔር ንህዝቡ መሪሑ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሰ።

ካብ ኣህዛብ ዝተመርዓዉ እሞ ኣይንፈትሕን ዝበሉ ድማ ምስኦም መጹ፡፡ ባሮክን ኣቤሜልከ ክቐበልዎም ምስ ወጹ ነተን ኣንስቲ ካብ ኣህዛብ ወገን ዝኾና ርእዮም ስለምንታይ ከምዚ ትገብር በልዎ። ንሱ ድማ “ካብ ኣንስትና መን’ዩ ዝፈትሓና፧ ናብ ሃገርና ምእታውከ መን’ዩ ዝኽልክለና ኢሎም መጺኦም” ምስ በሎም ካብ ማሕበር እስራኤል ሓያላት መሪጾም ሰጎጉዎም፡፡ ናብ ባቢሎን እንተተመለሱ ድማ

“ኒዕቐኩሙናን ጸሊእኩሙናን ዝኸድኩምሲ ኣይንቕበለኩምን ኢና” ኢሎም መለስዎም፡፡ ኣብ ከባቢ ዮርዳኖስ ምስ በጽሑ ድማ ዓዲ መስሪቶም ተቐመጡ፡ ሰመርናሃ (ፈቲናያ) ብምባል ድማ ነታ ቦታ ሰማርያ ኢሎም ሰመይዋ።

ኤርምያስ ካብ ምርኮ ምስ ተመልሰ ነቲ ዝፈረሰ ቤተ መቕደስ ሰሪሑ፡ ንዋያት ቤተ መቐደስ ኣስሪሑ ንእግዚኣብሔር ዳግማይ ከይብድሉ ብምምሃር የገልግሎም ነበረ።

በዚ ዕለት እዚ ህዝቢ ኣኪቡ ብዛዕባ ነገረ ስጋዊ ክነግሮም ከሎ፡ ገሊኦም “እዝስ ንወዲ ኣምላኽ ርኢናዮ ዝበልና ዘይንፈልጥ ድዩ መሲልዎ፧ ከመይ ኢሉ ከምዚ ኢሉ ይምህረና” ብምባል ብዳርባ እምኒ ቐተልዎ (ተረፍ ኤርምያ,  ዕብ 11፡37)

ጸሎትን ምሕረት ኣምላኹን ምስኩላትና ሕዝበ ክርስቲያን ይኩን።

ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር

አሜን።

Leave a comment

Send a Comment