7/፯ ሓምለ በዓል ቅድስት ስላሴ

7/፯ ሓምለ በዓል ቅድስት ስላሴ

7/፯ ሓምለ በዓል ቅድስት ስላሴ

ኣቦና ኣብርሃም ገዝኡ ኣብ መስቀላዊ መገዲ ሰሪሑ ንዝሓልፉ ጋሻ እናተቐበለ ይነብር ነይሩ። ሰይጣን ድማ ነዚ ርህራሄኡን ትሕትንኡን ርእዩ ንኽፍትኖ ተላዕለ፡ ርእሱ ፈጊኡ ደሙ እናኸዓወ ኣብ መገዲ ኮፍ ኢሉ ንዝመጹ ኣጋይሽ ናበይ ትኸዱ ኣለኹም ኢሉ ይሓቶም። ንሳቶም ድማ “ጠሚና ክንበልዕ ጸሚእና ክንሰቲ ኣብ ኣብርሃም ንኸይድ ኣለና” በልዎ። ንሱ ድማ “ኣብርሃም ከም ቀደሙ ከይመስለኩም ኣነ ጠምየ ከብልዓኒ ኢለ ምስ ከድኩ፡ ከምዚ ትርእዩኒ ዘለኹም ገይሩ ሰጒጉኒ” በሎም፡ እቶም ኣጋይሽ ድማ ሓቂ መሲልዎም እናሓዘኑ ተመልሱ። ንሰለስተ መዓልቲ ድማ ኣጋይሽ ናብ ኣብርሃም ከምዘይ መጹ ገበረ። ኣብርሃም ድማ ብዘይ ኣጋይሽ ስለ ዘይበልዕ ኮፍ ኢሉ ጋሻ ይጽበ ነበረ።

ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ድማ ስላሴ ብኣምሳለ ሰብ ተመሲሎም ተገልጽሉ። ከይዱ ድማ “ጎይቶተይ ኣብ ቅድሜኹም ሞጎስ እንተድኣ ረኺበስ በጃኹም ንባርያኹም ጎሲኹምኒ ኣይትሕለፉ” በሎም።  ንሳቶም ድማ “ደኺምና ስለ ዘለና ሓዚልካ ውሰደና” በልዎ። ንሓደ ሓዚሉ ምስኣተወ እቶም ክልተ ብኣምላኻዊ ግብሪ ኣተዉ። ኣብርሃም ድማ ሰለስተ መስፈር ሓሪጭ ሰፊርኪ፡ ሰለስተ ቅጫ ስርሒ በላ፡ ንሱ ድማ፡ ስቡሕ ብተይ ሓሪዱ፡ ጸባን ርግኦን ወሲኹ ቀረበሎም እሞ በልዑ። ምብልዖም ግን ከምዚ ሓዊ ንጠስሚ ዝበልዖ እዩ። እቲ ተሓሪዱ ዝቐረበ ብተይ ተንሲኡ “ስብሃት ለኣብ ስብሃት ለወልድ ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ” ኢሉ ኣመስገነ።

ክኸዱ ከለዉ ድማ ካብ ሰለስቲኦም ሓደ፡ እግዚኣብሔር ቃል፡ “ንዓመታ ከምዛ ሎሚ መዓልቲ ናባኻ ክመጽእ እየ ሳራ ሰበይትኻ ቆልዓ ክትወልደልካ ኢያ” ኢሉ ንግዚኡ ልደት ይስሓቅ ፍጻሚኡ ግን እግዚኣብሔር ሰብ  ኮይኑ ከም ዘድሕኖ ነገሮ። እዚ ታሪኽ ዝተፈጸመሉ ካብ 2000-1850 ዓ.ዓ ከባቢ እዩ።

ሾብዓተ ሓምሌ ኣቦና ኣብርሃም ጋሻ ብምቕባሉ፡ ኣጋእዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ኣብ ቤቱ ዝተኣንገዱሉን፡ ብዙኅ ጸጋን በረኸትን ዝሃቡሉን ዕለት እዩ። በዚ ዕለት እዚ ፥

 

ሀ. እግዚአብሔር ብሓድነቱን ሠለስትነቱን ከም ጋሻ ኾይኑ ተገልጸሉ፣

ኣቦና ኣብርሃም ብሥነ ፍጥረት ተመራሚሩ ምስ በጽሖ እግዚአብሔር ኣምላኽ፡-

“ካብ ዓድኻን ካብ ኣዝማድካን ካብ ዓዲ ኣቦኻን ውፃእ ናብቲ ኣነ ዘርእየካ ምድሪ ኸኣ ኺድ” ኢሉ ኣዘዞ። በዚ መሠረት’ዚ ካብ ቤቱን ሥድራኡን ምእንቲ ፍቕሪ እግዚአብሔር ተፈልዩ ናብቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ቦታ ከይዱ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ክነብር ጀመረ። ኣቦና ኣብርሃም ጋሻ ብምቕባል ፍሉጥን ብዘይ ጋሻ ዘይበልዕ ስለዝነበረ፡ ጋሻ እናተጸበየ ብቐትሪ ኣብ ኣፍ ደገ ድንኳኑ ተቐሚጡ ኸሎ እግዚአብሔር ተገልጸሉ። ሥላሴ ብኣምሳል ሠለስተ ሰብኣይ ናባኡ ክወርዱ ረኣየ እሞ፡ “ኦ ጐይታይ ኣብ ቅድሜኻ ሞገስ እንተ ደኣ ረኺበስ በጃኻ ንባርያኻ ጐሲኻኒ ኣይትኅለፍ፡ ኂደት ማይ ከምጽኣልኩም እሞ ኣእጋርኩም ተሓጸቡ ኣብ ትሕቲ እዚ ኦም ድማ ኣዕርፉ። ብባርያኹም ኣቢልኩም ካብ ኃለፍኩም ድማ ቍራስ እንጌራ ከምጽኣልኩም እሞ ብልዑ ብድኅሪኡ ትኃልፉ” በሎም። ንሳቶም ድማ “ኸምቲ ዝበልካዮ ግበር” በልዎ።

ለ. እግዚአብሔር ውላድ ከም ዝወልድ ኣበሠሮ

ኣቦና ኣብርሃም፡ ዋላ እኳ እግዚአብሔር ብዙኅ ጊዜ እናተገልጸ ኣቦ ብዙኃን ሕዝብታት ከም ዝገብሮ እንተነገሮ ውላድ ግና ኣይነበሮን። በዚ ጋሻ ምቕባል ሠናይ ተግባሩ እግዚአብሔር ብእንግድነት ኣብ ቤቱ ምስ ኣተወ ግና ኣብ እርግናኡ ውላድ ከም ዝህቦ ኣበሠሮ።

ሐ. እግዚአብሔር ንኣቦና ኣብርሃም ዘለዎ ኽብርን ፍቕርን ገለጸ፡

እግዚአብሔር፥ “ነቲ ኽገብሮ ዘሎኒ ካብ ኣብርሃም ኣይኃብኦን እየ። ኣብርሃምሲ ዓቢይን ብርቱዕን ሕዝቢ ኺኸውን እዩ፡ . . . ብሰንኪ ሰዶምን ገሞራን ኣውያት በዝኀ፡ ኃጢኣተን ከኣ እምብዛ ዓቢይ ኾነ። ከምቲ ናባይ ዝበጽሐ ኣውያት ምግባሮምን ዘይምግባሮምን ምእንቲ ኽፈልጥ ወሪደ ኽርኢ እየ” በሎ። ኣቦና ኣብርሃም’ውን እዚ ምስ ሰምዐ ብፍርሃትን ብጥበብን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደው ኢሉ “ጐይታይ ነቲ ጻድቕሲ ምስ ኃጥእ’ዶ ከተጥፍኦ ኢኻ፧ ምናልባት ኣብታ ከተማ ኃምሳ ጻድቃን. . . ክሳዕ ዓሰርተ ይርከቡ ይኾኑ እሞ ብርግጽ’ዶ ኸተጥፍኦም ኢኻ፧” ኢሉ ምእንቲ ሕዝቢ ሰዶም ለመነ። እንተኾነ ግና ኣብ ከተማ ሰዶም ዕሥራ ጻድቓን ኣይተረኽቡን።

እግዚአብሔር ኃጢኣት ሰዶም ንኣብርሃም ዝነገሮ ለውሃቱን ክብሪ ቅዱሳኑን ንኽገልጽ እዩ።

ስለዚ ኣቦና ኣብርሃም ብበዚ ዕለት እዚ ጋሻ ሰብ ዝተቐበለ መሲልዎ ንስላሴ ብምእንጋዱ ካብ  እግዚአብሔር በረኸትን ጸጋን  ስተዋህበሎ ዕለት እዩ እሞ  ንሕና ውን  ኣሰር ኣሰር ኣቦና ኣብርሃም ክንስዕብ ይግባእ።

 

ስብሓት ለእግዚአብሔር

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን!!!

Leave a comment

Send a Comment